Chứng chỉ năng lực xây dựng là bản đánh giá năng lực vắt tắt của cơ quan nhà nước có thẩm quyền đối với tổ chức tham gia hoạt động xây dựng, đồng thời là điều kiện, quyền hạn năng lực của tổ chức tham gia hoạt động xây dựng trên lãnh thổ Việt Nam. Trường hợp chứng chỉ hết hạn sử dụng, rách nát, thất lạc hoặc muốn điều chỉnh, bổ sung nội dung thì tổ chức đó được cấp lại hoặc điều chỉnh bổ sung theo quy định. Trong nội dung bài viết này, Luật LVN cung cấp cho quý khách hàng các thông tin cần thiết về thủ tục cấp lại hoặc điều chỉnh, bổ sung nội dung chứng chỉ năng lực.

1. Hồ sơ đề nghị cấp lại hoặc điều chỉnh, bổ sung nội dung chứng chỉ năng lực:

– Trường hợp cấp lại chứng chỉ cũ bị rách, nát, bị hết hạn sử dụng
•Đơn đề nghị cấp/cấp lại/điều chỉnh, bổ sung nội dung chứng chỉ năng lực (theo mẫu);
•Chứng chỉ cũ.
– Trường hợp cấp điều chỉnh, bổ sung nội dung chứng chỉ năng lực
•Đơn đề nghị cấp/cấp lại/điều chỉnh, bổ sung nội dung chứng chỉ năng lực (theo mẫu);
•Chứng chỉ cũ;
•Tệp tin chứa ảnh màu chụp từ bản chính của giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc quyết định thành lập tổ chức; bản quy trình quản lý thực hiện công việc; hệ thống quản lý chất lượng tương ứng với lĩnh vực đề nghị cấp chứng chỉ năng lực;
•Tệp tin chứa ảnh màu chụp từ bản chính của Bản danh sách các cá nhân chủ chốt, nhân viên, công nhân kỹ thuật (nếu có) có liên quan và kê khai kinh nghiệm hoạt động xây dựng của tổ chức theo quy định tại Phụ lục số 04 Thông tư số 17/2016/TT-BXD kèm theo các văn bằng, chứng chỉ và hợp đồng lao động của các cá nhân chủ chốt, công nhân kỹ thuật (nếu có) liên quan đến nội dung đề nghị cấp chứng chỉ năng lực; hợp đồng và biên bản nghiệm thu hoàn thành đã thực hiện (mỗi lĩnh vực và loại không quá 03 hợp đồng, 03 biên bản nghiệm thu hoàn thành của công việc tiêu biểu đã thực hiện);
•Tệp tin chứa ảnh màu chụp từ bản chính của Bản kê khai năng lực tài chính trong thời gian 03 năm tính đến thời điểm đề nghị cấp chứng chỉ năng lực, máy móc, thiết bị, phần mềm máy tính có liên quan đến lĩnh vực đề nghị cấp chứng chỉ của tổ chức.
– Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

2. Trình tự thủ tục cấp lại hoặc điều chỉnh, bổ sung nội dung chứng chỉ năng lực:

Bước 1: Tổ chức đề nghị cấp lại hoặc điều chỉnh bổ sung chứng chỉ năng lực cần chuẩn bị 01 bộ hồ sơ đầy đủ, hợp lệ và lệ phí theo quy định tại Cơ quan cấp chứng chỉ năng lực.
Bước 2: Cán bộ nhận hồ sơ kiểm tra tính đầy đủ và hợp lệ của hồ sơ:
– Nếu hồ sơ hợp lệ thì vào sổ theo dõi, viết giấy hẹn thời gian trả kết quả.
– Nếu hồ sơ chưa hợp lệ thì hướng dẫn cho Tổ chức đề nghị cấp chứng chỉ năng lực hoàn thiện bổ sung.
Bước 3: Cán bộ tiếp nhận hồ sơ chuyển hồ sơ cho Thư ký Hội đồng xét cấp chứng chỉ hoạt động xây dựng.
Bước 4: Thư ký Hội đồng xét cấp chứng chỉ hoạt động xây dựng thụ lý, tổng hợp nội dung hồ sơ, báo cáo Thường trực, Chủ tịch Hội đồng để trình Cơ quan cấp chứng chỉ năng lực quyết định cấp lại chứng chỉ năng lực rách, nát hoặc bị thất lạc cho tổ chức.
Bước 5: Thư ký Hội đồng xét cấp chứng chỉ hoạt động xây dựng in phôi chứng chỉ, trình ký, đóng dấu, vào sổ quản lý, chuyển chứng chỉ năng lực về bộ phận trả kết quả.
Bước 6: Tổ chức đề nghị cấp chứng chỉ năng lực nhận kết quả theo giấy hẹn.
– Thời hạn giải quyết: Thời hạn giải quyết: Thủ tục này không có quy định tổng thời gian thực hiện, do đó theo Quyết định số 838/QĐ-BXD ngày 29/8/2016 của Bộ Xây dựng là không quá 20 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
– Thẩm quyền cấp lại, Điều chỉnh, bổ sung nội dung chứng chỉ năng lực: Cơ quan cấp chứng chỉ năng lực có thẩm quyền thu hồi, cấp lại, Điều chỉnh, bổ sung nội dung chứng chỉ năng lực của tổ chức do mình cấp.

3. Công việc Luật LVN thực hiện khi có yêu cầu dịch vụ

Khi khách hàng có yêu cầu dịch vụ, Luật LVN sẽ hỗ trợ và thực hiện các công việc sau đây:
– Tiếp nhận hồ sơ và tư vấn chung về thủ tục thủ tục cấp lại hoặc điều chỉnh, bổ sung nội dung chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng;
– Hoàn thiện hồ sơ cho quý khách hàng;
– Đại diện khách hàng đi thực hiện thủ tục cấp lại hoặc điều chỉnh, bổ sung nội dung chứng chỉ năng lực;
– Đại diện khách hàng giải quyết các khó khăn, vướng mắc gặp phải khi thực hiện thủ tục;
– Nhận kết quả và bàn giao lại cho quý khách hàng;
Quý khách có nhu cầu tư vấn  và sử dụng dịch vụ xin vui lòng liên hệ qua số 1900.0191 để được các chuyên viên pháp lý hỗ trợ. Công ty Luật LVN luôn sẵn sàng phục vụ khách hàng 24/24 ( kể cả ngày nghỉ). Rất mong được hợp tác cùng quý khách!
Các dịch vụ khác Luật LVN cung cấp:
– Dịch vụ tư vấn thủ tục cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng
– Dịch vụ tư vấn thủ tục cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng
– Dịch vụ tư vấn thủ tục cấp lại hoặc điều chỉnh, bổ sung chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng
– Luật sư tư vấn thủ tục cấp chứng chỉ hành nghề giám sát thi công công trình xây dựng