Hỗ trợ bồi thường đất tối đa 1 lần có đúng không

Câu hỏi được gửi từ khách hàng: Hỗ trợ bồi thường đất tối đa 1 lần có đúng không

Xin chào mọi người, nhà em đang có vụ việc về việc thu hồi đất nông nghiệp mong được mọi người giúp đỡ. Nhà em có 2000 m2 đất nông nghiệp.
Năm 2009, nhà em bị thu hồi 700m2 đất để thực hiện dự án A, được bồi thường tiền hỗ trợ chuyển nghề nghiệp và tạo việc làm bằng 5 lần giá đất nông nghiệp được bồi thường, được quy đổi ra bằng tối đa hạn mức giao đất tại địa phương (theo nghị định 69/2009/NĐ-CP và quyết định của UBND thành phố, UBND huyện). Cuối năm 2009, nhà em lại bị thu hồi 500 m2 để thực hiện để thực hiện dự án cấp đất dịch vụ (cho các hộ mất đất ở dự án A) . Tuy nhiên không nhận được tiền hỗ trợ chuyển đổi nghề nghiệp và tạo việc làm (lý do UBND huyện giải thích là ở dự án A đã nhận được hỗ trợ tối đa tức 150m2 nên không được nhận nữa). Năm 2010, nhà em bị thu hồi 200m2 nhưng lại nhận được hỗ trợ chuyển đổi nghề nghiệp và tsọ việc làm.
Năm 2017, bị thu hồi 300m2, vẫn nhận được tiền hỗ trợ và chuyển đổi nghề nghiệp tạo việc làm.
Vậy em xin hỏi anh(chị),  giải thích của UBND huyện tại dự án khu đất dịch vụ có đúng hay không? (em không rõ quy định của pháp luật về trường hợp hỗ trợ chuyển đổi nghề nghiệp và tạo việc làm, liệu quyết định của UBND thành phố tức là chỉ được hỗ trợ một lần tối đa có đúng với quy định của pháp của luật hay không)


Luật sư Tư vấn Luật Đất đai – Gọi 1900.0191

Dựa trên những thông tin được cung cấp và căn cứ vào các quy định của pháp luật Việt Nam hiện hành, các cam kết, thỏa thuận quốc tế được ký kết nhân danh Nhà nước, Chính phủ Việt Nam. Chúng tôi đưa ra trả lời như sau:

1./ Thời điểm pháp lý

Ngày 19 tháng 09 năm 2018

2./ Cơ sở Pháp Luật liên quan tới vấn đề Hỗ trợ chuyển đổi nghề nghiệp và tạo việc làm

  • Luật đất đai năm 2003
  • Thông tư số 14/2009/TT-BTNMT quy định chi tiết về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và trình tự, thủ tục thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất.
  • Nghị định 69/2004/NĐ-CP quy định bổ sung về quy hoặc sử dụng đất, giá đất, thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ và tái định cư.

3./ Luật sư tư vấn

Nhà nước thu hồi đất là việc nhà nước quyết định thu lại quyền sử dụng đất của người được nhà nước trao quyền sử dụng đất hoặc thu lại đất của người sử dụng đất vi phạm pháp luật về đất đai. Bồi thường về đất là việc nhà nước trả lại giá trị quyền sử dụng đất đối với diện tích đất thu hồi cho người sử dụng đất, và việc bồi thường sẽ được tiến hành theo quy định sau:

Do thời điểm gia đình bạn bị thu hồi đất là năm 2009 nên việc bồi thường sẽ áp dụng theo quy định tại Luật đất đai năm 2003 để xem xét việc không bồi thường có đúng pháp luật hay không. Việc hỗ trợ chuyển đổi nghề nghiệp và tạo việc làm được quy định tại Khoản 4 Điều 42 Luật đất đai:

“Điều 42. Bồi thường, tái định cư cho người có đất bị thu hồi

4. Trường hợp thu hồi đất của hộ gia đình, cá nhân trực tiếp sản xuất mà không có đất để bồi thường cho việc tiếp tục sản xuất thì ngoài việc được bồi thường bằng tiền, người bị thu hồi đất còn được Nhà nước hỗ trợ để ổn định đời sống, đào tạo chuyển đổi ngành nghề, bố trí việc làm mới.”

Căn cứ vào Điều 22 Nghị định 69/2009/NĐ-CP quy định về “hỗ trợ chuyển đổi nghề nghiệp và tạo việc làm”  được hướng dẫn bởi Điều 16 Thông tư 14/2009/TT-BTNMT thì việc hỗ trợ chuyển đổi nghề nghiệp và tạo việc làm được thực hiện như sau:

-Hộ gia đình, cá nhân thuộc đối tượng được hỗ trợ ổn định đời sống và ổn định sản xuất mà bị thu hồi đất nông nghiệp nhưng không thuộc trường hợp được hỗ trợ đối với đất nông nghiệp trong khu dân cư và đất vườn, ao không được công nhận là đất ở thì được hỗ trợ chuyển đổi nghề nghiệp và tạo việc làm theo một trong các hình thức bằng tiền hoặc bằng đất ở hoặc nhà ở hoặc đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp sau:

+Hỗ trợ bằng tiền từ 1,5 đến 5 lần giá đất nông nghiệp đối với toàn bộ diện tích đất nông nghiệp bị thu hồi với diện tích được hỗ trợ không vượt quá hạn mức giao đất nông nghiệp tại địa phương;

+Hỗ trợ một lần bằng một suất đất ở hoặc một căn hộ chung cư hoặc một suất đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp. Việc áp dụng theo hình thức này được thực hiện đối với các địa phương có điều kiện về quỹ đất ở, quỹ nhà ở và người được hỗ trợ có nhu cầu về đất ở hoặc căn hộ chung cư hoặc đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp mà giá trị được hỗ trợ bằng tiền lớn hơn hoặc bằng giá trị đất ở hoặc căn hộ chung cư hoặc đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp; phần giá trị chênh lệch được hỗ trợ bằng tiền.

-Việc áp dụng hình thức hỗ trợ chuyển đổi nghề nghiệp và tạo việc làm bằng một (01) suất đất ở hoặc một (01) căn hộ chung cư hoặc một (01) suất đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp chỉ thực hiện một lần khi có đủ các điều kiện sau:

+Hộ gia đình, cá nhân được hỗ trợ có nhu cầu nhận suất đất ở hoặc căn hộ chung cư hoặc suất đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp;

+Địa phương có điều kiện về quỹ đất ở, quỹ nhà ở;

+Số tiền hỗ trợ chuyển đổi nghề nghiệp và tạo việc làm quy định ở hình thức hỗ trợ bằng tiền phải bằng hoặc lớn hơn giá trị một (01) suất đất ở hoặc giá một (01) căn hộ chung cư hoặc giá trị một (01) suất đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp.

Theo đó, không có quy định nào yêu cầu cá nhân, hộ gia đình bị thu hồi đất phải là lần đầu bị thu hồi hay yêu cầu việc hỗ trợ chỉ được thực hiện ở lần đầu bị thu hồi đất. Tuy nhiên, trong trường hợp việc thu hồi đất (mặc dù là 2 lần) nhưng được thể hiện ở trên cùng một quyết định, quyết định về việc thu hồi đất của một dự án thì việc hỗ trợ này không phải là chỉ được thực hiện một lần mà lần thứ hai thực hiện thu hồi đất chỉ là do việc thu hồi được chia thành đợt khác nhau, việc thu hồi đã được quyết định trước đó, cùng đợt với việc thu hồi lần 1. Nói cách khác, việc thu hồi được quyết định trên cùng một văn bản nhưng được thực hiện 2 lần , diện tích thu hồi là tổng diện tích bị thu hồi của lần 1 và lần 2 nên việc hỗ trợ chỉ thực hiện ở lần đầu. Còn trong trường hợp dự án được xây dựng trên hai mảnh đất được thu hồi là khác nhau thì việc thu hồi lần 2 vẫn phải tiến hành hỗ trợ cá nhân, hộ gia đình bị thu hồi đất nếu cá nhân, hộ gia đình này có đủ điều kiện theo quy định của pháp luật.

Như vậy, dựa trên những chi tiết bạn đưa ra thì tại thời điểm gia đình bạn bị thu hồi đất mà không được bồi thường hỗ trợ chuyển đổi nghề nghiệp và tạo việc làm với lý do dự án đó đã nhận được hỗ trợ tối đa chưa thể quyết định việc không hỗ trợ là đúng hay sai mà còn phụ thuộc vào dự án được thực hiện trên mảnh đất bị thu hồi có phải cùng một dự án hay không. Nếu cùng một dự án, tức là việc thu hồi này được quyết định trước khi thu hồi lần đầu thì việc không hỗ trợ thêm của Ủy ban khi việc hỗ trợ đã đạt mức tối đa là đúng, trong trường hợp ngược lại, việc không hỗ trợ là sai quy định.

Với những tư vấn về câu hỏi Hỗ trợ bồi thường đất tối đa 1 lần có đúng không, Công ty Luật LVN mong rằng đã có thể giải đáp được nhu cầu của quý khách, nếu quý khách vẫn còn chưa rõ hoặc có thông tin mới với trường hợp trên, quý khách có thể liên hệ Bộ phận Tư vấn pháp luật Miễn phí số: 1900.0191 để được Luật sư hỗ trợ ngay lập tức.

SOẠN HỢP ĐỒNG, ĐƠN, VĂN BẢN THEO YÊU CẦU CHỈ 500.000đ

--- Gọi ngay 1900.0191 ---

(Tư vấn Miễn phí - Hỗ trợ 24/7)

Công ty Luật LVN - Địa chỉ: Số 16B Nguyễn Thái Học, Yết Kiêu, Hà Đông, Hà Nội, Việt Nam

Gmail: luatlvn@gmail.com