Bị thu hồi giấy chứng nhận đầu tư có được phép tiếp tục kinh doanh

5/5 - (2 bình chọn)

*Căn cứ pháp luật

– Luật Đầu tư 2005

– Luật Đầu tư 2014

– Nghị định 118/2015/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư 2014

*Nội dung tư vấn

Khi thực hiện dự án đầu tư tại Việt Nam, các nhà đầu tư cần làm thủ tục đăng ký đầu tư theo quy định pháp luật. Những dự án đầu tư thực hiện trước ngày 1/7/2015 (là thời điểm Luật Đầu tư 2014 có hiệu lực) sẽ được cấp Giấy chứng nhận đầu tư theo quy định của Luật Đầu tư 2005. Theo quy định tại Khoản 1 Điều 74 Luật Đầu tư 2014: “Nhà đầu tư đã được cấp Giấy phép đầu tư, Giấy chứng nhận đầu tư trước ngày Luật này có hiệu lực thi hành được thực hiện dự án đầu tư theo Giấy phép đầu tư, Giấy chứng nhận đầu tư đã được cấp […]”.

Về việc thu hồi giấy chứng nhận đầu tư, Khoản 3 Điều 41 Nghị định 118/2015/NĐ-CP quy định:

Đối với dự án đầu tư hoạt động theo Giấy chứng nhận đầu tư (đồng thời là Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh) hoặc Giấy phép đầu tư, Cơ quan đăng ký đầu tư quyết định chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư mà không thu hồi Giấy chứng nhận đầu tư (đồng thời là Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh) hoặc Giấy phép đầu tư. Trong trường hợp này, nội dung đăng ký kinh doanh tại Giấy chứng nhận đầu tư (đồng thời là Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh), Giấy phép đầu tư tiếp tục có hiệu lực.”.

Theo đó, cơ quan đăng ký đầu tư, ở đây là Sở kế hoạch và đầu tư địa phương hoặc Ban quản lý các khu công nghiệp, khu kinh tế, … khi quyết định chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư sẽ Không thu hồi Giấy chứng nhận đầu tư (đồng thời là Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh). Mặt khác, qua thực tiễn giải quyết vụ việc khi chấm dứt hoạt động của dự án được cấp Giấy chứng nhận đầu tư (đồng thời là Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh), cơ quan đăng ký đầu tư vẫn tiến hành thu hồi Giấy chứng nhận đầu tư thông qua một quyết định thu hồi. Tuy nhiên, trong quyết định thu hồi Giấy chứng nhận đầu tư của cơ quan đăng ký đầu tư sẽ có phần thể hiện nội dung đăng ký kinh doanh của tổ chức kinh tế vẫn có hiệu lực theo quy định.

Còn trong trường hợp Giấy chứng nhận đầu tư không đồng thời là Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh thì khi bị thu hồi Giấy chứng nhận đầu tư thì việc đăng ký kinh doanh không bị ảnh hưởng. Doanh nghiệp vẫn có thể thực hiện các dự án khác.

Với trường hợp của bạn, khi dự án bị chấm dứt hoạt động và bị thu hồi giấy chứng nhận đầu tư, việc đăng ký kinh doanh có thể vẫn có hiệu lực và bạn vẫn có thể thực hiện các dự án khác.

Trân trọng./.

SOẠN HỢP ĐỒNG, ĐƠN, VĂN BẢN THEO YÊU CẦU CHỈ 500.000đ
(Tư vấn Miễn phí 24/7) --- Gọi ngay 1900.0191 ---

Công ty Luật LVN - Địa chỉ: Số 16B Nguyễn Thái Học, Yết Kiêu, Hà Đông, Hà Nội, Việt Nam

Gmail: luatlvn@gmail.com

1900.0191