Bảo vệ quyền của người mua tài sản bán đấu giá tài sản

Xếp hạng post
Bảo vệ quyền của người mua tài sản bán đấu giá tài sản

 

Tôi là người mua trúng đấu giá tài sản nhà và đất với giá 620 triệu động. Hội đồng bán đấu giá tài sản đã lập Biên bản bán đấu giá thành, Chấp hành viên, Đấu giá viên và tôi đã ký biên bản. Tôi đã thực hiện xong nghĩa vụ nộp tiền mua trúng đấu giá tài sản theo quy định. Tuy nhiên, Tòa án nhân dân tối cao có Quyết định kháng nghị tạm định chỉ thi hành án nên Chi cục Thi hành án dân sự huyện H đã ra thông báo gửi cho tôi với nội dung: không thể thực hiện giao tài sản cho tôi theo Điều 103 Luật Thi hành án dân sự, việc giao tài sản phải chờ khi có bản án, quyết định của Tòa án theo Điều 75 Luật Thi hành án dân sự. Xin hỏi Chi cục Thi hành án dân sự huyện H trả lời như trên có đúng quy định pháp luật không?

Gửi bởi: Thế Văn

Trả lời có tính chất tham khảo

Tại khoản 35 Điều 1 của Luật số 64/2014/QH13 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thi hành án dân sự quy định về bảo vệ quyền của người mua tài sản bán đấu giá, người nhận tài sản để thi hành án như sau:

“1. Người mua được tài sản bán đấu giá, người nhận tài sản để thi hành án được bảo vệ quyền sở hữu, sử dụng đối với tài sản đó.

2. Trường hợp người mua được tài sản bán đấu giá đã nộp đủ tiền mua tài sản bán đấu giá nhưng bản án, quyết định bị kháng nghị, sửa đổi hoặc bị hủy thì cơ quan thi hành án dân sự tiếp tục giao tài sản, kể cả thực hiện việc cưỡng chế thi hành án để giao tài sản cho người mua được tài sản bán đấu giá, trừ trường hợp kết quả bán đấu giá bị hủy theo quy định của pháp luật hoặc đương sự có thỏa thuận khác.

3. Việc cưỡng chế giao tài sản cho người mua được tài sản bán đấu giá, người nhận tài sản để thi hành án thực hiện theo quy định tại các điều 114, 115, 116 và 117 của Luật này”.

Như vậy, theo quy định trên khi bạn đã nộp đủ tiền mua tài sản bán đấu giá thì Chấp hành viên phải giao tài sản cho bạn trừ 02 trường hợp sau:

Trường hợp thứ nhất, kết quả bán đấu giá bị hủy theo quy định tại khoản 34 Điều 1 của Luật số 64/2014/QH13 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thi hành án dân sự:

“1. Việc hủy kết quả bán đấu giá tài sản được thực hiện theo quy định của pháp luật về bán đấu giá tài sản; trường hợp kết quả bán đấu giá tài sản bị hủy thì việc xử lý tài sản để thi hành án được thực hiện theo quy định của Luật này.

2. Người mua được tài sản bán đấu giá, Chấp hành viên có quyền khởi kiện yêu cầu Tòa án giải quyết tranh chấp về kết quả bán đấu giá tài sản, nếu có căn cứ chứng minh có vi phạm trong quá trình bán đấu giá tài sản.

3. Việc xử lý hậu quả và bồi thường thiệt hại do kết quả bán đấu giá tài sản bị hủy được giải quyết theo quy định của pháp luật”;

Trường hợp thứ hai, đương sự (bạn và người có tài sản bị kê biên, bán đấu giá) có thỏa thuận khác.

 

Các văn bản liên quan:

Luật 64/2014/QH13 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thi hành án dân sự (Còn hiệu lực)

Trả lời bởi: Nguyễn Thị Thu Hằng

Tham khảo thêm:

SOẠN HỢP ĐỒNG, ĐƠN, VĂN BẢN THEO YÊU CẦU CHỈ 500.000đ
(Tư vấn Miễn phí 24/7) --- Gọi ngay 1900.0191 ---

Công ty Luật LVN - Địa chỉ: Số 16B Nguyễn Thái Học, Yết Kiêu, Hà Đông, Hà Nội, Việt Nam

Gmail: luatlvn@gmail.com

1900.0191