Đơn đề nghị duyệt chi tiền phí

Đơn đề nghị duyệt chi tiền phí, xin duyệt phí công tác, phí làm việc mà cá nhân người lao động đã tạm ứng tại thời điểm trước đó.

Tổng quan Đơn đề nghị duyệt chi tiền phí

Công ty Luật LVN – Luật sư Tư vấn trực tuyến – Gọi ngay 1900.0191


Mẫu Đơn xin duyệt chi được dùng trong trường hợp cá nhân, người lao động đã tạm ứng chi phí trước để thực hiện công việc, nhiệm vụ được phân công, sau đó làm đơn này để yêu cầu công ty bồi hoàn chi phí. Người lập đơn lưu ý gửi kèm theo đơn những hóa đơn chứng từ biên lai chứng minh mục đích sử dụng của số tiền đã tạm ứng trong quá trình làm nhiệm vụ.

Mẫu Đơn đề nghị duyệt chi tiền phí

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

———-o0o———-

ĐƠN ĐỀ NGHỊ DUYỆT CHI TIỀN PHÍ

(V/v: Duyệt chi chi phí cho quá trình làm việc tại ….. vào ngày …/…/…….)

Kính gửi: Ban giám đốc công ty

Ông/Bà ……….  Trưởng phòng Kế toán

Căn cứ Nội quy, Điều lệ hoạt động của công ty;

Căn cứ vào Quyết định phân công làm việc số …… ban hành ngày …/…/……;

Tôi là …………….. sinh ngày :…………………

Hiện đang giữ chức vụ ………….. tại phòng……… Ngày …/…/……, tôi có thực hiện công việc theo sự phân công của Ban giám đốc và trưởng phòng, đến ngày …/…/…… công việc đã hoàn thành và tôi đã gửi báo cáo tổng kết công việc cho phòng Kế hoạch cũng như báo cáo trực tiếp cho đồng chí Trưởng phòng. Ngoài ra, chi phí mà tôi đã tạm ứng để thực hiện công việc này là: …….. đồng (………….đồng), cụ thể theo các biên lai tôi đã gửi cho phòng Kế toán. Tới nay, đã …. tháng kể từ ngày tôi hoàn thành công việc, nhưng vẫn chưa nhận được thông tin gì từ phía phòng Kế toán, tôi có trao đổi thì nhân viên phòng có báo lại chưa có quyết định của Ban giám đốc nên chưa thể giải quyết.

Vậy nên bằng đơn này tôi rất mong Ban giám đốc công ty và Phòng Kế toán nhanh chóng xem xét, duyệt chi cho tôi số tiền trên.

Tôi xin chân thành cảm ơn!

…….., ngày … tháng … năm 201…

Người lập đơn

(Ký, ghi rõ họ tên)


DỊCH VỤ SOẠN THẢO ĐƠN, HỢP ĐỒNG, CÔNG VĂN CHỈ 500 NGÀN ĐỒNG -> LIÊN HỆ 1900.0191

Tham khảo thêm:

SOẠN HỢP ĐỒNG, ĐƠN, VĂN BẢN THEO YÊU CẦU CHỈ 500.000đ

--- Gọi ngay 1900.0191 ---

(Tư vấn Miễn phí - Hỗ trợ 24/7)

Công ty Luật LVN - Địa chỉ: Số 16B Nguyễn Thái Học, Yết Kiêu, Hà Đông, Hà Nội, Việt Nam

Gmail: luatlvn@gmail.com