Gửi đơn yêu cầu thi hành án trở lại khi phát hiện người phải thi hành án có tài sản

Gửi đơn yêu cầu thi hành án trở lại khi phát hiện người phải thi hành án có tài sản

 

 

Tôi là nguyên đơn trong vụ kiện tài sản dân sự. Sau khi tòa tuyên án bị đơn phải trả cho tôi số tiền là 200 triệu đồng, tòa đã gửi bản án sang thi hành án, tôi đã viết đơn yêu cầu thì hành án là trừ tiền vào lương hàng tháng của bị đơn. Sau 2 tuần tôi có liên lạc với THA thì được trả lời là bị đơn phải thực hiện 2 bản án trước tôi xong mới thực hiện bản án của tôi, về tài sản thì chưa tìm được gì lên hiện không có cách giải quyết và đề nghị tôi tạm thời rút lại đơn yêu cầu THA. Vậy tôi muốn hỏi là như vậy có đúng không nếu bị đơn vay tiền của tôi rồi mang đi tiêu sau đó cứ như vậy thì tôi phải làm thế nào?

 

Gửi bởi: Bùi Phạm Hải

Trả lời có tính chất tham khảo

Theo quy định tại Điều 31, 44 Luật Thi hành án dân sự năm 2008 và Điều 4 Nghị định số 58/2009/NĐ-CP ngày 13/7/2009 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thi hành án dân sự về thủ tục thi hành án dân sự thì đơn yêu cầu thi hành án phải có thông tin về tài sản hoặc điều kiện thi hành án của người phải thi hành án. Trường hợp thi hành án theo đơn yêu cầu, nếu người được thi hành án đã áp dụng các biện pháp cần thiết mà không thể tự xác minh được điều kiện thi hành án của người phải thi hành án thì có thể yêu cầu Chấp hành viên tiến hành xác minh. Việc yêu cầu này phải được lập thành văn bản và phải ghi rõ các biện pháp đã được áp dụng nhưng không có kết quả, kèm theo tài liệu chứng minh.

Trong trường hợp bạn hỏi, người phải thi hành án (bị đơn) có lương hàng tháng và không còn tài sản nào khác, nhưng phải thi hành 02 bản án trước đó, thì nếu cơ quan thi hành án đã ra quyết định cưỡng chế trừ vào thu nhập (lương) của người phải thi hành án để thi hành cho những người được thi hành án đã có đơn yêu cầu thi hành án đối với 02 bản án này, vì vậy, theo quy định tại điểm b khoản 2 Điều 47 Luật Thi hành án dân sự “Số tiền thi hành án thu theo quyết định cưỡng chế thi hành án nào thì thanh toán cho những người được thi hành án đã có đơn yêu cầu tính đến thời điểm có quyết định cưỡng chế đó. Số tiền còn lại được thanh toán cho những người được thi hành án theo các quyết định thi hành án khác tính đến thời điểm thanh toán”, nên không còn để thi hành án cho bạn.

Tuy nhiên, bạn không nên rút đơn yêu cầu thi hành vì có thể làm mất quyền gửi đơn yêu cầu thi hành án trở lại, mà cần tiếp tục xác minh tài sản của người phải thi hành án để kịp thời đề nghị cơ quan thi hành xử lý tài sản đó bảo đảm quyền lợi của mình.

Trường hợp người phải thi hành án không có điều kiện thi hành án thì cơ quan thi hành án trả lại đơn yêu cầu thi hành án cho bạn. Bạn có quyền gửi đơn yêu cầu thi hành án trở lại khi phát hiện người phải thi hành án có tài sản để thi hành án.

Các văn bản liên quan:

Nghị định 58/2009/NĐ-CP Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thi hành án dân sự về thủ tục thi hành án dân sự

Luật 26/2008/QH12 Thi hành án dân sự

Trả lời bởi: Lê Anh Tuấn – Tổng cục THADS

Tham khảo thêm:

SOẠN HỢP ĐỒNG, ĐƠN, VĂN BẢN THEO YÊU CẦU CHỈ 500.000đ

--- Gọi ngay 1900.0191 ---

(Tư vấn Miễn phí - Hỗ trợ 24/7)

Công ty Luật LVN - Địa chỉ: Số 16B Nguyễn Thái Học, Yết Kiêu, Hà Đông, Hà Nội, Việt Nam

Gmail: luatlvn@gmail.com