Biên bản an toàn giao thông

5/5 - (1 bình chọn)

Biên bản an toàn giao thông là văn bản được cá nhân, nhóm cá nhân, tổ chức sử dụng để trình bày, ghi nhận với chủ thể có thẩm quyền về một số vấn đề về an toàn giao thông của những chủ thể xác định nào đó.

Công ty Luật LVN – Luật sư Tư vấn trực tuyến – Gọi ngay 1900.0191

Mẫu Biên bản an toàn giao thông

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

—–o0o—–

…………., ngày… tháng…. năm…..

BIÊN BẢN AN TOÀN GIAO THÔNG

(Số:………../BB-……..)

 – Căn cứ Luật giao thông đường bộ năm 2008;

– Căn cứ…;

– Căn cứ tình hình thực tế.

Hôm nay, ngày…… tháng….. năm……, tại……………………. chúng tôi gồm:

Bên A:

Họ và tên:………………………………….                   Sinh năm:…………

Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân số:………………………. Do CA…………….. Cấp ngày…./…../…..

Địa chỉ thường trú:…………………………………………………………

Hiện tại cư trú tại:………………………………………………………….

Số điện thoại liên hệ:………………………….

(Nếu là tổ chức thì trình bày những thông tin sau:

Công ty :………………………………………………..

Địa chỉ trụ sở:………………………………………………………..

Giấy Chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số:………………… do Sở Kế hoạch và đầu tư……………. cấp ngày…./…./……….

Hotline:…………………………..                  Số Fax (nếu có):……………………

Người đại diện theo pháp luật: Ông/Bà………………………………….   Chức vụ:……………………..

Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân số:………………………. Do CA…………….. Cấp ngày…./…../…..

Địa chỉ thường trú:…………………………………………………………

Hiện tại cư trú tại:………………………………………………………….

Số điện thoại liên hệ:………………………….

Căn cứ đại diện:…………………………………………..)

 

Và:

Bên B:

Họ và tên:………………………………….                   Sinh năm:…………

Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân số:………………………. Do CA…………….. Cấp ngày…./…../…..

Địa chỉ thường trú:…………………………………………………………

Hiện tại cư trú tại:………………………………………………………….

Số điện thoại liên hệ:………………………….

(Nếu là tổ chức thì trình bày những thông tin sau:

Công ty :………………………………………………..

Địa chỉ trụ sở:………………………………………………………..

Giấy Chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số:………………… do Sở Kế hoạch và đầu tư……………. cấp ngày…./…./……….

Hotline:…………………………..                  Số Fax (nếu có):……………………

Người đại diện theo pháp luật: Ông/Bà………………………………….   Chức vụ:……………………..

Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân số:………………………. Do CA…………….. Cấp ngày…./…../…..

Địa chỉ thường trú:…………………………………………………………

Hiện tại cư trú tại:………………………………………………………….

Số điện thoại liên hệ:………………………….

Căn cứ đại diện:…………………………………………..)

Cùng thỏa thuận ký kết Biên bản an toàn giao thông…… để ghi nhận sự việc sau:

……………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………….

(Phần này bạn trình bày về sự việc được ghi nhận, đó có thể là việc cam kết của Bên A với Bên B về việc sẽ tuân thủ các quy định về an toàn giao thông/…

Ví dụ: Vào hồi ….giờ ….phút, ngày…./…./…… tại………………, Bên A và Bên B thỏa thuận với nhau về việc Bên A cam đoan sẽ tuân thủ đúng các quy định của pháp luật về an toàn giao thông trong quá trình làm việc cho Bên B dưới sự chứng kiến của những cá nhân sau:

1./…

2/….

Bên…. yêu cầu…… thực hiện…………. )

Sau khi đọc lại Biên bản này, Bên A và Bên B cùng ký tên đồng ý về nội dung Biên bản này và không có ý kiến gì khác.

Biên bản này được lập thành…. bản, có giá trị pháp lý như nhau, mỗi bên giữ…. bản để…………….

Đại diện Bên A(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)Đại diện Bên B(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)
Người làm chứngNgười làm chứng 

 

DỊCH VỤ SOẠN THẢO ĐƠN, HỢP ĐỒNG, CÔNG VĂN CHỈ 500 NGÀN ĐỒNG -> GỌI NGAY 1900.0191

 

Tham khảo thêm:

SOẠN HỢP ĐỒNG, ĐƠN, VĂN BẢN THEO YÊU CẦU CHỈ 500.000đ
(Tư vấn Miễn phí 24/7) --- Gọi ngay 1900.0191 ---

Công ty Luật LVN - Địa chỉ: Số 16B Nguyễn Thái Học, Yết Kiêu, Hà Đông, Hà Nội, Việt Nam

Gmail: luatlvn@gmail.com

1900.0191