Biên bản bù trừ công nợ

5/5 - (1 bình chọn)

Biên bản bù trừ công nợ là văn bản giữa các bên trong hợp đồng mua bán, trong đó bên mua nợ bên bán và được bên bán thống nhất bù trừ khoản nợ đó vào 1 khoản tài chính nào khác…..

Luật sư Tư vấn trực tuyến – Gọi ngay 1900.0191

Mẫu Biên bản bù trừ công nợ


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

———o0o———-

Hà Nội, ngày…..tháng……..năm…….

BIÊN BẢN BÙ TRỪ CÔNG NỢ

Số: ………./BBBTCN

– Căn cứ vào biên bản giao nhận hàng hóa;

– Căn cứ vào thỏa thuận giữa hai bên;

Hồi ……….. giờ ……….. ngày ……….. tháng ………. năm ……… tại ………….

Chúng tôi gồm:

Bên A (bên mua) : ……………………………………..Chức vụ: ……………………..

Điện thoại: ……………………

Địa chỉ: ……………………………..

Số CMND: ……………… cấp ngày…/…/… tại…………………….

Bên B (bên bán): ………………………………………..Chức vụ: ………………………

Điện thoại: ………………………………………………………………………………………………….

Địa chỉ: ………………………………………………………………………………………………………

Số CMND: ………………….. cấp ngày …/…/… tại ………………………..

Cùng tiến hành bàn bạc và thống nhất một số nội dung sau:

Tính đến ngày…/…/…, bên A còn nợ bên B số tiền là: …………………..

Hai bên đồng ý khấu trừ khoản nợ trên vào tiền nợ……………………

+ Sau khi khấu trừ khoản nợ trên thì số tiền bên A nợ bên B còn là …………… (hoặc hết nợ). Biên bản này có hiệu lực kể từ ngày kí và được lập thành 02 (hai) bản, mỗi bên giữ một bản có giá trị pháp lý như nhau.

Biên bản kết thúc hồi ……….. giờ ………. ngày ……….. tháng ………… năm ……….

Bên A                                                                                      Bên B

DỊCH VỤ SOẠN THẢO ĐƠN, HỢP ĐỒNG, CÔNG VĂN CHỈ  500 NGÀN ĐỒNG -> GỌI NGAY 1900.0191

 

Tham khảo thêm:

SOẠN HỢP ĐỒNG, ĐƠN, VĂN BẢN THEO YÊU CẦU CHỈ 500.000đ
(Tư vấn Miễn phí 24/7) --- Gọi ngay 1900.0191 ---

Công ty Luật LVN - Địa chỉ: Số 16B Nguyễn Thái Học, Yết Kiêu, Hà Đông, Hà Nội, Việt Nam

Gmail: luatlvn@gmail.com

1900.0191