Ưu đãi người có công với cách mạng là một chính sách lớn của Đảng và Nhà nước ta, đó là sự đãi ngộ đặc biệt của Đảng, Nhà nước đối với người có công, là trách nhiệm và là sự ghi nhận, tôn vinh những cống hiến của họ đối với đất nước. Hiện nay, nhà nước ta đã có những chính sách ưu đãi đặc biệt cùng với các khoản trợ cấp hàng tháng cho người có công. Ngoài ra, khi họ mất Nhà nước còn hỗ trợ tiền tuất hàng tháng đối với thân nhân của các đối tượng này. Trong phạm vi bài viết, Luật LVN tư vấn thủ tục giải quyết trợ cấp tiền tuất hàng tháng khi người có công từ trần như sau:

1. Hồ sơ cần chuẩn bị

– Thành phần hồ sơ gồm có:
+ Bản khai của thân nhân người có công với cách mạng từ trần (Mẫu TT1);
+ Bản sao Giấy chứng tử;
+ Hồ sơ của người có công với cách mạng;
+ Quyết định trợ cấp (Mẫu TT2).
+ Ngoài ra, cần chuẩn bị thêm các giấy tờ của thân nhân trong các trường hợp:
•Trường hợp thân nhân là con dưới 18 tuổi phải có thêm bản sao Giấy khai sinh;
•Trường hợp thân nhân là con từ đủ 18 tuổi trở lên đang đi học phải có thêm giấy xác nhận của cơ sở giáo dục nơi đang theo học; nếu đang theo học tại cơ sở giáo dục nghề nghiệp hoặc giáo dục đại học thì phải có thêm bản sao Bằng tốt nghiệp trung học phổ thông hoặc giấy xác nhận của cơ sở giáo dục trung học phổ thông về thời điểm kết thúc học;
•Trường hợp thân nhân là con từ đủ 18 tuổi trở lên bị khuyết tật nặng, khuyết tật đặc biệt nặng từ nhỏ phải có thêm giấy xác nhận mức độ khuyết tật của Hội đồng xác định mức độ khuyết tật;
•Trường hợp thân nhân là con từ đủ 18 tuổi trở lên bị khuyết tật nặng hoặc đặc biệt nặng sau khi đủ 18 tuổi mà không có thu nhập hàng tháng hoặc có thu nhập hàng tháng nhưng thấp hơn 0,6 lần mức chuẩn phải có thêm giấy xác nhận mức độ khuyết tật của Hội đồng xác định mức độ khuyết tật và giấy xác nhận thu nhập (Mẫu TN) của Ủy ban nhân dân cấp xã;
– Số lượng hồ sơ: 01 bộ
* Trình tự thực hiện
+ Bước 1: Thân nhân người có công có trách nhiệm lập bản khai tình hình thân nhân gửi Ủy ban nhân dân cấp xã kèm bản sao giấy chứng tử.
+ Bước 2: Ủy ban nhân dân cấp xã trong thời gian 05 ngày kể từ ngày nhận được bản khai và các giấy tờ kèm theo, có trách nhiệm chứng nhận tình hình thân nhân (bao gồm cả trường hợp thân nhân hưởng thêm trợ cấp tiền tuất nuôi dưỡng hàng tháng) và gửi các giấy tờ đến Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội;
+ Bước 3: Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội trong thời gian 10 ngày kể từ ngày nhận đủ các giấy tờ, có trách nhiệm lập danh sách những trường hợp đủ điều kiện hưởng trợ cấp tiền tuất hàng tháng gửi đến Sở Lao động – Thương binh và Xã hội;
+ Bước 4: Sở Lao động – Thương binh và Xã hội trong thời gian 10 ngày kể từ ngày nhận đủ các giấy tờ có trách nhiệm đối chiếu, ghép hồ sơ người có công đang quản lý với hồ sơ đề nghị hưởng tuất và ra quyết định trợ cấp.
Lưu ý: Trường hợp thương binh chết do vết thương tái phát được xác nhận liệt sĩ thì Sở Lao động – Thương binh và Xã hội ra quyết định cấp giấy chứng nhận gia đình liệt sĩ và trợ cấp tiền tuất, chi trả khoản tiền chênh lệch đối với thân nhân đủ điều kiện.
* Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp tại UBND cấp xã
* Thời hạn giải quyết: 25 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
* Kết quả: Quyết định trợ cấp tiền tuất hàng tháng.

3. Công việc Luật LVN thực hiện khi có yêu cầu dịch vụ

Khi khách hàng có yêu cầu dịch vụ tư vấn thủ tục giải quyết trợ cấp tiền tuất hàng tháng khi người có công từ trần, Luật LVN sẽ hỗ trợ thực hiện các công việc sau đây:
– Tư vấn cho khách hàng về điều kiện, mức hưởng chế độ tử tuất cho thân nhân người công khi người có công từ trần;
– Tiếp nhận yêu cầu của khách hàng, tư vấn các quy định của pháp luật về thủ tục giải quyết trợ cấp tiền tuất hàng tháng khi người có công từ trần;
– Tư vấn soạn thảo hồ sơ nộp tại cơ quan có thẩm quyền;
– Đại diện theo ủy quyền nộp hồ sơ tại cơ quan có chức năng;
– Theo dõi tính hợp lệ của hồ sơ, sửa đổi bổ sung khi có yêu cầu của cơ quan chức năng;
Quý khách có nhu cầu tư vấn chi tiết xin vui lòng liên hệ qua tổng đài trực tuyến 1900.0191 để được các chuyên viên pháp lý hỗ trợ. Công ty Luật LVN luôn sẵn sàng phục vụ khách hàng 24/24 (kể cả ngày nghỉ). Rất mong được hợp tác cùng quý khách!