Chuyển đổi mục đích sử dụng đất là một nhu cầu hợp pháp của mọi tổ chức, cá nhân đang sử dụng, quản lý đất đai. Hiện nay, tốc độ đô thị hóa ngày càng tăng nhanh, nhu cầu chuyển đổi mục đích sử dụng đất để thực hiện dự án đầu tư cũng phổ biến. Khi chuyển mục đích sử dụng đất để thực hiện dự án thì người có nhu cầu chuyển mục đích sử dụng đất phải xin phép cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Hỗ trợ khách hàng có nhu cầu, Luật LVN cung cấp dịch vụ tư vấn chuyển đổi mục đích sử dụng đất thực hiện dự án đầu tư.

1. Điều kiện dự án được phép chuyển mục đích sử dụng đất.

Các nhà đầu tư có dự án thuộc những trường hợp dưới đây cần phải đáp ứng những điều kiện nhất định để được cho phép chuyển mục đích sử dụng đất để thực hiện dự án: 
     – Dự án đầu tư xây dựng nhà ở để bán hoặc để cho thuê hoặc để bán kết hợp cho thuê theo quy định của pháp luật về nhà ở;
     – Dự án đầu tư kinh doanh bất động sản gắn với quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật về kinh doanh bất động sản;
      – Dự án sản xuất, kinh doanh không sử dụng vốn từ ngân sách nhà nước.
– Thành phần hồ sơ bao gồm:
+ Đơn xin chuyển mục đích sử dụng đất theo mẫu
+ Các giấy tờ pháp lý về quyền sử dụng đất và hợp đồng chuyển nhượng, góp vốn bằng quyền sử dụng đất có hiệu lực pháp luật hoặc các giấy tờ pháp lý về quyền sử dụng đất của người đang sử dụng đất xin chuyển mục đích sử dụng đất.
+ Giấy chứng nhận đầu tư hoặc các giấy tờ có tính chất pháp lý tương tự. Văn bản chấp thuận chủ trương cho phép chuyển mục đích sử dụng đất của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.
+ Trích lục bản đồ địa chính thửa đất hoặc trích đo địa chính thửa đất; 
+ Văn bản thỏa thuận quy hoạch kiến trúc của sở quy hoạch kiến trúc, bản vẽ chỉ giới đường đỏ và quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị.
–Số lượng hồ sơ: 01 bộ

3. Trình tự, thủ tục chuyển đổi mục đích sử dụng đất thực hiện dự án đầu tư

– Trước khi thực hiện chuyển mục đích sử dụng đất để thực hiện dự án đầu tư phải có văn bản cho phép của UBND cấp tỉnh/thành phố nơi có đất. Thành phần hồ sơ để xem xét gồm:
•Văn bản đề nghị của chủ đầu tư.
•Sơ đồ vị trí khu đất, kèm Giấy chứng nhận.
•Giấy phép kinh doanh của cơ quan thẩm quyền cấp.
•Dự án đầu tư.
– Sau khi có văn bản cho phép của cơ quan có thẩm quyền thì thực hiện trình tự, thủ tục chuyển mục đích sử dụng đất như sau:
Bước 1. Nộp hồ sơ
 Tổ chức sử dụng đất nộp 01 bộ hồ sơ gửi đến Sở tài nguyên môi trường nơi có đất hoặc cơ quan tiếp nhận hồ sơ theo quy định của UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. 
Trường hợp cá nhân, hộ gia đình thì nộp hồ sơ gửi đến Phòng tài nguyên và môi trường nơi có đất.
Bước 2. Thẩm định và giải quyết hồ sơ
Cơ quan có thẩm quyền có trách nhiệm thẩm tra hồ sơ; xác minh thực địa, thẩm định nhu cầu chuyển mục đích sử dụng đất; hướng dẫn người sử dụng đất thực hiện nghĩa vụ tài chính theo quy định của pháp luật; trình UBND cấp có thẩm quyền quyết định cho phép chuyển mục đích sử dụng đất; chỉ đạo cập nhật, chỉnh lý cơ sở dữ liệu đất đai, hồ sơ địa chính. 
Trường hợp nhận hồ sơ chưa đầy đủ, chưa hợp lệ thì trong thời gian tối đa 03 ngày, cơ quan tiếp nhận, xử lý hồ sơ phải thông báo và hướng dẫn người nộp hồ sơ bổ sung, hoàn chỉnh hồ sơ theo quy định.
Bước 3. Nộp thuế và nhận kết quả
Thời gian thực hiện thủ tục chuyển mục đổi mục đích sử dụng đất là không quá 15 ngày (không kể thời gian thực hiện nghĩa vụ tài chính của người sử dụng đất).
Các loại phí, lệ phí phải nộp: lệ phí thẩm định hồ sơ; Phí đo đạc, lập bản đồ địa chính Thành phố; Phí xây dựng cho Dự án công trình có vốn xây dựng thuộc nhóm A thuộc các Bộ thẩm định; Lệ phí cấp trích lục bản đồ; Lệ phí địa chính cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

4. Công việc Luật LVN thực hiện khi có yêu cầu dịch vụ

Khi khách hàng có yêu cầu dịch vụ chuyển đổi mục đích sử dụng đất thực hiện dự án đầu tư, Luật LVN sẽ hỗ trợ và thực hiện các công việc sau đây:
– Tư vấn những quy định của pháp luật về việc hồ sơ, thủ tục Chuyển đổi mục đích sử dụng đất;
– Tiến hành soạn thảo hồ sơ xin Chuyển đổi mục đích sử dụng đất cho khách hàng;
– Đại diện lên cơ quan chức năng để nộp hồ sơ xin Chuyển đổi mục đích sử dụng đất cho khách hàng;
– Đại diện theo dõi hồ sơ và thông báo kết quả hồ sơ đã nộp cho khách hàng;
– Đại diện nhận kết quả tại cơ quan chức năng cho khách hàng.
Với đội ngũ luật sư, chuyên viên chuyên nghiệp và nhiệt tình, Luật LVN cam kết cung cấp cho khách hành dịch vụ chất lượng, uy tín và hiệu quả nhất. Khách hàng chỉ cần cung cấp các tài liệu/giấy tờ cần thiết, Luật LVN sẽ hỗ trợ mọi thủ tục pháp lý chuyển đổi mục đích sử dụng đất và bàn giao kết quả nhanh chóng tới khách hàng. Ngoài ra, chúng tôi còn cung cấp dịch vụ tư vấn pháp luật đất đai và các dịch vụ khác như sang tên sổ đỏ, cấp mới sổ đỏ, đính chính sổ đỏ,…tại các quận/huyện của Hà Nội cũng như các tỉnh/thành phố khác. Khách hàng có thể liên hệ khi cần sử dụng dịch vụ cụ thể liên quan.