Đấu giá quyền sử dụng đất trong hoạt động giao đất, cho thuê đất là phương thức phân phối đất đai đặc biệt của Nhà nước. Quyền sử dụng đất là một tài sản có giá trị rất lớn, do đó đấu giá quyền sử dụng đất phải được thực hiện theo một nguyên tắc nhất định, đảm bảo quyền lợi của các chủ thể khi tham gia vào quan hệ pháp luật này. Việc đấu giá quyền sử dụng đất phải đúng trình tự, thủ tục theo quy định của pháp luật về đất đai và pháp luật về đấu giá tài sản. Với đội ngũ luật sư giàu kinh nghiệm tư vấn trong lĩnh vực đất đai, Luật LVN cung cấp dịch vụ tư vấn về đấu giá quyền sử dụng đất nhằm giúp khách hàng nắm bắt rõ ràng hơn các quy định của pháp luật.

1. Điều kiện thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất

–  Điều kiện để tổ chức thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất khi Nhà nước giao đất, cho thuê đất:
+ Đã có kế hoạch sử dụng đất hàng năm của cấp huyện được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt;
+ Đất đã được giải phóng mặt bằng, đất có tài sản gắn liền với đất mà tài sản thuộc sở hữu nhà nước;
+ Có phương án đấu giá quyền sử dụng đất được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt.
– Tổ chức, cá nhân tham gia đấu giá quyền sử dụng đất phải có đủ các điều kiện sau đây:
+ Thuộc đối tượng được Nhà nước giao đất, cho thuê đất theo quy định tại Điều 55 và Điều 56 của Luật Đất đai;
+ Phải bảo đảm các điều kiện để thực hiện dự án đầu tư theo quy định đối với trường hợp giao đất, cho thuê đất để thực hiện dự án đầu tư. 
– Các trường hợp đấu giá:
Nhà nước giao đất (có thu tiền) hoặc cho thuê đất theo hình thức đấu giá trong các trường hợp sau:
+ Xây dựng nhà ở để bán hoặc cho thuê
+ Xây dựng kết cấu hạ tầng để chuyển nhượng hoặc cho thuê
+ Dùng quỹ đất để tạo vốn cho đầu tư xây dựng hạ tầng
+ Sử dụng đất thương mại – dịch vụ, đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp
+ Cho thuê đất (thuộc quỹ đất nông nghiệp) vào mục đích sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, nuôi trồng thủy sản, làm muối
+ Đất Nhà nước thu hồi do sắp xếp lại, xử lý trụ sở làm việc, cơ sở hoạt động sự nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh mà tài sản gắn liền với đất thuộc sở hữu nhà nước.
+ Giao đất ở tại đô thị, nông thôn cho hộ gia đình, cá nhân.
+ Giao đất, cho thuê đất đối với các trường hợp được giảm tiền sử dụng đất, tiền thuê đất.
– Các trường hợp không đấu giá:
+ Nhà nước giao đất mà không thu tiền sử dụng đất
+ Các trường hợp được miễn tiền sử dụng đất, tiền thuê đất theo quy định tại Điều 110 của Luật Đất đai 2013.
+ Sử dụng đất quy định tại các điểm b, g khoản 1 và khoản 2 Điều 56 của Luật Đất Đai 2013
+ Sử dụng đất vào hoạt động khoáng sản
+ Sử dụng đất để thực hiện dự án nhà ở tái định cư, nhà ở xã hội, nhà ở công vụ
+ Giao đất ở cho cán bộ, công nhân viên chức chuyển nơi công tác (theo QĐ điều động của cơ quan thẩm quyền)
+ Giao đất ở cho hộ gia đình / cá nhân có hộ khẩu thường trú tại xã mà không có đất ở & chưa được Nhà nước giao đất ở
+ Giao đất ở cho hộ gia đình, cá nhân có hộ khẩu thường trú tại thị trấn thuộc vùng có điều kiện KT-XH khó khăn mà không có đất ở và chưa được Nhà nước giao đất ở
+ Các trường hợp đặc biệt khác do Thủ tướng Chính phủ quyết định

3. Trình tự, thủ tục thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất

Bước 1: Thành lập Hội đồng đấu giá
Bước 2: Thông báo tổ chức đấu giá
Trước khi tiến hành đấu giá 30 ngày, Hội đồng đấu giá hoặc tổ chức của Nhà nước có chức năng đấu giá quyền sử dụng đất thông báo công khai thửa đất tổ chức đấu giá ít nhất 2 lần trong thời gian 2 tuần trên phương tiện thông tin đại chúng như đài phát thanh, truyền hình địa phương, báo địa phương, các phương tiện thông tin địa chúng khác và được niêm yết công khai tại địa điểm tổ chức đấu giá và trụ sở Ủy ban nhân dân cấp huyện nơi có thửa đất đấu giá.
Bước 3: Đăng ký tham gia đấu giá
– Các đối tượng đủ điều kiện tham gia đấu giá thực hiện đăng ký và hoàn tất thủ tục đăng ký trong thời hạn do hội đồng đấu giá hoặc tổ chức của Nhà nước có chức năng đấu giá quyền sử dụng đất thông báo.
– Tổ chức, cá nhân khi đăng ký và nộp hồ sơ tham gia đấu giá phải nộp các khoản tiền sau đây:
+ Tiền đặt cọc (tiền bảo lãnh – tiền đặt trước) do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định cho từng cuộc đấu giá nhưng tối đa không quá 5% giá khởi điểm của thửa đất đấu giá. Người trúng đấu giá được trừ tiền đặt cọc vào tiền sử dụng đất hoặc tiền thuê đất phải nộp.
 + Phí đấu giá: khoản phí này nộp khi đăng ký tham gia đấu giá được sử dụng chi phí cho việc tổ chức thực hiện đấu giá và không hoàn trả tổ chức, cá nhân đã đăng ký tham gia và nộp phí đấu giá. Mức phí cụ thể do Hội đồng nhân dân cấp tỉnh quyết định phù hợp với thực tế ở địa phương theo quy định của pháp luật hiện hành về phí, lệ phí.
Bước 4: Tổ chức đấu giá
Bước 5: Xem xét và phê duyệt kết quả đấu giá 
Căn cứ vào biên bản đấu giá, Hội đồng đấu giá hoặc Sở Tài chính (trong trường hợp giao nhiệm vụ đấu giá cho tổ chức của nhà nước có chức năng đấu giá quyền sử dụng đất) trình Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp có thẩm quyền phê duyệt kết quả đấu giá.
Bước 6: Giao đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho người trúng đấu giá
Căn cứ vào quyết định phê duyệt kết quả đấu giá của cơ quan nhà nước có thẩm quyền và giấy xác nhận đã nộp đủ tiền sử dụng đất hoặc tiền thuê đất của người trúng đấu giá, cơ quan tài nguyên và môi trường trình cơ quan nhà nước có thẩm quyền quyết định giao đất, cho thuê đất theo quy định của pháp luật đất đai hiện hành.

4. Dịch vụ tư vấn Luật LVN cung cấp

– Tư vấn cụ thể các quy định của pháp luật về đấu giá quyền sử dụng đất;
– Tiếp nhận thông tin cụ thể trường hợp của khách hàng, tóm tắt, phân tích tư vấn cho khách hàng cụ thể các vấn đề;
– Tư vấn trực tiếp và thực hiện dịch vụ pháp lý tại văn phòng cho quý khách hàng có điều kiện thời gian đến trụ sở công ty Luật LVN yêu cầu tư vấn;
– Tư vấn qua tổng đài tư vấn pháp luật trực tuyến: Quý khách hàng ở xa hoặc không có thời gian đến tư vấn trực tiếp có thể liên hệ tổng đài luật sư 1900.0191, Quý khách hàng chỉ cần nhấc điện thoại và Gọi 1900.0191 sau khi kết nối sẽ được luật sư tư vấn chu đáo, tận tình theo quy định pháp luật;
– Tư vấn qua Email bằng hình thức liên hệ đến hòm thư luatsu@luatvietphong.vn Luật sư tiếp nhận thông tin và phản hồi tư vấn trong vòng 03 ngày làm việc;
– Hỗ trợ khách hàng thực hiện thủ tục khiếu nại nếu có sai phạm trong quá trình đấu giá quyền sử dụng đất;