Điều kiện kinh doanh dịch vụ lưu trú du lịch

Câu hỏi được gửi từ khách hàng: Điều kiện kinh doanh dịch vụ lưu trú du lịch


Luật sư Tư vấn Luật Du lịch – Gọi 1900.0191

Dựa trên những thông tin được cung cấp và căn cứ vào các quy định của pháp luật Việt Nam hiện hành, các cam kết, thỏa thuận quốc tế được ký kết nhân danh Nhà nước, Chính phủ Việt Nam. Chúng tôi đưa ra trả lời như sau:

1./ Thời điểm pháp lý

Ngày 19 tháng 09 năm 2018

2./ Cơ sở Pháp Luật liên quan tới vấn đề Điều kiện kinh doanh dịch vụ lưu trú du lịch

  • Luật du lịch năm 2017
  • Nghị định 168/2017/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật du lịch.
  • Nghị định 96/2016/NĐ-CP quy định điều kiện về an ninh, trật tự đối với một số ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện

3./ Luật sư tư vấn

Kinh doanh dịch vụ lưu trú du lịch là việc cung cấp dịch vụ phục vụ nhu cầu lưu trú của khách du lịch. Và để một doanh nghiệp có thể kinh doanh dịch vụ lưu trú du lịch thì doanh nghiệp đó trước hết phải đáp ứng được các điều kiện kinh doanh dịch vụ lưu trú du lịch.

Căn cứ Điều 49 Luật Du lịch thì điều kiện kinh doanh dịch vụ lưu trú du lịch là:

-Doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ phải đăng ký kinh doanh theo quy định của pháp luật

-Doanh nghiệp phải đáp ứng được các điều kiện về an ninh, trật tự, an toàn về phòng cháy và chữa cháy, bảo vệ môi trường, an toàn thực phẩm theo quy định của pháp luật. Như theo quy định tại Khoản 22 Điều 3 Nghị định 96/2016/NĐ-CP thì kinh doanh dịch vụ lưu trú là một trong những ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện về an ninh, trật tự nên để kinh doanh dịch vụ này thì doanh nghiệp cần phải đáp ứng điều kiện về an ninh, trật tự. Bên cạnh đó là các yêu cầu về điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm, phòng cháy và chữa cháy, bảo vệ môi trường.

-Đáp ứng điều kiện tối thiểu về cơ sở vật chất kỹ thuật và dịch vụ phục vụ khách du lịch theo quy định tại Mục 3 Chương V Nghị định 168/2017/NĐ-CP, cụ thể:

+Điều kiện tối thiểu về cơ sở vật chất kỹ thuật, dịch vụ đối với khách sạn được quy định tại Điều 22 Nghị định 168/2017/NĐ-CP, gồm: Có hệ thống điện, hệ thống cấp nước sạch và thoát nước; Có tối thiểu 10 buồng ngủ; có quầy lễ tân, phòng vệ sinh chung; Có nơi để xe cho khách đối với khách sạn nghỉ dưỡng và khách sạn bên đường; Có bếp, phòng ăn và dịch vụ phục vụ ăn uống đối với khách sạn nghỉ dưỡng, khách sạn nổi, khách sạn bên đường; Có giường, đệm, chăn, gối, khăn mặt, khăn tắm; thay bọc đệm, bọc chăn, bọc gối, khăn mặt, khăn tắm khi có khách mới;Có nhân viên trực 24 giờ mỗi ngày và người quản lý, nhân viên được tập huấn về nghiệp vụ du lịch.

+Điều kiện tối thiểu về cơ sở vật chất kỹ thuật, dịch vụ đối với biệt thự du lịch theo quy định tại Điều 23 Nghị định 168/2017/NĐ-CP là: Có hệ thống điện, hệ thống cấp nước sạch và thoát nước; Có giường, đệm, chăn, gối, khăn mặt, khăn tắm; thay bọc đệm, bọc chăn, bọc gối, khăn mặt, khăn tắm khi có khách mới; Có nhân viên trực 24 giờ mỗi ngày và phải có khu vực tiếp khách, phòng ngủ, bếp và phòng tắm, phòng vệ sinh.

+Điều kiện tối thiểu về cơ sở vật chất kỹ thuật, dịch vụ đối với căn hộ du lịch được quy định tại Điều 24 Nghị định 168/2017/NĐ-CP, theo đó, các điều kiện này là: Có hệ thống điện, hệ thống cấp nước sạch và thoát nước; Có giường, đệm, chăn, gối, khăn mặt, khăn tắm; thay bọc đệm, bọc chăn, bọc gối, khăn mặt, khăn tắm khi có khách mới; Có khu vực tiếp khách, phòng ngủ, bếp và phòng tắm, phòng vệ sinh và người quản lý căn hộ được tập huấn về nghiệp vụ du lịch.

+Điều kiện tối thiểu về cơ sở vật chất kỹ thuật, dịch vụ đối với tàu thủy lưu trú du lịch theo Điều 25 Nghị định 168/2017/NĐ-CP, gồm: Tàu trong tình trạng tốt, còn hạn đăng kiểm; có áo phao, phao cứu sinh, phương tiện thông tin liên lạc, tủ thuốc cấp cứu ban đầu; Có điện, nước sạch; có thiết bị thu gom rác thải, nước thải bảo đảm vệ sinh môi trường; Có khu vực đón tiếp khách, phòng ngủ (cabin), phòng tắm, phòng vệ sinh, bếp, phòng ăn và dịch vụ phục vụ ăn uống; Có giường, đệm, chăn, gối, khăn mặt, khăn tắm; thay bọc đệm, bọc chăn, bọc gối, khăn mặt, khăn tắm khi có khách mới; Người quản lý, nhân viên được tập huấn về nghiệp vụ du lịch và người quản lý, nhân viên phục vụ được tập huấn về nghiệp vụ du lịch, kỹ năng cứu hộ trên sông, biển.

+Điều kiện tối thiểu về cơ sở vật chất kỹ thuật, dịch vụ đối với nhà nghỉ du lịch theo quy định tại Điều 26 Nghị định 168/2017/NĐ-CP gồm: Có điện, nước sạch và hệ thống thoát nước; Có khu vực đón tiếp khách và phòng ngủ; có phòng tắm, phòng vệ sinh chung trong trường hợp phòng ngủ không có phòng tắm, vệ sinh riêng; Có giường, đệm, chăn, gối, khăn mặt, khăn tắm; thay bọc đệm, bọc chăn, bọc gối, khăn mặt, khăn tắm khi có khách mới; Có nhân viên trực 24 giờ mỗi ngày và người quản lý, nhân viên được tập huấn về nghiệp vụ du lịch.

+Điều kiện tối thiểu về cơ sở vật chất kỹ thuật, dịch vụ đối với nhà ở có phòng cho khách du lịch thuê được quy định tại Điều 27 Nghị định 168/2017/NĐ-CP gồm: Có đèn chiếu sáng, nước sạch; Có khu vực sinh hoạt chung; có khu vực lưu trú cho khách; có bếp, phòng tắm, phòng vệ sinh; Có giường, đệm hoặc chiếu; có chăn, gối, màn, khăn mặt, khăn tắm; thay bọc đệm hoặc chiếu; thay bọc chăn, bọc gối, khăn mặt, khăn tắm khi có khách mới và chủ nhà ở có phòng cho khách du lịch thuê được tập huấn về nghiệp vụ du lịch.

Còn điều kiện tối thiểu về cơ sở vật chất kỹ thuật, dịch vụ đối với bãi cắm trại du lịch theo quy định tại Điều 28 Nghị định 168/2017/NĐ-CP là: Có khu vực đón tiếp khách, khu vực dựng lều, trại, đỗ xe, phòng tắm, vệ sinh chung; Có nước sạch; Có dụng cụ, trang thiết bị dựng lều trại; có tủ thuốc cấp cứu ban đầu; Có nhân viên bảo vệ trực khi có khách và phải có nhân viên trực 24 giờ mỗi ngày.

Ngoài ra, trước khi đi vào hoạt động chậm nhất 15 ngày, cơ sở lưu trú du lịch có trách nhiệm gửi thông báo bằng văn bản tới Sở Du lịch, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch nơi có cơ sở lưu trú du lịch về những nội dung về: Tên, loại hình, quy mô cơ sở lưu trú du lịch; Địa chỉ cơ sở lưu trú du lịch, thông tin về người đại diện theo pháp luật và Cam kết đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ lưu trú du lịch.

Sở Du lịch, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch nơi có cơ sở lưu trú du lịch có trách nhiệm tổ chức kiểm tra điều kiện tối thiểu về cơ sở vật chất kỹ thuật và dịch vụ phục vụ khách du lịch. Trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày kết thúc công tác kiểm tra, Sở Du lịch, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch phải gửi thông báo bằng văn bản về kết quả kiểm tra đến cơ sở lưu trú du lịch.

Trường hợp không đáp ứng điều kiện tối thiểu tương ứng với loại hình cơ sở lưu trú du lịch thì Sở Du lịch, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch yêu cầu cơ sở lưu trú du lịch bổ sung, hoàn thiện, đáp ứng điều kiện tối thiểu hoặc thay đổi loại hình cơ sở lưu trú du lịch phù hợp. Và cơ sở lưu trú du lịch có nghĩa vụ thông báo lại bằng văn bản về việc thay đổi đó.

Tóm lại, với mỗi loại hình cơ sở lưu trú du lịch khác nhau thì chủ thể kinh doanh dịch vụ lưu trú du lịch cũng sẽ phải đáp ứng các điều kiện khác nhau. Các điều kiện mà cơ sở lưu trú du lịch phải đáp ứng để được kinh doanh dịch vụ lưu trú du lịch được quy định như trên.

Với những tư vấn về câu hỏi Điều kiện kinh doanh dịch vụ lưu trú du lịch, Công ty Luật LVN mong rằng đã có thể giải đáp được nhu cầu của quý khách, nếu quý khách vẫn còn chưa rõ hoặc có thông tin mới với trường hợp trên, quý khách có thể liên hệ Bộ phận Tư vấn pháp luật Miễn phí số: 1900.0191 để được Luật sư hỗ trợ ngay lập tức.

SOẠN HỢP ĐỒNG, ĐƠN, VĂN BẢN THEO YÊU CẦU CHỈ 500.000đ

--- Gọi ngay 1900.0191 ---

(Tư vấn Miễn phí - Hỗ trợ 24/7)

Công ty Luật LVN - Địa chỉ: Số 16B Nguyễn Thái Học, Yết Kiêu, Hà Đông, Hà Nội, Việt Nam

Gmail: luatlvn@gmail.com