Mua tài sản bán đấu giá thi hành án

Mua tài sản bán đấu giá thi hành án


Tôi là người mua trúng đấu giá tài sản. Trong quá trình quá trình làm hồ sơ tôi có một số thắc mắc như sau:

1. Cơ quan thi hành án kê biên tài sản theo hiện trạng thực tế mà có sự chênh lệch giữa phần diện tích đất, diện tích xây dựng nhiều hơn so với giấy chứng nhận đã cấp thì người mua trúng đấu giá có được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận theo hiện trạng thực tế hay không?

2. Trình tự thủ tục như thế nào? Có văn bản hướng dẫn hay văn bản quy phạm pháp luật liên quan hay không?

3. Tôi có phải chịu thêm khoản chi phí nào đối với phần diện tích chênh lệch hay không?

Gửi bởi: Nguyễn Chí Trường

Trả lời có tính chất tham khảo

Trường hợp của bạn được quy định cụ thể tại khoản 5 Điều 98 và điểm d, đ khoản 1 Điều 99 Luật đất đai năm 2013 theo đó bạn sẽ được xem xét cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo tình trạng thực tế. Điều 98. Nguyên tắc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.

“5. Trường hợp có sự chênh lệch diện tích giữa số liệu đo đạc thực tế với số liệu ghi trên giấy tờ quy định tại Điều 100 của Luật này hoặc Giấy chứng nhận đã cấp mà ranh giới thửa đất đang sử dụng không thay đổi so với ranh giới thửa đất tại thời điểm có giấy tờ về quyền sử dụng đất, không có tranh chấp với những người sử dụng đất liền kề thì khi cấp hoặc cấp đổi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất diện tích đất được xác định theo số liệu đo đạc thực tế. Người sử dụng đất không phải nộp tiền sử dụng đất đối với phần diện tích chênh lệch nhiều hơn nếu có.

Trường hợp đo đạc lại mà ranh giới thửa đất có thay đổi so với ranh giới thửa đất tại thời điểm có giấy tờ về quyền sử dụng đất và diện tích đất đo đạc thực tế nhiều hơn diện tích ghi trên giấy tờ về quyền sử dụng đất thì phần diện tích chênh lệch nhiều hơn (nếu có) được xem xét cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất theo quy định tại Điều 99 của Luật này.”

Điều 99. Trường hợp sử dụng đất được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất

“1. Nhà nước cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho những trường hợp sau đây:

… d) Người được sử dụng đất theo kết quả hòa giải thành đối với tranh chấp đất đai; theo bản án hoặc quyết định của Tòa án nhân dân, quyết định thi hành án của cơ quan thi hành án hoặc quyết định giải quyết tranh chấp, khiếu nại, tố cáo về đất đai của cơ quan nhà nước có thẩm quyền đã được thi hành;

đ) Người trúng đấu giá quyền sử dụng đất”.

Căn cứ theo các quy định trên, bạn làm thủ tục xác nhận thay đổi vào Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp.

Luật sư Phạm Thị Bích Hảo, Công ty luật TNHH Đức An, Thanh Xuân, Hà Nội

Các văn bản liên quan:

Luật 45/2013/QH13 Đất đai

Trả lời bởi: Công ty Luật Đức An

SOẠN HỢP ĐỒNG, ĐƠN, VĂN BẢN THEO YÊU CẦU CHỈ 500.000đ

--- Gọi ngay 1900.0191 ---

(Tư vấn Miễn phí - Hỗ trợ 24/7)

Công ty Luật LVN - Địa chỉ: Số 16B Nguyễn Thái Học, Yết Kiêu, Hà Đông, Hà Nội, Việt Nam

Gmail: luatlvn@gmail.com