Báo cáo bán hàng

5/5 - (1 bình chọn)

Mẫu Báo cáo bán hàng


CÔNG TY …

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

… , ngày … tháng … năm …

BÁO CÁO BÁN HÀNG

Kính gửi: – Trưởng phòng ……………………………  

                  – Giám đốc Công ty ……………………..

Tôi tên là:………………………………………………. Sinh ngày:.

Chức vụ:…………………………………………………………………… Bộ phận:………………………………….

Hôm nay, ngày……tháng……năm…..  tôi lập báo cáo bán hàng của …. chi nhánh …………. như sau:

Báo cáo tổng quát:

Tổng đơn bán 
Doanh thu trước chiết khấu 
Doanh thu sau chiết khấu 
Lợi nhuận 

 Hoạt động bán lẻ

STTTên khách hàngSĐTSản phẩm muaChiết khấuTổng hóa đơnNgười lập
1      
2      
Tổng cộng      

Tiền quyết toán bàn giao cuối ngày:…………………………

(Bằng chữ:……………………………………………………………… )

Nhận xét – đánh giá

……………………………………………………………………….

Đề xuất, kiến nghị

……………………………………………………………………….

CỬA HÀNG TRƯỞNG

 

(Ký và ghi rõ họ tên)

NGƯỜI LẬP BÁO CÁO

 

(Ký và ghi rõ họ tên)

DỊCH VỤ SOẠN THẢO ĐƠN, HỢP ĐỒNG, CÔNG VĂN CHỈ  500 NGÀN ĐỒNG -> GỌI NGAY 1900.0191

 

Tham khảo thêm:

SOẠN HỢP ĐỒNG, ĐƠN, VĂN BẢN THEO YÊU CẦU CHỈ 500.000đ
(Tư vấn Miễn phí 24/7) --- Gọi ngay 1900.0191 ---

Công ty Luật LVN - Địa chỉ: Số 16B Nguyễn Thái Học, Yết Kiêu, Hà Đông, Hà Nội, Việt Nam

Gmail: luatlvn@gmail.com

1900.0191