Tư vấn mở trường đào tạo học viên và đưa học viên sang Nhật du học

Câu hỏi được gửi từ khách hàng: Tư vấn mở trường đào tạo học viên và đưa học viên sang Nhật du học

Tôi ở Cần Thơ, tôi đang có nhu cầu muốn mở một trường đào tạo nghề, ở đây tôi sẽ giảng dạy cho các học viên kỹ thuật và công nghệ của Nhật Bản mà tôi có được trong quá trình học tại Nhật, sau khóa đào tạo tôi sẽ đưa các học viên này sang Nhật để thực tế những kiến thức học được nếu học viên có nhu cầu, với những nội dung đó thì tôi phải thực hiện những thủ tục xin phép như thế nào, tại những cơ quan nào, xin được hướng dẫn chi tiết.


Luật sư Tư vấn Luật Giáo dục đào tạo – Gọi 1900.0191

Dựa trên những thông tin được cung cấp và căn cứ vào các quy định của pháp luật Việt Nam hiện hành, các cam kết, thỏa thuận quốc tế được ký kết nhân danh Nhà nước, Chính phủ Việt Nam. Chúng tôi đưa ra trả lời như sau:

1./ Thời điểm pháp lý

Ngày 14 tháng 05 năm 2018

2./ Cơ sở Pháp Luật liên quan tới vấn đề quy định về mở trường đào tạo

  • Nghị định 143/2016/NĐ-CP Quy định điều kiện đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp;
  • Quyết định 05/2013/QĐ-TTg Quy định việc công dân Việt Nam ra nước ngoài học tập 

3./ Luật sư tư vấn

  • Đối với nhu cầu mở trường đào tạo nghề:

Trường đào tạo nghề giảng dạy kỹ thuật và công nghệ nằm trong khối cơ sở giáo dục chuyên nghiệp của Việt Nam, để thành lập trường đào tạo nghề hay trung tâm đào tạo nghề, người tiến hành hoạt động đầu tư phải đáp ứng các điều kiện và thực hiện các thủ tục như sau:

Trước hết, căn cứ Điều 3 Nghị định 143/2016/NĐ-CP quy định về điều kiện thành lập, cho phép thành lập cơ sở giáo dục nghề nghiệp như sau:

Cơ sở giáo dục nghề nghiệp được thành lập, cho phép thành lập khi có đề án thành lập và đáp ứng các điều kiện sau đây:

1. Phù hợp với quy hoạch mạng lưới cơ sở giáo dục nghề nghiệp Việt Nam; quy hoạch mạng lưới cơ sở giáo dục nghề nghiệp của bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ (sau đây gọi là bộ); quy hoạch mạng lưới cơ sở giáo dục nghề nghiệp của Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương (sau đây gọi là Ủy ban nhân dân cấp tỉnh). Đối với cơ sở giáo dục nghề nghiệp công lập khi thành lập phải cam kết hoạt động theo cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập do Chính phủ quy định.

2. Quy mô đào tạo: Đối với trung tâm giáo dục nghề nghiệp: Quy mô đào tạo trình độ sơ cấp tối thiểu 150 học sinh/năm;

3. Có địa điểm xây dựng cơ sở vật chất bảo đảm diện tích đất sử dụng tối thiểu đối với trung tâm giáo dục nghề nghiệp là 1.000 m2.

4. Vốn đầu tư thành lập cơ sở giáo dục nghề nghiệp được đầu tư bằng nguồn vốn hợp pháp, không bao gồm giá trị về đất đai, cụ thể: Đối với trung tâm giáo dục nghề nghiệp tối thiểu là 05 tỷ đồng;

5. Đáp ứng các điều kiện đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp theo quy định về dự kiến về cơ cấu tổ chức; cơ sở vật chất, thiết bị đào tạo; chương trình, giáo trình đào tạo; đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý.

Trình tự, Thủ tục thành lập cơ sở giáo dục nghề nghiệp như sau:

Bước 1: Người có yêu cầu nộp hồ sơ thành lập, cho phép thành lập tại UBNN tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương nơi đặt cơ sở giáo dục.

Bước 2: Hội đồng thẩm định thẩm định hồ sơ thành lập, cho phép thành lập

Bước 3: Chủ tịch UBNN tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương ra quyết định thành lập, cho phép thành lập cơ sở giáo dục nghề nghiệp.

Hồ sơ thành lập, cho phép thành lập cơ sở giáo dục nghề nghiệp bao gồm:

– Văn bản đề nghị cho phép thành lập đối với cơ sở giáo dục nghề nghiệp tư thục theo mẫu tại Phụ lục I ban hành kèm Nghị định 143/2016/NĐ-CP.

– Đề án thành lập cơ sở giáo dục nghề nghiệp theo mẫu tại Phụ lục II ban hành kèm theo Nghị định 143/2016/NĐ-CP.

– Dự thảo quy hoạch tổng thể mặt bằng và thiết kế sơ bộ các công trình kiến trúc xây dựng, bảo đảm phù hợp với ngành, nghề, quy mô, trình độ đào tạo và tiêu chuẩn diện tích sử dụng, diện tích xây dựng cho hoạt động học tập và giảng dạy;

–  Bản sao có chứng thực Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở hoặc văn bản chấp thuận giao đất, cho thuê đất của Ủy ban nhân dân cấp tnh, trong đó xác định rõ địa chỉ, diện tích, mốc giới của khu đất và thỏa thuận về nguyên tắc thuê cơ sở vật chất sẵn có phù hợp với quy định của pháp luật và các giấy tờ pháp lý liên quan còn thời hạn ít nhất là 05 năm kể từ ngày gửi hồ sơ.

–  Văn bản xác nhận khả năng tài chính để đầu tư xây dựng cơ sở giáo dục nghề nghiệp của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền;

– Giấy tờ khác chứng minh quyền sở hữu về tài sản là vốn góp của cá nhân đề nghị thành lập cơ sở giáo dục nghề nghiệp.

 Đối với cơ sở giáo dục nghề nghiệp tư thục có từ 02 thành viên góp vốn trở lên hồ sơ cần bổ sung:

– Biên bản cử người đại diện đứng tên thành lập cơ sở giáo dục nghề nghiệp của các thành viên góp vn;

– Danh sách trích ngang các thành viên Ban sáng lập;

– Danh sách, hình thức và biên bản góp vốn của các thành viên cam kết góp vốn thành lập.

  • Đối với hoạt động đưa học viên sang Nhật du học:

Để thực hiện hoạt động tư vấn du học, người thực hiện hoạt động du học cần đáp ứng điều kiện sau:

– Doanh nghiệp đăng ký hợp pháp có đăng ký ngành nghề kinh doanh trong lĩnh vực giáo dục với dịch vụ tư vấn du học;

– Được cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động dịch vụ tư vấn du học.

Điều kiện được cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động dịch vụ tư vấn du học như sau:

Căn cứ Điều 10 Quyết định 05/2013/QĐ-TTg quy định như sau:

Tổ chức dịch vụ tư vấn du học được cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động dịch vụ tư vấn du học khi có đủ các điều kiện sau đây:

– Được thành lập theo quy định pháp luật;

– Có trụ sở, cơ sở vật chất, thiết bị đáp ứng yêu cầu hoạt động cung cấp dịch vụ tư vấn du học;

– Có đủ nguồn lực tài chính để bảo đảm giải quyết các trường hợp rủi ro; có tiền ký quỹ tối thiểu 500.000.000 đồng (năm trăm triệu đồng) tại ngân hàng thương mại;

– Người đứng đầu tổ chức dịch vụ tư vấn du học và nhân viên trực tiếp tư vấn du học phải có trình độ đại học trở lên, thông thạo ít nhất một ngoại ngữ, có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ tư vấn du học do Bộ Giáo dục và Đào tạo cấp.

Trình tự, thủ tục xin cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động dịch vụ tư vấn du học như sau:

Bước 1: Tổ chức dịch vụ tư vấn du học nộp 01 bộ hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động dịch vụ tư vấn du học theo quy định tại Sở Giáo dục và Đào tạo nơi đặt trụ sở.

Hồ sơ bao gồm:

1.Văn bản đề nghị cấp Giấy chứng nhận theo Mẫu số 01 tại Phụ lục ban hành kèm theo Quyết định này;

2.Đề án hoạt động của tổ chức dịch vụ tư vấn du học có xác nhận của người đại diện theo pháp luật với những nội dung chủ yếu gồm: Mục tiêu, nội dung hoạt động; cơ sở vật chất; khả năng tài chính; trình độ, năng lực của người đứng đầu và các nhân viên trực tiếp tư vấn du học; khả năng khai thác và phát triển dịch vụ du học ở nước ngoài; luận chứng về khả năng hoạt động của tổ chức; kế hoạch thực hiện, các biện pháp tổ chức thực hiện; các phương án, quy trình tổ chức dịch vụ tư vấn du học; phương án giải quyết khi gặp vấn đề rủi ro;

3.Bản sao hợp lệ Giấy đăng ký kinh doanh hoặc Quyết định thành lập hoặc Giấy phép đầu tư;

4.Lý lịch của người đứng đầu tổ chức hoạt động dịch vụ tư vấn du học có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền theo Mẫu số 02 tại Phụ lục ban hành kèm theo Quyết định này;

5.Danh sách trích ngang của nhân viên trực tiếp tư vấn du học bao gồm các thông tin chủ yếu sau đây: Họ và tên, ngày tháng năm sinh, giới tính, trình độ chuyên môn, trình độ ngoại ngữ, vị trí công việc sẽ đảm nhiệm tại tổ chức dịch vụ tư vấn du học;

6.Bản sao Giấy chứng nhận đã tham gia khóa bồi dưỡng nghiệp vụ tư vấn du học của người đứng đầu, người trực tiếp làm công việc tư vấn du học tại tổ chức dịch vụ tư vấn du học.

Bước 2: Cơ quan tiếp nhận xem xét hồ sơ, nếu cần sửa đổi, bổ sung yêu cầu nộp bổ sung hồ sơ tài liệu.

Bước 3:Trường hợp hồ sơ hợp lệ, trong thời gian 25 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đầy đủ và hợp lệ, Sở Giáo dục và Đào tạo cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động dịch vụ tư vấn du học theo Mẫu số 03 tại Phụ lục ban hành kèm theo Quyết định 05/2013/QĐ-TTg.

Trường hợp không cấp, phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

Vậy, để thực hiện nhu cầu nêu trên, anh/chị cần thực hiện xin cấp phép theo quy định của pháp luật nêu trên.

Với những tư vấn về câu hỏi Tư vấn mở trường đào tạo học viên và đưa học viên sang Nhật du học, Công ty Luật LVN mong rằng đã có thể giải đáp được nhu cầu của quý khách, nếu quý khách vẫn còn chưa rõ hoặc có thông tin mới với trường hợp trên, quý khách có thể liên hệ Bộ phận Tư vấn pháp luật Miễn phí số: 1900.0191 để được Luật sư hỗ trợ ngay lập tức.

Bài liên quan:

SOẠN HỢP ĐỒNG, ĐƠN, VĂN BẢN THEO YÊU CẦU CHỈ 500.000đ

--- Gọi ngay 1900.0191 ---

(Tư vấn Miễn phí - Hỗ trợ 24/7)

Công ty Luật LVN - Địa chỉ: Số 16B Nguyễn Thái Học, Yết Kiêu, Hà Đông, Hà Nội, Việt Nam

Gmail: luatlvn@gmail.com