Có cần đóng thuế thu nhập cá nhân khi tài sản gắn liền với đất ở duy nhất

Câu hỏi của khách hàng: Có cần đóng thuế thu nhập cá nhân khi tài sản gắn liền với đất ở duy nhất

Dạ, các luật sư tư vấn giúp em được không ? Câu hỏi là: có cần đóng thuế thu nhập cá nhân không khi:

1.Chứng minh được đó là tài sản gắn liền với đất ở duy nhất.

2.Cá nhân Việt Nam định cư ở nước ngoài có tài sản gắn liền với đất ở tại Việt Nam khi chuyển nhượng cho người khác.

Em cần gấp, mọi người giúp em. Em cảm ơn ạ.


Luật sư Tư vấn Luật thuế thu nhập cá nhân – Gọi 1900.0191

Dựa trên thông tin được cung cấp và căn cứ vào các quy định của pháp luật Việt Nam hiện hành, các cam kết, thỏa thuận quốc tế được ký kết nhân danh Nhà nước, Chính phủ Việt Nam.

1./ Thời điểm tư vấn: 03/10/2018

2./ Cơ sở Pháp Luật điều chỉnh vấn đề Trường hợp được miễn thuế thu nhập cá nhân do tài sản chuyển nhượng là tài sản duy nhất

  • Luật thuế thu nhập cá nhân năm 2007 được sửa đổi, bổ sung 2012;
  • Nghị định 65/2013/NĐ-CP hướng dẫn Luật thuế thu nhập cá nhân và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế thu nhập cá nhân;
  • Nghị định 12/2015/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật về thuế và sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định về thuế.

3./ Luật sư trả lời Có cần đóng thuế thu nhập cá nhân khi tài sản gắn liền với đất ở duy nhất

Thuế thu nhập cá nhân được hiểu là khoản tiền mà người có thu nhập phải trích nộp một phần tiền lương hoặc từ các nguồn thu nhập khác vào ngân sách nhà nước. Trong trường hợp tài sản chuyển nhượng là tài sản gắn liền với đất ở duy nhất thì thu nhập thu được việc chuyển nhượng này sẽ được miễn thuế thu nhập cá nhân theo quy định.

Căn cứ Khoản 2 Điều 4 Luật thuế thu nhập cá nhân:

“Điều 4.Thu nhập được miễn thuế

… 2.Thu nhập từ chuyển nhượng nhà ở, quyền sử dụng đất ở và tài sản gắn liền với đất ở của cá nhân trong trường hợp cá nhân chỉ có một nhà ở, đất ở duy nhất. …”

Khoản 2 Điều 4 Nghị định 65/2013/NĐ-CP quy định:

“Điều 4.Thu nhập được miễn thuế

… 2.Thu nhập từ chuyển nhượng nhà ở, quyền sử dụng đất ở và tài sản gắn liền với đất ở của cá nhân trong trường hợp người chuyển nhượng chỉ có duy nhất một nhà ở, quyền sử dụng đất ở tại Việt Nam.

Cá nhân chuyển nhượng có duy nhất một nhà ở, quyền sử dụng đất ở tại Việt Nam theo quy định tại Khoản này phải đáp ứng các điều kiện sau:

a)Tại thời điểm chuyển nhượng, cá nhân chỉ có quyền sở hữu, quyền sử dụng một nhà ở hoặc một thửa đất ở (bao gồm cả trường hợp có nhà ở hoặc công trình xây dựng gắn liền với thửa đất đó);

b)Thời gian cá nhân có quyền sở hữu, quyền sử dụng nhà ở, đất ở tính đến thời điểm chuyển nhượng tối thiểu là 183 ngày;

c)Nhà ở, quyền sử dụng đất ở được chuyển nhượng toàn bộ;

Việc xác định quyền sở hữu, quyền sử dụng nhà ở, đất ở căn cứ vào giấy chứng nhận quyền sở hữu, quyền sử dụng nhà ở, đất ở. Cá nhân có nhà ở, đất ở chuyển nhượng có trách nhiệm kê khai và tự chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác của việc kê khai. Trường hợp cơ quan có thẩm quyền phát hiện kê khai sai thì không được miễn thuế và bị xử lý theo quy định của pháp luật. …”

Theo đó bạn sẽ được miễn thuế thu nhập cá nhân khi chuyển nhượng tài sản gắn liền với đất ở nếu chứng minh được tại thời điểm chuyển nhượng, bạn chỉ có quyền sở hữu một tài sản gắn liền với đất này, đã sở hữu/sử dụng tài sản này không ít hơn 183 ngày và việc chuyển nhượng là chuyển nhượng toàn bộ. Nếu chỉ chuyển nhượng 1 phần thì bạn vẫn phải nộp thuế thu nhập cá nhân đối với phần chuyển nhượng đó.

Căn cứ theo quy định trên, pháp luật chỉ quy định “Cá nhân chuyển nhượng có duy nhất một nhà ở, quyền sử dụng đất ở tại Việt Nam” đáp ứng được các điều kiện trên thì được miễn thuế thu nhập cá nhân.

Trong trường hợp tài sản chuyển nhượng là tài sản gắn liền với đất ở tại Việt Nam của cá nhân Việt Nam định cư ở nước ngoài chuyển nhượng cho người khác thì căn cứ vào Điều 4 và Điều 5 Luật thuế thu nhập cá nhân, đây không phải là một trong những trường hợp được miễn hoặc giảm thuế thu nhập cá nhân. Căn cứ Khoản 1 Điều 2 Nghị định 65/2013/NĐ-CP thì đối với cá nhân không cư trú, thu nhập chịu thuế thu nhập cá nhân là thu nhập phát sinh tại Việt Nam, không phân biệt nơi trả thu nhập.

Như vậy, trong trường hợp bạn đưa ra, khi chứng minh được đó là tài sản gắn liền với đất ở duy nhất tại Việt Nam, chủ sở hữu thực hiện việc chuyển nhượng toàn bộ tài sản này sẽ được miễn thuế thu nhập cá nhân. Còn việc chủ sở hữu tài sản chuyển nhượng là cá nhân Việt Nam hiện đang định cư ở nước ngoài không phải là yếu tố để người này được miễn hoặc giảm thuế thu nhập cá nhân.

Với những tư vấn trên, Công ty Luật LVN mong rằng đã có thể giải đáp được nhu cầu của quý khách, nếu quý khách vẫn còn chưa rõ hoặc có thông tin mới với trường hợp này, quý khách có thể liên hệ Bộ phận Tư vấn pháp luật Miễn phí số: 1900.0191 để được Luật sư hỗ trợ ngay lập tức.

SOẠN HỢP ĐỒNG, ĐƠN, VĂN BẢN THEO YÊU CẦU CHỈ 500.000đ

--- Gọi ngay 1900.0191 ---

(Tư vấn Miễn phí - Hỗ trợ 24/7)

Công ty Luật LVN - Địa chỉ: Số 16B Nguyễn Thái Học, Yết Kiêu, Hà Đông, Hà Nội, Việt Nam

Gmail: luatlvn@gmail.com