Thủ tục đề nghị hoãn cai nghiện ma túy bắt buộc mới nhất

Cám ơn các bạn đã truy cập website của chúng tôi, để được tư vấn trực tiếp xin vui lòng liên hệ Hotline: 1900.0191. Sau đây sẽ là nội dung bài viết:

Nội dung câu hỏi

Chồng em có quyết định đi cai nghiện bắt buộc, do gia đình hoàn cảnh khó khăn còn bố già yếu, con nhỏ, vợ việc làm không ổn định, chồng là lao động chính. Bên Tòa án nói có thể làm đơn xin tạm hoãn nhưng không nói cụ thể rõ cách làm đơn như thế nào. Mong luật sư giúp em cách viết đơn đầy đủ với ạ.

Luật sư tư vấn

Xin chào bạn! Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi của mình tới Công ty Luật LVN, đối với câu hỏi của bạn Công ty Luật LVN xin được tư vấn và hướng dẫn cho bạn như sau:

Cơ sở pháp lý

Thủ tục đề nghị hoãn cai nghiện ma túy bắt buộc

Căn cứ Điều 57 Nghị định 116/2021/NĐ-CP: 

Điều 57. Hoãn hoặc miễn chấp hành quyết định áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc

1. Người phải chấp hành quyết định nhưng chưa đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc được hoãn chấp hành quyết định trong các trường hợp sau đây:

a) Đang ốm nặng, có chứng nhận của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh từ tuyến huyện trở lên;

b) Gia đình đang có khó khăn đặc biệt được Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã nơi người đó cư trú xác nhận trên cơ sở ý kiến đề nghị của Công an cấp xã.

2. Khi điều kiện hoãn chấp hành quyết định không còn thì quyết định được tiếp tục thi hành. Công an cấp xã có trách nhiệm thu thập thông tin, tài liệu để xác định thời điểm các điều kiện hoãn chấp hành quyết định không còn.

3. Người phải chấp hành quyết định nhưng chưa đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc được miễn chấp hành quyết định trong các trường hợp sau đây:

a) Mắc bệnh hiểm nghèo có xác nhận của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh từ tuyến huyện trở lên;

b) Trong thời gian hoãn chấp hành quyết định quy định tại Khoản 1 Điều này mà người đó tự nguyện cai nghiện, được cơ quan có thẩm quyền xác nhận không nghiện ma túy;

c) Phụ nữ đang mang thai có xác nhận của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh từ tuyến huyện trở lên.

4. Hồ sơ đề nghị hoãn, miễn chấp hành quyết định gồm:

a) Đơn đề nghị hoãn, miễn chấp hành quyết định của người phải chấp hành hoặc cha, mẹ, người giám hộ, người đại diện hợp pháp của người từ đủ 12 tuổi đến dưới 18 tuổi, có xác nhận của cơ quan lập hồ sơ theo Mẫu số 42a, 42b Phụ lục II Nghị định này;

b) Tài liệu chứng minh thuộc đối tượng được hoãn, miễn chấp hành quyết định theo quy định tại Khoản 1 và 3 Điều này.

5. Thủ tục đề nghị hoãn, miễn chấp hành quyết định:

a) Trong thời hạn 2 ngày làm việc kể từ ngày nhận được quyết định đưa vào cơ sở cai nghiện của Tòa án nhân dân cấp huyện, người phải chấp hành quyết định hoặc người đại diện hợp pháp của người từ đủ 12 tuổi đến dưới 18 tuổi phải chấp hành quyết định gửi 01 bộ hồ sơ đề nghị hoãn, miễn theo quy định tại Khoản 4 Điều này đến Tòa án nhân dân cấp huyện nơi ra quyết định áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc để xem xét, giải quyết theo quy định;

b) Người phải chấp hành quyết định hoặc cha, mẹ, người giám hộ, người đại diện hợp pháp phải gửi 01 bộ bản sao hồ sơ đề nghị hoãn, miễn chấp hành quyết định cho cơ quan Công an cấp huyện, Trưởng phòng Lao động – Thương binh và Xã hội cấp huyện.”

Căn cứ theo quy định trên, thủ tục đề nghị hoãn cai nghiện ma túy bắt buộc cho chồng bạn bao gồm: Đơn đề nghị hoãn chấp hành quyết định của người phải chấp hành hoặc người đại diện hợp pháp của họ và Tài liệu chứng minh thuộc diện được hoãn, miễn chấp hành quyết định.

Trong đó đơn đề nghị hoãn thi hành quyết định đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc được quy định tại Mẫu số 42a Nghị định số 116/2021/NĐ-CP như sau:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

………1………, ngày … tháng … năm ……

ĐƠN ĐỀ NGHỊ

Xem xét hoãn/miễn thi hành quyết định đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc

Kính gửi: Tòa án Nhân dân ……2……

1. Tôi tên là (viết in hoa)…………….………………….………;

Giới tính:………………

Ngày, tháng, năm sinh:…………………………………………………

Số CCCD/CMT/HC: …………………………………………;

Ngày cấp: ……………………….

Nơi cấp:

…………………………………………………………………………….

Nơi cư trú hoặc chỗ ở hiện nay: ……………………………………………………………………

Điện thoại liên hệ: ……………………………………………………………………………………

2. Tôi làm đơn này đề nghị Tòa án nhân dân huyện…….2…………………… xem xét hoãn/miễn chấp hành biện pháp đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc theo Quyết định số: ……/QĐ-…… ngày …/…/…… với lí do sau:

1) ………………………………………………………………………………………

Tài liệu xác nhận kèm theo gồm:

1) ………………………………………………………………………………………

Kính đề nghị Tòa án nhân dân huyện ……………….2…………………… xem xét, chấp thuận./.

 

XÁC NHẬN CỦA CƠ QUAN LẬP HỒ SƠ
(ký, ghi rõ họ, tên, chức vụ, đóng dấu)

NGƯỜI LÀM ĐƠN
(ký, ghi rõ họ, tên)

___________________

1 Địa danh

2 Tòa án nhân dân huyện/quận/thị xã/thành phố thuộc tỉnh, thành phố thuộc thành phố trực thuộc trung ương nơi ra quyết định áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc

 

 

 

 

Nếu có vướng mắc bạn vui lòng liên hệ với Luật sư 1900.0191

hoặc Bạn có thể click vào các ô dưới đây để gửi Emailcho chúng tôi, Luật LVN luôn sẵn sàng để hỗ trợ bạn

SOẠN HỢP ĐỒNG, ĐƠN, VĂN BẢN THEO YÊU CẦU CHỈ 500.000đ

--- Gọi ngay 1900.0191 ---

(Tư vấn Miễn phí - Hỗ trợ 24/7)

Công ty Luật LVN - Địa chỉ: Số 16B Nguyễn Thái Học, Yết Kiêu, Hà Đông, Hà Nội, Việt Nam

Gmail: luatlvn@gmail.com