Ban hành quy định mức phí đường liên thôn

Ban hành quy định mức phí đường liên thôn

Với phương châm “Nhà nước và nhân dân cùng làm”, những con đường liên thôn thuộc xã H đã được bê tông hoá với sự đầu tư vốn của Nhà nước cùng với sự đóng góp một phần kinh phí của nhân dân. Do xã H nằm ở khu vực trung tâm của huyện, là cầu nối giữa trung tâm huyện với một số xã trong vùng nên lưu lượng phương tiện giao thông vận tải đi lại qua xã H khá lớn. Chính vì vậy, Uỷ ban nhân dân xã H đã cho lắp ở đầu mỗi đường liên thôn một chắn barie để thu phí đối với các loại ôtô đi qua. Trong quyết định về vấn đề này quy định: “Thu 5.000 đồng/lượt đối với các loại xe con; thu 7.000 đồng/lượt đối với các loại ôtô khác”. Quy định trên của Uỷ ban nhân dân xã H có phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành?

Gửi bởi: Admin Portal

Trả lời có tính chất tham khảo

Hiện nay, việc lắp đặt các barie chắn những xe có trọng tải lớn để bảo vệ các con đường ở nông thôn là một hiện tượng khá phổ biến. Tuy nhiên, lắp đặt barie chắn xe và thu phí như Uỷ ban nhân dân xã H thực hiện thì có đúng với quy định của pháp luật không?

Về căn cứ pháp lý liên quan

Theo Điều 5 Nghị định số 57/2002/NĐ-CP ngày 03/6/2002 quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh Phí và lệ phí và Nghị định số 24/2006/NĐ-CP ngày 06/3/2006 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 57/2002/NĐ-CP nêu trên thì thẩm quyền quy định đối với phí như sau:

“Chính phủ quy định đối với một số phí quan trọng, có số thu lớn, liên quan đến nhiều chính sách kinh tế – xã hội của Nhà nước. Trong từng loại phí do Chính phủ quy định, Chính phủ có thể ủy quyền cho Bộ, cơ quan ngang Bộ quy định mức thu đối với từng trường hợp cụ thể cho phù hợp với tình hình thực tế. Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương (sau đây gọi chung là cấp tỉnh) quy định đối với một số khoản phí về quản lý đất đai, tài nguyên thiên nhiên; một số khoản phí gắn với chức năng quản lý hành chính nhà nước của chính quyền địa phương. Bộ Tài chính quy định đối với các khoản phí còn lại để áp dụng thống nhất trong cả nước”.

Như vậy, thẩm quyền quy định đối với phí bao gồm việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng đối với từng phí cụ thể thuộc về Chính phủ, Bộ Tài chính hoặc Hội đồng nhân dân cấp tỉnh đối với từng trường hợp cụ thể.

Đối chiếu với quy định trên thì Uỷ ban nhân dân xã H ban hành Quyết định quy định về mức thu phí đối với ôtô qua lại các đường liên thôn là trái thẩm quyền (thẩm quyền về nội dung).

Các văn bản liên quan:

Nghị định 57/2002/NĐ-CP Quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh phí và lệ phí

Nghị định 24/2006/NĐ-CP Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 57/2002/NĐ-CP ngày 03/06/2002 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh Phí và Lệ phí

Trả lời bởi: Admin Portal

SOẠN HỢP ĐỒNG, ĐƠN, VĂN BẢN THEO YÊU CẦU CHỈ 500.000đ

--- Gọi ngay 1900.0191 ---

(Tư vấn Miễn phí - Hỗ trợ 24/7)

Công ty Luật LVN - Địa chỉ: Số 16B Nguyễn Thái Học, Yết Kiêu, Hà Đông, Hà Nội, Việt Nam

Gmail: luatlvn@gmail.com