Xử lý tiền đặt cọc trong trường hợp từ chối mua tài sản đã trúng đấu giá

Xử lý tiền đặt cọc trong trường hợp từ chối mua tài sản đã trúng đấu giá

Thực hiện Quyết định thi hành án số 64/QĐ-CCTHADS ngày 29/11/2012 của Chi cục trưởng Chi cục thi hành án dân sự huyện YC, Chấp hành viên đã kê biên quyền sử dụng đất của ông Hoàng Văn Binh, bà Vũ Thị Hoàn để thi hành án. Việc thi hành án đã được bán đấu giá xong, Trung tâm dịch vụ bán đấu giá đã lập Hợp đồng mua bán tài sản bán đấu giá và có biên bản thanh lý hợp đồng bán đấu giá. Tuy nhiên người trúng đấu giá tài sản không thực hiện nghĩa vụ tài chính và có văn bản từ chối mua tài sản bán đấu giá.

Vậy xin hỏi xử lý tiền đặt cọc trong trường hợp này thế nào và cơ quan nào ra quyết định thu hồi tiền đặt cọc? Trung tâm dịch vụ bán đấu giá hay cơ quan thi hành án ra quyết định thu tiền đặt cọc?

Gửi bởi: Lừ Văn Tâm

Trả lời có tính chất tham khảo

Trường hợp bạn hỏi cho thấy người trúng đấu giá tài sản không thực hiện nghĩa vụ tài chính và có văn bản từ chối mua tài sản bán đấu giá, theo quy định tại Khoản 5 Điều 27 Nghị định số 62/2015/NĐ-CP ngày 18/7/2015 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Thi hành án dân sự thì khoản tiền đặt trước thuộc về Ngân sách nhà nước và được sử dụng để thanh toán lãi suất chậm thi hành án, tạm ứng chi phí bồi thường Nhà nước, bảo đảm tài chính để thi hành án và các chi phí cần thiết khác.

Như vậy, đối với khoản tiền đặt cọc hay đặt trước trong trường hợp này thì cơ quan thi hành án yêu cầu Trung tâm bán đấu giá tài sản trong trường hợp người mua tài sản đã nộp tiền tại Trung tâm bán đấu giá phải chuyển số tiền đặt trước về cơ quan thi hành án để xử lý theo quy định tại Khoản 5 Điều 27 Nghị định số 62/2015/NĐ-CP.

Các văn bản liên quan:

Nghị định 62/2015/NĐ-CP Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thi hành án dân sự (Còn hiệu lực)

Luật 64/2014/QH13 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thi hành án dân sự (Còn hiệu lực)

Luật 26/2008/QH12 Thi hành án dân sự (Hết hiệu lực một phần)

Trả lời bởi: Thạc sĩ Nguyễn Thị Nhàn

SOẠN HỢP ĐỒNG, ĐƠN, VĂN BẢN THEO YÊU CẦU CHỈ 500.000đ

--- Gọi ngay 1900.0191 ---

(Tư vấn Miễn phí - Hỗ trợ 24/7)

Công ty Luật LVN - Địa chỉ: Số 16B Nguyễn Thái Học, Yết Kiêu, Hà Đông, Hà Nội, Việt Nam

Gmail: luatlvn@gmail.com