Biên bản cam kết vận chuyển

5/5 - (1 bình chọn)

Luật sư Tư vấn trực tuyến – Gọi ngay 1900.0191

Mẫu Biên bản cam kết vận chuyển


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

                                , ngày   tháng   năm

BIÊN BẢN CAM KẾT VẬN CHUYỂN

(Về việc: Vận chuyển)

                Hôm nay, hồi… ngày… tháng… năm… tại…

Chúng tôi gồm:

– Tôi: Nguyễn Văn A

Ngày sinh:

Số điện thoại:

CCCD số… cấp ngày… tại…

Chỗ ở hiện nay:

– Những người làm việc với tôi:

+ Ông Nguyễn Văn B

Ngày sinh:

Số điện thoại:

CCCD số… cấp ngày… tại…

Chỗ ở hiện nay:

+ Bà Nguyễn Thị C:

+…

– Những người khác:

+ Ông… CCCD số cấp ngày… tại…

+…

Nội dung làm việc:

Vào hồi… ngày… tháng… năm… ông B và bà C có mua của tôi 01 chiếc tủ lạnh thương hiệu… mã… đã thanh toán số tiền… qua phương thức… Do điều kiện còn hạn chế nên ông B và bà C chưa thể mang chiếc tủ lạnh về ngay lập tức.

Qua làm việc, chúng tôi thống nhất các điều khoản vận chuyển như sau:

  1. Tôi chuyển chiếc tủ lạnh cho đơn vị vận chuyển X để đưa tới nhà ông B và bà C trong ngày…
  2. Ông B và bà C cam kết thanh toán mọi chi phí vận chuyển và chịu mọi rủi ro có thể xảy ra trong quá trình vận chuyển.
  3. Biên bản này gồm… trang, có hiệu lực kể từ ngày ký và được lập thành… bản có giá trị như nhau, mỗi bên giữ 01 bản làm căn cứ thực hiện.

Người lập                                  Người làm việc với tôi                             Người xác nhận

(ký, ghi rõ họ tên)                            (ký, ghi rõ họ tên)                    (Nêu ý kiến, ký, ghi rõ họ tên)

DỊCH VỤ SOẠN THẢO ĐƠN, HỢP ĐỒNG, CÔNG VĂN CHỈ  500 NGÀN ĐỒNG -> GỌI NGAY 1900.0191

 

Tham khảo thêm:

SOẠN HỢP ĐỒNG, ĐƠN, VĂN BẢN THEO YÊU CẦU CHỈ 500.000đ
(Tư vấn Miễn phí 24/7) --- Gọi ngay 1900.0191 ---

Công ty Luật LVN - Địa chỉ: Số 16B Nguyễn Thái Học, Yết Kiêu, Hà Đông, Hà Nội, Việt Nam

Gmail: luatlvn@gmail.com

1900.0191