Cấp lại giấy xác nhận tình trạng hôn nhân

Xếp hạng
Cấp lại giấy xác nhận tình trạng hôn nhân

Năm 2006, để hoàn tất hồ sơ đi học tập tại Ba Lan, tôi đã xin giấy xác nhận tình trạng hôn nhân tại UBND xã. Nay tôi muốn xin cấp lại giấy này để đăng kí kết hôn thì được trả lời là phải trả lại giấy xác nhận đã cấp năm 2006. Xin hỏi UBND xã làm như thế là đúng hay sai?

Gửi bởi: Đỗ THị Hồng

Trả lời có tính chất tham khảo

Tại điểm g, tiểu mục 2 Mục II Thông tư 01/2008/TT-BTP ngày 02/6/2008 của Bộ Tư pháp hướng dẫn thực hiện một số điều Nghị định 158/2005/NĐ-CP ngày 27/12/2005 về đăng ký quản lý hộ tịch quy định:

“Khi đương sự yêu cầu xác nhận lại tình trạng hôn nhân trong Tờ khai đăng ký kết hôn do xác nhận trước đó đã hết thời hạn sử dụng, thì phải nộp lại Tờ khai đăng ký kết hôn cũ; trong trường hợp đương sự khai đã làm mất Tờ khai đăng ký kết hôn, thì phải có cam kết về việc chưa đăng ký kết hôn; bản cam kết phải lưu trong hồ sơ cấp xác nhận tình trạng hôn nhân. Việc xác nhận lại tình trạng hôn nhân cũng phải được ghi trong Sổ cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân. Trong cột Ghi chú của Sổ cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân (kể cả xác nhận lần đầu và xác nhận lại) phải ghi rõ “Đã xác nhận lại tình trạng hôn nhân ngày … tháng … năm …., lý do xác nhận lại ….”.

Hướng dẫn này cũng được áp dụng khi giải quyết yêu cầu cấp lại Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân để sử dụng vào mục đích kết hôn”.

Như vậy, trong trường hợp của bạn nếu muốn xác nhận lại tình trạng hôn nhân thì phải nộp tờ khai cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân và bản cam kết chưa kết hôn (Trong trường hợp làm mất giấy xác nhận tình trạng hôn nhân cũ). Nếu không làm đúng thủ tục xin xác nhận lại tình trạng hôn nhân thì xã sẽ không xác nhận tình trạng hôn nhân cho bạn.

Các văn bản liên quan:

Thông tư 01/2008/TT-BTP Hướng dẫn thực hiện một số quy định của Nghị định số 158/2005/NĐ-CP ngày 27/12/2005 của Chính phủ về đăng ký và quản lý hộ tịch

Trả lời bởi: Chuyên viên pháp lý – Cục trợ giúp pháp lý

SOẠN HỢP ĐỒNG, ĐƠN, VĂN BẢN THEO YÊU CẦU CHỈ 500.000đ
(Tư vấn Miễn phí 24/7) --- Gọi ngay 1900.0191 ---

Công ty Luật LVN - Địa chỉ: Số 16B Nguyễn Thái Học, Yết Kiêu, Hà Đông, Hà Nội, Việt Nam

Gmail: luatlvn@gmail.com