Khi thu hồi không xác định lại loại đất có đúng quy định trình tự

Câu hỏi của khách hàng: Khi thu hồi không xác định lại loại đất có đúng quy định trình tự

Các Luật sư cho mình tham vấn 1 vấn đề ạ. Gia đình mình có 1 mảnh đất có nguồn gốc sử dụng trước năm 1980 và được cấp bìa đỏ năm 1995 với diện tích 1040 m2 đất thổ cư 30/6/2014 gia đình bị thu hồi 418.2 m2 đất ONT. Nhưng trước khi thu hồi đất cơ quan chức năng không xác định lại loại đất (vì ở tỉnh mình cơ quan chức năng nói thổ cư không phải là đất ở) mà ra quyết định thu hồi 418.2 m2 đất ONT. Như vậy có đúng quy định của pháp luật không? Vì việc này mà ảnh hưởng đến quyền lợi hợp pháp của gia đình mình. Cảm ơn thật nhiều ạ!


Luật sư Tư vấn Luật Đất đai – Gọi 1900.0191

Dựa trên thông tin được cung cấp và căn cứ vào các quy định của pháp luật Việt Nam hiện hành, các cam kết, thỏa thuận quốc tế được ký kết nhân danh Nhà nước, Chính phủ Việt Nam.

1./ Thời điểm tư vấn: 10/10/2018

2./ Cơ sở Pháp Luật điều chỉnh vấn đề Xác định loại đất khi Nhà nước thu hồi đất

Luật đất đai năm 2013

3./ Luật sư trả lời Khi thu hồi không xác định lại loại đất có đúng quy định trình tự

Đất thổ cư là từ ngữ truyền thống để chỉ đất phi nông nghiệp. Đất thổ cư bao gồm đất ở đô thị  (ODT) và đất ở nông thôn (ONT) hoặc các loại đất sử dụng vào các mục đích khác như đất trụ sở,… Việc phân loại đất được thực hiện như sau:

Căn cứ Khoản 2 Điều 10 Luật đất đai:

Điều 10. Phân loại đất

Căn cứ vào mục đích sử dụng, đất đai được phân loại như sau: …

2.Nhóm đất phi nông nghiệp bao gồm các loại đất sau đây:

a)Đất ở gồm đất ở tại nông thôn, đất ở tại đô thị. …”

Do đó, có thể khẳng định được khái niệm đất thổ cư là khái niệm chỉ “đất dùng để ở”, không phải là một loại đất nhất định.

Việc xác định loại đất trong trường hợp của bạn được căn cứ vào Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở đã được cấp trước ngày 10 tháng 12 năm 2009.

Thu hồi đất là việc Nhà nước quyết định thu lại quyền sử dụng đất của người được Nhà nước trao quyền sử dụng đất hoặc thu lại đất của người sử dụng đất vi phạm pháp luật về đất đai. Có 03 căn cứ để nhà nước thu hồi đất theo quy định tại Điều 16 Luật đất đai, cụ thể:

Điều 16. Nhà nước quyết định thu hồi đất, trưng dụng đất

1.Nhà nước quyết định thu hồi đất trong các trường hợp sau đây:

a)Thu hồi đất vì mục đích quốc phòng, an ninh; phát triển kinh tế – xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng;

b)Thu hồi đất do vi phạm pháp luật về đất đai;

c)Thu hồi đất do chấm dứt việc sử dụng đất theo pháp luật, tự nguyện trả lại đất, có nguy cơ đe dọa tính mạng con người. …”

Như vậy, trước hết cần xác định được lí do thu hồi đất của cơ quan có thẩm. Đối với trường hợp thu hồi đất vì mục đích quốc phòng, an ninh; phát triển kinh tế – xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng thì trình tự thu hồi được quy định tại Điều 69 Luật đất đai như sau:

“Điều 69. Trình tự, thủ tục thu hồi đất vì mục đích quốc phòng, an ninh; phát triển kinh tế – xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng

1.Xây dựng và thực hiện kế hoạch thu hồi đất, điều tra, khảo sát, đo đạc, kiểm đếm được quy định như sau:

a)Ủy ban nhân dân cấp có thẩm quyền thu hồi đất ban hành thông báo thu hồi đất.

Thông báo thu hồi đất được gửi đến từng người có đất thu hồi, họp phổ biến đến người dân trong khu vực có đất thu hồi và thông báo trên phương tiện thông tin đại chúng, niêm yết tại trụ sở Ủy ban nhân dân cấp xã, địa điểm sinh hoạt chung của khu dân cư nơi có đất thu hồi;

b)Ủy ban nhân dân cấp xã có trách nhiệm phối hợp với tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường, giải phóng mặt bằng triển khai thực hiện kế hoạch thu hồi đất, điều tra, khảo sát, đo đạc, kiểm đếm;

c)Người sử dụng đất có trách nhiệm phối hợp với tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường, giải phóng mặt bằng thực hiện việc điều tra, khảo sát, đo đạc xác định diện tích đất, thống kê nhà ở, tài sản khác gắn liền với đất để lập phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư;

d)Trường hợp người sử dụng đất trong khu vực có đất thu hồi không phối hợp với tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường, giải phóng mặt bằng trong việc điều tra, khảo sát, đo đạc, kiểm đếm thì Ủy ban nhân dân cấp xã, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp xã nơi có đất thu hồi và tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường, giải phóng mặt bằng tổ chức vận động, thuyết phục để người sử dụng đất thực hiện.

Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày được vận động, thuyết phục mà người sử dụng đất vẫn không phối hợp với tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường, giải phóng mặt bằng thì Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện ban hành quyết định kiểm đếm bắt buộc. Người có đất thu hồi có trách nhiệm thực hiện quyết định kiểm đếm bắt buộc. Trường hợp người có đất thu hồi không chấp hành thì Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện ban hành quyết định cưỡng chế thực hiện quyết định kiểm đếm bắt buộc và tổ chức thực hiện cưỡng chế theo quy định tại Điều 70 của Luật này. …”

 Trong trường hợp nhà nước thu hồi đất của gia đình bạn vì mục đích quốc phòng, an ninh hoặc phát triển kinh tế- xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng thì cần xây dựng và thực hiện kế hoạch thu hồi đất, đồng thời phải điều tra, khảo sát, đo đạc, kiểm đếm. Vì vậy, việc phân loại đất có thể hiểu là một phần nội dung của việc xác định, kiểm đếm, đo đạc, khảo sát.

Điều kiện để được đền bù khi nhà nước thu hồi đất được quy định tại Khoản 1 Điều 75 Luật đất đai như sau:

“1.Hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất không phải là đất thuê trả tiền thuê đất hàng năm, có Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở, Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất (sau đây gọi chung là Giấy chứng nhận) hoặc có đủ điều kiện để được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất. …”

Đối với trường hợp của gia đình bạn, có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và các giấy tờ cần thiết đáp ứng được quy định trên nên trước khi thu hồi đất, cơ quan chức năng cần xác định loại đất theo nội dung của Giấy chứng nhận, không phải xác định lại. Phân định loại đất giúp gia đình bạn có thể nắm được và ước chừng đối số tiền mà gia đình mình có thể nhận được khi được nhà nước đền bù. Nếu cảm thấy việc này được thực hiện không đúng quy định, ảnh hưởng tới quyền lợi hợp pháp của gia đình bạn, mọi người có thể khiếu nại về quyết định thu hồi 418.2 m2 đất ONT của cơ quan thu hồi đất của gia đình bạn.

Như vậy, trong trường hợp của bạn, cơ quan có thẩm quyền sẽ xác định loại đất qua thông tin ghi nhận trên Giấy chứng nhận mà gia đình bạn được cấp, không cần xác định lại loại đất, và đất thổ cư cũng là đất ở nông thôn (ONT), chỉ là đất ở được sử dụng để ở trong một thời gian dài thì mới được gọi là đất thổ cư. Tuy nhiên, nếu bạn cảm thấy cơ quan chức năng làm không đúng quy định của pháp luật thì vẫn có thể khiếu nại hành vi, quyết định đó.

Với những tư vấn trên, Công ty Luật LVN mong rằng đã có thể giải đáp được nhu cầu của quý khách, nếu quý khách vẫn còn chưa rõ hoặc có thông tin mới với trường hợp này, quý khách có thể liên hệ Bộ phận Tư vấn pháp luật Miễn phí số: 1900.0191 để được Luật sư hỗ trợ ngay lập tức.

SOẠN HỢP ĐỒNG, ĐƠN, VĂN BẢN THEO YÊU CẦU CHỈ 500.000đ

--- Gọi ngay 1900.0191 ---

(Tư vấn Miễn phí - Hỗ trợ 24/7)

Công ty Luật LVN - Địa chỉ: Số 16B Nguyễn Thái Học, Yết Kiêu, Hà Đông, Hà Nội, Việt Nam

Gmail: luatlvn@gmail.com