Tiền tiết kiệm riêng có coi là tài sản chung vợ chồng không

Câu hỏi của khách hàng: Tiền tiết kiệm riêng có coi là tài sản chung vợ chồng không

Mọi người cho em hỏi. Tiền của mình làm được và tiết kiệm trong thời gian sống chung với nhau có gọi là tài sản chung không.
(Tiền ai làm ra người đó giữ không đưa cho vợ hoặc chồng để đóng góp chi tiêu)


Luật sư Tư vấn Luật hôn nhân và gia đình – Gọi 1900.0191

Dựa trên thông tin được cung cấp và căn cứ vào các quy định của pháp luật Việt Nam hiện hành, các cam kết, thỏa thuận quốc tế được ký kết nhân danh Nhà nước, Chính phủ Việt Nam.

1./ Thời điểm tư vấn: 07/11/2018

2./ Cơ sở Pháp Luật điều chỉnh vấn đề Xác lập tài sản riêng của vợ chồng trong thời gian hôn nhân

Luật hôn nhân và gia đình năm 2014

3./ Luật sư trả lời Tiền tiết kiệm riêng có coi là tài sản chung vợ chồng không

Theo quy định của pháp luật thì vợ chồng có quyền lựa chọn áp dụng chế độ tài sản theo luật định hoặc chế độ tài sản theo thỏa thuận. Thông thường, nếu chọn áp dụng chế độ tài sản theo luật định thì những tài sản phát sinh trong thời kỳ hôn nhân đều được coi là tài sản chung của vợ chồng. Nhưng nếu hai bên lựa chọn áp dụng chế độ tài sản theo thỏa thuận thì việc xác định tài sản chung được tuân theo thỏa thuận đó.

-Trong trường hợp áp dụng chế độ tài sản theo luật định. Căn cứ Điều 33 Luật hôn nhân và gia đình:

“Điều 33.Tài sản chung của vợ chồng

1.Tài sản chung của vợ chồng gồm tài sản do vợ, chồng tạo ra, thu nhập do lao động, hoạt động sản xuất, kinh doanh, hoa lợi, lợi tức phát sinh từ tài sản riêng và thu nhập hợp pháp khác trong thời kỳ hôn nhân, trừ trường hợp được quy định tại khoản 1 Điều 40 của Luật này; tài sản mà vợ chồng được thừa kế chung hoặc được tặng cho chung và tài sản khác mà vợ chồng thỏa thuận là tài sản chung. …

3.Trong trường hợp không có căn cứ để chứng minh tài sản mà vợ, chồng đang có tranh chấp là tài sản riêng của mỗi bên thì tài sản đó được coi là tài sản chung.

Theo đó, số tiền mà bạn làm được và tiết kiệm được trong thời kỳ hôn nhân sẽ được xác định là tài sản chung của vợ chồng bạn. Tuy nhiên, trong thời kỳ hôn nhân bạn và vợ/chồng của bạn có thể thực hiện việc chia tài sản chung trong thời kỳ hôn nhân theo quy định. Khi đó, số tài sản đã được chia cho bạn sẽ được xác định là tài sản riêng của bạn.

-Trong trường hợp áp dụng chế độ tài sản theo thỏa thuận. Căn cứ Điều 47 Luật hôn nhân và gia đình:

Điều 47. Thỏa thuận xác lập chế độ tài sản của vợ chồng

Trong trường hợp hai bên kết hôn lựa chọn chế độ tài sản theo thỏa thuận thì thỏa thuận này phải được lập trước khi kết hôn, bằng hình thức văn bản có công chứng hoặc chứng thực. Chế độ tài sản của vợ chồng theo thỏa thuận được xác lập kể từ ngày đăng ký kết hôn.

Khi đó, nếu trong thỏa thuận xác lập chế độ tài sản của vợ chồng bạn có xác định số tiền bạn làm được, tiết kiệm được là tài sản riêng của bạn thì số tiền đó sẽ được xác định là tài sản riêng của bạn, không phải là tài sản chung của vợ chồng.

Như vậy, trong trường hợp bạn đưa ra, nếu giữa hai bên không có thỏa thuận gì theo quy định thì số tiền bạn làm được, tiết kiệm được trong thời kỳ hôn nhân được xác định là tài sản chung của vợ chồng. Tuy nhiên, bạn có thể xác lập số tiền đang có làm tài sản riêng của bạn qua việc thực hiện chia tài sản chung trong thời kỳ hôn nhân.

Với những tư vấn trên, Công ty Luật LVN mong rằng đã có thể giải đáp được nhu cầu của quý khách, nếu quý khách vẫn còn chưa rõ hoặc có thông tin mới với trường hợp này, quý khách có thể liên hệ Bộ phận Tư vấn pháp luật Miễn phí số: 1900.0191 để được Luật sư hỗ trợ ngay lập tức.

SOẠN HỢP ĐỒNG, ĐƠN, VĂN BẢN THEO YÊU CẦU CHỈ 500.000đ

--- Gọi ngay 1900.0191 ---

(Tư vấn Miễn phí - Hỗ trợ 24/7)

Công ty Luật LVN - Địa chỉ: Số 16B Nguyễn Thái Học, Yết Kiêu, Hà Đông, Hà Nội, Việt Nam

Gmail: luatlvn@gmail.com