Biên bản bàn giao máy móc đưa vào sử dụng

5/5 - (1 bình chọn)

Biên bản bàn giao máy móc đưa vào sử dụng là văn bản do các chủ thể có liên quan cùng nhau xác lập về việc máy móc ( Nêu cụ thể) đã hoàn thành tiến hành bàn giao cho bên nhận bàn giao đi vào sử dụng. Dưới đây là mẫu biên bản bàn giao máy móc đưa vào sử dụng.

Luật sư Tư vấn trực tuyến – Gọi ngay 1900.0191

Mẫu Biên bản bàn giao máy móc đưa vào sử dụng


CƠ QUAN/TỔ CHỨC
——-

Số:…./BB-….

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc.

—————

….,ngày….tháng…. năm.

BIÊN BẢN BÀN GIAO MÁY MÓC VÀO SỬ DỤNG

( V/v bàn giao máy móc đưa vào sử dụng)

Căn cứ vào Hợp đồng mua bán ……… số:…/…-…. …………………………………. ;

Chúng tôi gồm:

Bên giao máy móc: ( Bên A)

Đại diện bên giao Ông / Bà: ……………………………………Chức vụ:…………………………

Cơ quan/Tổ chức:………………………………………………………………….

Địa chỉ:…………………………………………………………………………….

Số điện thoại liên hệ:………………………………………………………………

Bên nhận máy móc: ( Bên B)

Họ và tên: ……………………………………Ngày sinh:………………………………………..

Số CMND: ……………….Ngày cấp:…./…/…… Nơi cấp: ……………………………….

Ngày cấp: …………………………………………………………………………………………….

HKTT: ………………………………………………………………………………………………….

Chỗ ở hiện nay: ……………………………………………………………………………………..

Điện thoại liên hệ: ……………………………………………………………………………………

Hôm nay, ngày…. tháng….. năm…… Bên A tiến hành bàn giao máy móc….. cho bên B

tại địa điểm: …………………………………………………………………………………………………

1.Thông tin các loại máy móc bàn giao:

STTLoại máy mócTình trạng máy mócPhụ tùng đi kèmGiá trị bằng tiền  ( VNĐ)
1…….   
……….   
…….   
    

2. Lý do bàn giao máy móc

Bên A tiến hành bàn giao máy móc ( tên máy móc cụ thể ) sau khi đã hoàn thành việc lắp đặt như các bên đã thỏa thuận trong Hợp đồng số:…/HĐ…-…. Để bên B có thể tiến hành đi vào sử dụng.

3.Hình thức thanh toán:

Bên B tiến hành thanh toán cho bên A bằng hình thức chuyển khoản:

Chủ tài khoản:……………………………………………………………………

Số tài khoản:……………………………………………………………………..

Tại ngân hàng:……………………………………………………………………

Biên bản được lập thành 02 bản, các bản có giá trị pháp lý như nhau, mỗi bên có trách nhiệm giữ một bản.

Các bên tiến hành xác nhận các nội dung trên cùng đi đến thống nhất và ký xác nhận dưới đây.

 

Bên bàn giao

( Ký và ghi rõ họ tên)

Bên nhận bàn giao

( Ký và ghi rõ họ tên)

DỊCH VỤ SOẠN THẢO ĐƠN, HỢP ĐỒNG, CÔNG VĂN CHỈ  500 NGÀN ĐỒNG -> GỌI NGAY 1900.0191

 

Tham khảo thêm:

SOẠN HỢP ĐỒNG, ĐƠN, VĂN BẢN THEO YÊU CẦU CHỈ 500.000đ
(Tư vấn Miễn phí 24/7) --- Gọi ngay 1900.0191 ---

Công ty Luật LVN - Địa chỉ: Số 16B Nguyễn Thái Học, Yết Kiêu, Hà Đông, Hà Nội, Việt Nam

Gmail: luatlvn@gmail.com

1900.0191