Sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ hợp đồng tặng cho quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất đã được công chứng

Sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ hợp đồng tặng cho quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất đã được công chứng

Tôi được em gái cho một căn nhà gắn liền với đất, hợp đồng tặng cho đã được công chứng, khi đi nộp hồ sơ để sang tên thì tháng sinh của tôi trong giấy CMND với tháng sinh trong giấy khai sinh không khớp nhau, bộ phận một cửa hướng dẫn tôi đi làm lại giấy CMND và đến Phòng công chứng đã chứng hợp đồng để sửa hợp đồng. Tôi đến phòng công chứng thì bị từ chối vì giấy chứng minh làm lại, nếu sửa sẽ không phù hợp với thời gian chứng hợp đồng trước đó. Cho tôi xin hỏi: Tôi có thể yêu cầu công chứng làm phụ lục hợp đồng để sửa tháng sinh theo giấy CMND mới được không?

Gửi bởi: lttha

Trả lời có tính chất tham khảo

Trường hợp của bạn, hiện nay có nhiều quan điểm khác nhau về cách giải quyết tùy thuộc vào việc áp dụng pháp luật của công chứng viên. Tuy nhiên, chúng tôi đồng quan điểm với Phòng công chứng nơi bạn đã công chứng hợp đồng tặng cho tài sản vì thông tin pháp lý của chủ thể ký hợp đồng được căn cứ vào Giấy CMND trước đây, trong đó có họ tên, ngày sinh, số CMND, ngày cấp và ngày cấp đó liên quan đến ngày ký công chứng.

Để giải quyết trường hợp này và đơn giản hóa vấn đề bạn có thể đề nghị tổ chức hành nghề công chứng nơi đã công chứng công chứng việc hủy bỏ hợp đồng tặng cho tài sản giữa bạn và em gái. Sau đó thực hiện việc công chứng hợp đồng tặng cho theo thông tin trong giấy chứng minh nhân dân mới theo quy định tại điều 51 Luật Công chứng năm 2014, cụ thể:

“Điều 51. Công chứng việc sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ hợp đồng, giao dịch

1. Việc công chứng sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ hợp đồng, giao dịch đã được công chứng chỉ được thực hiện khi có sự thỏa thuận, cam kết bằng văn bản của tất cả những người đã tham gia hợp đồng, giao dịch đó.

2. Việc công chứng sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ hợp đồng, giao dịch đã được công chứng được thực hiện tại tổ chức hành nghề công chứng đã thực hiện việc công chứng đó và do công chứng viên tiến hành. Trường hợp tổ chức hành nghề công chứng đã thực hiện việc công chứng chấm dứt hoạt động, chuyển đổi, chuyển nhượng hoặc giải thể thì công chứng viên của tổ chức hành nghề công chứng đang lưu trữ hồ sơ công chứng thực hiện việc sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ hợp đồng, giao dịch.

3. Thủ tục công chứng việc sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ hợp đồng, giao dịch đã được công chứng được thực hiện như thủ tục công chứng hợp đồng, giao dịch quy định tại Chương này.”

Các văn bản liên quan:

Luật 53/2014/QH13 Công chứng

Trả lời bởi: CTV8

SOẠN HỢP ĐỒNG, ĐƠN, VĂN BẢN THEO YÊU CẦU CHỈ 500.000đ

--- Gọi ngay 1900.0191 ---

(Tư vấn Miễn phí - Hỗ trợ 24/7)

Công ty Luật LVN - Địa chỉ: Số 16B Nguyễn Thái Học, Yết Kiêu, Hà Đông, Hà Nội, Việt Nam

Gmail: luatlvn@gmail.com