Sổ hộ khẩu được cấp cho hộ gia đình hoặc cá nhân đã đăng ký thường trú và có giá trị xác định nơi thường trú của công dân. Khi có những thay đổi phát sinh làm biến đổi thông tin được ghi nhận trong sổ hộ khẩu, chủ thể có trách nhiệm phải tiến hành việc điều chỉnh thay đổi trong sổ hộ khẩu. Bởi những thay đổi là đa dạng và việc điều chỉnh tại cơ quan có thẩm quyền là khá phức tạp, gây nhiều khó khăn, thách thức với các chủ thể không chuyên, Luật Việt Phong đã nắm bắt được nhu cầu và cung cấp tới quý khách dịch vụ tư vấn điều chỉnh thay đổi trong sổ hộ khẩu, tạo cho quý khách hàng một cái nhìn pháp lý chuẩn xác nhất, hỗ trợ quý khách tiếp cận với tính hợp pháp của những thay đổi đó.

1.Vì sao nên sử dụng dịch vụ điều chỉnh thay đổi trong sổ hộ khẩu của Luật Việt Phong?

Quý khách khi sử dụng dịch vụ của Luật Việt Phong sẽ nhận được những lợi ích đáng quan tâm như sau:
– Được tư vấn hoàn toàn miễn phí về những nhu cầu của khách hàng trong hoạt động điều chỉnh thay đổi trong sổ hộ khẩu từ trước khi thực hiện cho tới giải đáp những vướng mắc sau khi hoàn thành thủ tục điều chỉnh.
– Quý khách sẽ tiết kiệm tối đa việc đi lại trong quá trình xin điều chỉnh, mọi giấy tờ, thủ tục sẽ do chuyên viên của phía chúng tôi soạn thảo khi có yêu cầu và hướng dẫn khách hàng nộp hồ sơ tại cơ quan có thẩm quyền. Dịch vụ của chúng tôi sẽ giúp quý khách tiết kiệm tối đa thời gian, công sức cho việc điều chỉnh những thay đổi trong sổ hộ khẩu.
– Nhận được hệ thống văn bản pháp luật liên quan hoàn toàn miễn phí mỗi khi quý khách có nhu cầu.
– Trường hợp có thay đổi chủ hộ 
– Trường hợp có thay đổi về họ, tên, chữ đệm, ngày, tháng, năm sinh hoặc các thay đổi khác về hộ tịch của người có tên trong sổ hộ khẩu 
– Trường hợp có thay đổi địa giới hành chính, đơn vị hành chính, đường phố, số nhà 
– Trường hợp chuyển đến chỗ ở hợp pháp mới trong phạm vi xã, thị trấn của huyện thuộc tỉnh; chuyển đi trong cùng một huyện, quận, thị xã của thành phố trực thuộc trung ương; chuyển đi trong cùng một thị xã, thành phố thuộc tỉnh

3. Hồ sơ điều chỉnh những thay đổi trong sổ hộ khẩu

Tuỳ thuộc vào từng trường hợp thay đổi, người có trách nhiệm tiến hành việc điều chỉnh phải soạn thảo hồ sơ bao gồm những giấy tờ sau:
* Trường hợp có thay đổi chủ hộ thì phải xuất trình:
– Sổ hộ khẩu; 
– Phiếu báo thay đổi hộ khẩu, nhân khẩu; 
– Ý kiến của chủ hộ hoặc người khác trong gia đình về việc thay đổi chủ hộ.
* Trường hợp có thay đổi về họ, tên, chữ đệm, ngày, tháng, năm sinh hoặc các thay đổi khác về hộ tịch của người có tên trong sổ hộ khẩu thì phải xuất trình: 
– Sổ hộ khẩu
– Giấy khai sinh 
– Quyết định được phép thay đổi của cơ quan có thẩm quyền về đăng ký hộ tịch; 
– Phiếu báo thay đổi hộ khẩu, nhân khẩu.
* Trường hợp chuyển đến chỗ ở hợp pháp mới trong phạm vi xã, thị trấn của huyện thuộc tỉnh; chuyển đi trong cùng một huyện, quận, thị xã của thành phố trực thuộc trung ương; chuyển đi trong cùng một thị xã, thành phố thuộc tỉnh thì phải nộp:
– Phiếu báo thay đổi hộ khẩu, nhân khẩu; 
– Sổ hộ khẩu; 
– Giấy tờ chứng minh chỗ ở hợp pháp mới.

4. Trình tự thực hiện việc điều chỉnh những thay đổi trong sổ hộ khẩu

Bước 1: Soạn thảo và nộp hồ sơ tại cơ quan có thẩm quyền:
– Đối với thành phố trực thuộc trung ương thì nộp hồ sơ tại Công an huyện, quận, thị xã;
– Đối với tỉnh thì nộp hồ sơ tại Công an xã, thị trấn thuộc huyện, Công an thị xã, thành phố thuộc tỉnh.
Việc thực hiện thủ tục điều chỉnh thay đổi trong sổ hộ khẩu thì người đến làm thủ tục phải là người có năng lực hành vi dân sự đầy đủ; đối với người chưa thành niên thì việc làm thủ tục phải thông qua người giám hộ hoặc người đại diện hợp pháp theo quy định của pháp luật về dân sự.
Bước 2: Cán bộ tiếp nhận hồ sơ đối chiếu với các quy định của pháp luật về cư trú:
– Trường hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ thì viết giấy biên nhận trao cho người nộp.
– Trường hợp hồ sơ đủ điều kiện nhưng thiếu thành phần hồ sơ hoặc biểu mẫu, giấy tờ kê khai chưa đúng, chưa đầy đủ thì cán bộ tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn cho người đến nộp hồ sơ.
– Trường hợp hồ sơ không đủ điều kiện thì không tiếp nhận và trả lời bằng văn bản cho công dân, nêu rõ lý do không tiếp nhận.
Bước 3: Trong thời hạn ba ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, cơ quan có thẩm quyền phải điều chỉnh, bổ sung các thay đổi trong sổ hộ khẩu.