Theo quy định tại Khoản 13 Điều 3 Luật Kế toán 2015:  “Kinh doanh dịch vụ kế toán là việc cung cấp dịch vụ làm kế toán, làm kế toán trưởng, lập báo cáo tài chính, tư vấn kế toán và các công việc khác thuộc nội dung công tác kế toán theo quy định của Luật này cho các tổ chức, cá nhân có nhu cầu”. Dịch vụ kế toán là một ngành dịch vụ có nhu cầu rất lớn trong nền kinh tế, nhất là trong bối cảnh phần lớn các doanh nghiệp tại Việt Nam là doanh nghiệp vừa và nhỏ. Việc tìm kiếm và sử dụng dịch vụ kế toán sẽ giúp các doanh nghiệp giảm được chi phí và đơn giản bộ máy tổ chức. Nắm bắt được nhu cầu thị trường, số lượng các công ty cung cấp các dịch vụ về kế toán ra đời ngày càng nhiều. Vậy để thành lập công ty cung cấp dịch vụ kế toán cần đáp ứng những điểu kiện và thủ tục như thế nào?. Để thuận tiện cho quý khách hàng có nhu cầu tìm hiểu thông tin thành lập doanh nghiệp cung ứng dịch vụ kế toán, Công ty Luật LVN xin tổng hợp và gửi đến quý khách hàng một số quy định liên quan như sau:

1. Quy định pháp luật về doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ kế toán

– Doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ kế toán được thành lập theo các loại hình sau đây:
+ Công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên;
+ Công ty hợp danh;
+ Doanh nghiệp tư nhân.
– Doanh nghiệp chỉ được kinh doanh dịch vụ kế toán khi bảo đảm các điều kiện kinh doanh theo quy định và được cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kế toán.
– Doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ kế toán không được góp vốn để thành lập doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ kế toán khác, trừ trường hợp góp vốn với doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ kế toán nước ngoài để thành lập doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ kế toán tại Việt Nam.
– Doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ kế toán nước ngoài thực hiện kinh doanh dịch vụ kế toán tại Việt Nam dưới các hình thức sau đây:
+ Góp vốn với doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ kế toán đã được thành lập và hoạt động tại Việt Nam để thành lập doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ kế toán;
+ Thành lập chi nhánh doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ kế toán nước ngoài;
+ Cung cấp dịch vụ qua biên giới theo quy định của Chính phủ.
* Đối với Công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên:
+ Có Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư hoặc giấy tờ khác có giá trị tương đương theo quy định của pháp luật;
+ Có ít nhất hai thành viên góp vốn là kế toán viên hành nghề;
+ Người đại diện theo pháp luật, giám đốc hoặc tổng giám đốc của công ty trách nhiệm hữu hạn phải là kế toán viên hành nghề;
+ Bảo đảm tỷ lệ vốn góp của kế toán viên hành nghề trong doanh nghiệp, tỷ lệ vốn góp của các thành viên là tổ chức theo quy định của Chính phủ.
* Đối với Công ty hợp danh:
+ Có Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư hoặc giấy tờ khác có giá trị tương đương theo quy định của pháp luật;
+ Có ít nhất hai thành viên hợp danh là kế toán viên hành nghề;
+ Người đại diện theo pháp luật, giám đốc hoặc tổng giám đốc của công ty hợp danh phải là kế toán viên hành nghề.
* Đối với doanh nghiệp tư nhân:
+ Có Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư hoặc giấy tờ khác có giá trị tương đương theo quy định của pháp luật;
+ Có ít nhất hai kế toán viên hành nghề;
+ Chủ doanh nghiệp tư nhân là kế toán viên hành nghề và đồng thời là giám đốc.
* Chi nhánh doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ kế toán nước ngoài tại Việt Nam:
+ Doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ kế toán nước ngoài được phép cung cấp dịch vụ kế toán theo quy định của pháp luật của nước nơi doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ kế toán nước ngoài đặt trụ sở chính;
+ Có ít nhất hai kế toán viên hành nghề, trong đó có giám đốc hoặc tổng giám đốc chi nhánh;
+ Giám đốc hoặc tổng giám đốc chi nhánh doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ kế toán nước ngoài không được đồng thời giữ chức vụ quản lý, điều hành doanh nghiệp khác tại Việt Nam;
+ Doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ kế toán nước ngoài phải có văn bản gửi Bộ Tài chính bảo đảm chịu trách nhiệm về mọi nghĩa vụ và cam kết của chi nhánh tại Việt Nam.

3. Trình tự thủ tục thành lập doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ kế toán

Bước 1. Thành lập doanh nghiệp
Đối với doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ kế toán thì chỉ được thành lập doanh nghiệp theo các hình thức sau: 
•Công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên; 
•Công ty hợp danh; 
•Doanh nghiệp tư nhân.
Tham khảo bài viết:
•Thành lập Doanh nghiệp tư nhân
•Thành lập Công ty hợp danh
•Thành lập Công ty TNHH 2 thành viên trở lên
Bước 2. Xin cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kế toán
– Hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kế toán gồm có:
+ Đơn đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kế toán.
+ Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư hoặc giấy tờ khác có giá trị tương đương.
+ Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký hành nghề dịch vụ kế toán của các kế toán viên hành nghề.
+ Hợp đồng lao động với doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ kế toán của các kế toán viên hành nghề.
+ Tài liệu chứng minh về vốn góp đối với công ty trách nhiệm hữu hạn.
+ Điều lệ công ty đối với công ty hợp danh, công ty trách nhiệm hữu hạn.
+ Văn bản cam kết chịu trách nhiệm của doanh nghiệp nước ngoài, giấy tờ chứng nhận được phép kinh doanh dịch vụ kế toán của doanh nghiệp nước ngoài đối với chi nhánh doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ kế toán nước ngoài tại Việt Nam.
– Cơ quan có thẩm quyền giải quyết: Bộ Tài chính
– Thời hạn giải quyết: 15 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

4. Dịch vụ thành lập doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ kế toán của Luật LVN

Khi khách hàng có yêu cầu dịch vụ tư vấn và hỗ trợ thủ tục thành lập doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ kế toán, công ty Luật LVN sẽ thực hiện những công việc sau:
– Tư vấn điều kiện và quy trình thủ tục thành lập doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ kế toán;
–  Đại diện khách hàng thực hiện đăng ký thành lập doanh nghiệp nếu khách hàng có nhu cầu;
– Soạn thảo hồ sơ theo quy định để xin giấy phép kinh doanh dịch vụ kế toán;
– Đại diện nộp hồ sơ, đại diện nhận kết quả về việc xin giấy phép kinh doanh dịch vụ kế toán;
– Tư vấn và đại diện pháp lý cho khách hàng trong quá trình kinh doanh dịch vụ kế toán.
Trên đây là tư vấn của công ty Luật LVN về thủ tục thành lập công ty cung cấp dịch vụ kế toán. Chúng tôi hi vọng rằng quý khách có thể vận dụng các kiến thức kể trên để sử dụng trong công việc và cuộc sống. Nếu có vấn đề pháp lý nào khác cần tư vấn hoặc có nhu cầu sử dụng dịch vụ pháp lý của chúng tôi xin vui lòng gọi điện tới tổng đài tư vấn pháp luật trực tuyến 24/7 của công ty Luật LVN để gặp luật sư tư vấn và chuyên viên pháp lý.