Trẻ em mồ côi luôn là đối tượng nhận được nhiều sự quan tâm của cả cộng đồng. Nhà nước và pháp luật Việt Nam có những chính sách ưu đãi với đối tượng này. Pháp luật cũng cho phép cá nhân, hộ gia đình khi đủ điều kiện thì được nhận chăm sóc những đối tượng trẻ em này. Việc nhận chăm sóc, nuôi dưỡng trẻ em mồ côi là một nghĩa cử cao đẹp và người nhận nuôi dưỡng, chăm sóc sẽ được nhận hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng, đảm bảo một phần tài chính cho việc chăm sóc, nuôi dưỡng. Tuy nhiên việc làm sao để được nhận khoản chi phí này lại khá phức tạp với nhiều chủ thể không chuyên, gây khó khăn cho người nhận chăm sóc, nuôi dưỡng khi thực hiện việc chăm sóc, nuôi dưỡng của mình. Luật LVN cung cấp dịch vụ tư vấn thủ tục nhận chăm sóc, nuôi dưỡng trẻ em mồ côi uy tín, hiệu quả, đảm bảo cái nhìn toàn diện của quý khách xung quanh vấn đề này.

1.Điều kiện của người nhận chăm sóc, nuôi dưỡng trẻ em mồ côi

Người nhận chăm sóc, nuôi dưỡng trẻ em phải bảo đảm các điều kiện sau đây:
– Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ và thực hiện tốt chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước;
– Tự nguyện nhận chăm sóc trẻ em;
– Có nơi ở ổn định và chỗ ở cho trẻ em được nhận chăm sóc, nuôi dưỡng;
– Có điều kiện về kinh tế, sức khỏe, kinh nghiệm chăm sóc trẻ em;
– Đang sống cùng chồng hoặc vợ thì chồng hoặc vợ phải bảo đảm điều kiện về tính tự nguyện và điều kiện về nơi ở ổn định.
Người nhận chăm sóc, nuôi dưỡng trẻ em phải thực hiện đầy đủ trách nhiệm sau:
– Bảo đảm điều kiện để trẻ em được đi học, chăm sóc sức khỏe, vui chơi, giải trí;
– Bảo đảm chỗ ở an toàn, vệ sinh cho trẻ em;
– Đối xử bình đẳng đối với trẻ em;
– Thực hiện các nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật.
Trường hợp không được tiếp tục nhận chăm sóc, nuôi dưỡng trẻ em:
– Có hành vi đối xử tệ bạc với trẻ em được nhận chăm sóc, nuôi dưỡng;
– Lợi dụng việc chăm sóc, nuôi dưỡng để trục lợi;
– Có tình trạng kinh tế hoặc lý do khác dẫn đến không còn đủ khả năng bảo đảm chăm sóc, nuôi dưỡng trẻ em;
– Vi phạm nghiêm trọng quyền của trẻ em được nhận chăm sóc, nuôi dưỡng.
– Tờ khai nhận chăm sóc, nuôi dưỡng có xác nhận đủ điều kiện của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã theo Mẫu số 2 ban hành kèm theo Thông tư liên tịch 29/2014/TTLT-BLĐTBXH-BTC;
– Bản sao sổ hộ khẩu của người nhận chăm sóc, nuôi dưỡng hoặc văn bản xác nhận của công an cấp xã về việc cư trú của người nhận chăm sóc, nuôi dưỡng;
– Tờ khai của đối tượng được nhận chăm sóc, nuôi dưỡng theo Mẫu số 1a ban hành kèm theo Thông tư liên tịch 29/2014/TTLT-BLĐTBXH-BTC.

3. Thủ tục hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng trẻ em mồ côi

Bước 1:  Người nhận chăm sóc, nuôi dưỡng làm hồ sơ theo quy định tại Mục 2 gửi tới Ủy ban nhân dân cấp xã.
Bước 2: Trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, Hội đồng xét duyệt trợ giúp xã hội thực hiện xét duyệt và niêm yết công khai kết quả xét duyệt tại trụ sở Ủy ban nhân dân cấp xã trong thời gian 07 ngày. Khi hết thời gian niêm yết, nếu không có khiếu nại thì Hội đồng xét duyệt bổ sung biên bản họp kết luận của Hội đồng xét duyệt vào hồ sơ của đối tượng, trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã. Trường hợp có khiếu nại, trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được khiếu nại, Hội đồng xét duyệt kết luận và công khai về vấn đề khiếu nại, trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã.
Bước 3: Trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được biên bản kết luận của Hội đồng xét duyệt, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã có văn bản kèm theo hồ sơ của đối tượng gửi Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội
Bước 4: Trong thời hạn 07 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ của đối tượng và văn bản đề nghị của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã, Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội có trách nhiệm thẩm định, trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện quyết định hỗ trợ kinh phí. Trường hợp đối tượng không đủ điều kiện được hỗ trợ, Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.
Bước 5: Trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được văn bản trình của Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện xem xét, quyết định hỗ trợ kinh phí.

4. Ưu điểm của việc sử dụng dịch vụ tư vấn của Luật LVN

– Được làm việc với đội ngũ luật sư, chuyên viên chuyên nghiệp, giàu kinh nghiệm, đảm bảo việc thực hiện dịch vụ hiệu quả, linh hoạt, uy tín.
– Nhận được kết quả một cách nhanh chóng nhất, đảm bảo thời gian hưởng chế độ sớm nhất
– Tiết kiệm thời gian, công sức, không cần đi lại nhiều lần cũng như bỏ thời gian quá nhiều để làm hồ sơ hưởng kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng, tất cả đã do chuyên viên của chúng tôi đại diện quý khách soạn thảo và hướng dẫn giao nộp.
– Được tư vấn hoàn toàn miễn phí về việc nhận trẻ em mồ côi thành con nuôi và những vấn đề liên quan khi có nhu cầu
– Được cung cấp hệ thống văn bản pháp luật hoàn toàn miễn phí, 24/7.