Gộp 2 nghĩa vụ vào 1 đơn đăng ký giao dịch bảo đảm có được không? 

Câu hỏi của khách hàng: Gộp 2 nghĩa vụ vào 1 đơn đăng ký giao dịch bảo đảm có được không?

Mọi người cho mình hỏi. Mình có tài sản là quyền sử dụng đất, ký 2 hợp đồng thế chấp đảm bảo cho 2 nghĩa vụ trả nợ tại ngân hàng. Mọi người cho hỏi nếu ký 2 hợp đồng thế chấp thì khi đăng ký giao dịch đảm bảo thì mình gộp 2 nghĩa vụ vào 1 đơn đăng ký có được không hay phải tách ra làm 2 đơn ?


Luật sư Tư vấn đăng ký biện pháp bảo đảm  – Gọi 1900.0191

Dựa trên thông tin được cung cấp và căn cứ vào các quy định của pháp luật Việt Nam hiện hành, các cam kết, thỏa thuận quốc tế được ký kết nhân danh Nhà nước, Chính phủ Việt Nam.

1./ Thời điểm tư vấn: 07/11/2018

2./ Cơ sở Pháp Luật điều chỉnh vấn đề đăng ký biện pháp bảo đảm

  • Bộ luật dân sự 2015
  • Nghị định 102/2017/NĐ-CP về đăng ký biện pháp bảo đảm

3./ Luật sư trả lời Gộp 2 nghĩa vụ vào 1 đơn đăng ký thế chấp có được không

Đăng ký biện pháp bảo đảm là việc cơ quan đăng ký ghi vào sổ đăng ký hoặc nhập vào cơ sở dữ liệu về việc bên bảo đảm dùng tài sản để bảo đảm thực hiện nghĩa vụ đối với bên nhận bảo đảm.

Theo thông tin bạn cung cấp, bạn có tài sản là quyền sử dụng đất, ký 2 hợp đồng thế chấp đảm bảo cho 2 nghĩa vụ trả nợ tại ngân hàng. Theo quy định pháp luật, nếu giá trị tài sản thuộc quyền sở hữu, sử dụng của bạn có giá trị tại thời điểm xác lập giao dịch bảo đảm lớn hơn tổng giá trị các nghĩa vụ được bảo đảm thì bạn được dùng tài sản đó để bảo đảm thực hiện nghĩa vụ trả nợ hoặc giữa bạn và bên nhận đảm bảo có thỏa thuận khác. Đối với tài sản là quyền sử dụng đất bạn phải đăng ký bảo đảm tại văn phòng đăng ký đất đai.

Căn cứ Điều 23 Nghị định 102/2017/NĐ-CP về Đăng ký biện pháp bảo đảm trong trường hợp bổ sung nghĩa vụ được bảo đảm quy định như sau:

1. Trường hợp bổ sung nghĩa vụ được bảo đảm mà các bên ký kết hợp đồng bảo đảm mới, có hiệu lực độc lập với hợp đồng bảo đảm đã đăng ký trước đó, thì người yêu cầu đăng ký thực hiện đăng ký biện pháp bảo đảm mới và không phải xóa đăng ký biện pháp bảo đảm trước đó.

3. Các bên không phải thực hiện đăng ký thay đổi đối với trường hợp bổ sung nghĩa vụ được bảo đảm, nếu đáp ứng đủ các điều kiện sau đây:

a) Trong hợp đồng bảo đảm hoặc hợp đồng có nghĩa vụ được bảo đảm đã đăng ký có điều khoản về việc cầm cố, thế chấp tài sản bảo đảm cho các nghĩa vụ sẽ phát sinh trong tương lai;

b) Bổ sung nghĩa vụ được bảo đảm nhưng không bổ sung tài sản bảo đảm;

c) Các bên chỉ ký kết hợp đồng sửa đổi, bổ sung hợp đồng bảo đảm đã đăng ký hoặc sửa đổi hợp đồng có nghĩa vụ được bảo đảm mà không ký kết hợp đồng bảo đảm mới.”

Như vậy, việc bạn ký 2 hợp đồng thế chấp đảm bảo cho 2 nghĩa vụ trả nợ tại ngân hàng: trường hợp, bạn ký kết 2 hợp đồng thế chấp đảm bảo cho 2 nghĩa vụ trả nợ cùng một ngân hàng nhưng 2 hợp đồng đó độc lập với nhau hoặc ký hai hợp đồng bảo đảm tại 2 ngân hàng khác nhau thì bạn phải thực hiện hai đơn đăng ký biện pháp bảo đảm.

Với những tư vấn trên, Công ty Luật LVN mong rằng đã có thể giải đáp được nhu cầu của quý khách, nếu quý khách vẫn còn chưa rõ hoặc có thông tin mới với trường hợp này, quý khách có thể liên hệ Bộ phận Tư vấn pháp luật Miễn phí số: 1900.0191 để được Luật sư hỗ trợ ngay lập tức.

SOẠN HỢP ĐỒNG, ĐƠN, VĂN BẢN THEO YÊU CẦU CHỈ 500.000đ

--- Gọi ngay 1900.0191 ---

(Tư vấn Miễn phí - Hỗ trợ 24/7)

Công ty Luật LVN - Địa chỉ: Số 16B Nguyễn Thái Học, Yết Kiêu, Hà Đông, Hà Nội, Việt Nam

Gmail: luatlvn@gmail.com