Quận Hà Đông tuy mới được chính thức trở thành một quận của Hà Nội không lâu nhưng đã có những bước chuyển mình rõ rệt, trở thành một địa bàn kinh tế được rất nhiều nhà đầu tư chú trọng bởi hệ thống giao thông thuận lợi và những chính sách hỗ trợ đầu tư đa dạng. Rất nhiều Công ty cổ phần được thành lập tại địa bàn này bởi khả năng huy động vốn linh hoạt, dễ dàng cho phép nhà đầu tư gia nhập thị trường kinh tế. Tuy nhiên, việc thành lập Công ty cổ phần không phải một điều dễ với nhiều chủ thể không chuyên. Nhận thức được nhu cầu của khách hàng, Luật LVN hỗ trợ dịch vụ thành lập Công ty cổ phần tại quận Hà Đông, đặt những nền móng đầu tiên vững chắc cho việc xây dựng sự nghiệp của khách hàng tại địa bàn kinh tế năng động này.

1.Tư vấn trước thành lập Công ty cổ phần tại quận Hà Đông

– Quy định của pháp luật về Công ty cổ phần: Công ty cổ phần là doanh nghiệp, trong đó:
•Vốn điều lệ được chia thành nhiều phần bằng nhau gọi là cổ phần;
•Cổ đông có thể là tổ chức, cá nhân; số lượng cổ đông tối thiểu là 03 và không hạn chế số lượng tối đa;
•Cổ đông chỉ chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của doanh nghiệp trong phạm vi số vốn đã góp vào doanh nghiệp;
•Cổ đông có quyền tự do chuyển nhượng cổ phần của mình cho người khác, trừ trường hợp quy định tại khoản 3 Điều 119 và khoản 1 Điều 126 của Luật doanh nghiệp 2014.
Công ty cổ phần có tư cách pháp nhân kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.
Công ty cổ phần có quyền phát hành cổ phần các loại để huy động vốn.
– Tư vấn về đặt tên doanh nghiệp 
– Tư vấn lựa chọn ngành nghề đăng ký kinh doanh
– Tư vấn các vấn đề liên quan đến nội doanh nghiệp như: mô hình tổ chức và hoạt động, phương thức quản lý và điều hành, quyền và nghĩa vụ các cổ đông…
– Tư vấn phương án chia lợi nhuận và xử lý nghĩa vụ phát sinh;

2. Thực hiện thủ tục thành lập Công ty cổ phần tại Hà Đông

Bước 1: Tiến hành soạn thảo hợp đồng và hồ sơ chuyển tới cho khách hàng ký kết
Hồ sơ thành lập Công ty Cổ phần tại Hà Đông
– Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp.
– Điều lệ công ty.
– Danh sách cổ đông sáng lập và cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài. Danh sách người đại diện theo ủy quyền đối với cổ đông nước ngoài là tổ chức.
– Bản sao hợp lệ các giấy tờ sau đây:
•Một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân đối với trường hợp người thành lập doanh nghiệp là cá nhân;
•Quyết định thành lập hoặc Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc giấy tờ tương đương khác, một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân của người đại diện theo ủy quyền và văn bản ủy quyền tương ứng đối với trường hợp người thành lập doanh nghiệp là tổ chức;
•Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với trường hợp doanh nghiệp được thành lập hoặc tham gia thành lập bởi nhà đầu tư nước ngoài hoặc tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài theo quy định tại Luật Đầu tư và các văn bản hướng dẫn thi hành.
Giấy tờ chứng thực cá nhân được quy định cụ thể như sau:
•Đối với công dân Việt Nam: Thẻ căn cước công dân hoặc Chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu Việt Nam còn hiệu lực. 
Đối với người nước ngoài: Hộ chiếu nước ngoài hoặc giấy tờ có giá trị thay thế hộ chiếu nước ngoài còn hiệu lực
Bước 2: Thay khách hàng nộp hồ sơ thành lập tại Cổng thông tin đăng ký doanh nghiệp quốc gia và theo dõi tiến độ xét duyệt hồ sơ để tiến hành những sửa đổi, bổ sung khi cần thiết
Bước 3: Nộp hồ sơ giấy và nhận kết quả tại bộ phận một cửa của Sở kế hoạch đầu tư thành phố Hà Nội.
Bước 4: Tiến hành các thủ tục thông báo mẫu dấu, khắc dấu. 
Bước 5: Bàn giao toàn bộ kết quả tới khách hàng: Chỉ sau 03 ngày làm việc, không tính thứ 7, chủ nhật, lễ Tết, Luật LVN tự tin bàn giao tới cho quý khách những kết tinh của quá trình thành lập Công ty cổ phần tại Hà Đông như sau:
– Bản vàng đăng ký doanh nghiệp
– Con dấu tròn của doanh nghiệp
– Dấu chức danh cho người đại diện pháp luật
– Toàn bộ hồ sơ bản gốc và bản mềm khi thực hiện thủ tục đăng ký thành lập doanh nghiệp
– Văn bản xác nhận việc công bố thông tin doanh nghiệp trên cổng thông tin quốc gia về doanh nghiệp
– Văn bản xác nhận việc công bố mẫu dấu của doanh nghiệp trên cổng thông tin quốc gia về doanh nghiệp

3. Tư vấn sau thành lập Công ty Cổ phần tại Hà Đông

– Tư vấn về các tranh chấp thường gặp trong quá trình hoạt động công ty cổ phần và phương hướng giải quyết.
– Tư vấn định hướng phát triển thương hiệu, tư vấn thủ tục thuế, quản trị nội bộ, tuyển dụng nhân sự, hợp tác kinh doanh…
– Cung cấp văn bản pháp luật hoàn toàn miễn phí