Nghiệm thu phần mềm

Mẫu Nghiệm thu phần mềm


Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

—————-

……. , ngày … tháng … năm …

BIÊN BẢN NGHIỆM THU PHẦN MỀM

 1. Đối tượng nghiệm thu :
 • Phầm mềm ……..
 1. Thành phần nghiệm thu

a. Đại diện đơn vị được quản lý , sử dụng phần mềm :

Họ tên :

Chức vụ :

b. Đại diện đơn vị phụ trách thiết kế :

Họ tên :

Chức vụ :

 1. Thời gian tiến hành nghiệm thu :
 • Bắt đầu : ……. Ngày …… tháng …… năm ……
 • Kết thúc : …… ngày ……. Tháng …… năm …….
 • Tại : ………….
 1. Đánh giá hạng mục :
 2. Tài liệu làm căn cứ nghiệm thu :
 • Phiếu yêu cầu nghiệm thu của đơn vị sử dụng phần mềm
 • Hồ sơ thiết kế phần mềm và những thay đổi được phê duyệt

6. Nội dung nghiệm thu :

 • Môi trường kiểm tra :
 • Dữ liệu dùng để kiểm tra :
 • Các tính năng của phần mềm : cài đặt hệ điều hành , các hệ thống cần thiết khác , cài đặt hệ thống trên các máy tính vật lý hoặc máy ảo , tiến hành sao lưu toàn bộ hệ thống thành file ảnh để có thể phục hồi lại trạng thái ban đầu khi cần …..
 • Thiết kế các kịch bản kiểm thử ( một chuỗi các tình huống kiểm thử có quan hệ với nhau ) nhằm kiếm thử các tính huống sử dụng xác định .
 • Xác định lỗi : là lỗi hay không phải lỗi , lỗi đã xảy ra chưa , lỗi do yếu tố nào mang lại , lỗi có thường xuyên không …..
 • …….
 • Xem xét lại các kết quả kiểm tra để có được kết quả chính xác , đáng tin cậy

7. Các ý kiến khác nếu có

8. Kết luận :

 • Chấp nhận nghiệm thu hoàn thành phần mềm để đưa vào sử dụng
 • Yêu cầu sửa chữa , hoàn thiện bổ sung và các ý kiến khác ( nếu có )

Các bên trực tiếp nghiệm thu chịu trách nhiệm trước pháp luật về biên bản nghiệm thu này .

ĐẠI DIỆN ĐƠN VỊ PHỤ TRÁCH THIẾT KẾ

 

( Ký tên, đóng dấu )

ĐẠI DIỆN ĐƠN VỊ SỬ DỤNG PHẦN MỀM

 

( Ký tên , đóng dấu )

DỊCH VỤ SOẠN THẢO ĐƠN, HỢP ĐỒNG, CÔNG VĂN CHỈ  500 NGÀN ĐỒNG -> GỌI NGAY 1900.0191

 

Tham khảo thêm:

SOẠN HỢP ĐỒNG, ĐƠN, VĂN BẢN THEO YÊU CẦU CHỈ 500.000đ

--- Gọi ngay 1900.0191 ---

(Tư vấn Miễn phí - Hỗ trợ 24/7)

Công ty Luật LVN - Địa chỉ: Số 16B Nguyễn Thái Học, Yết Kiêu, Hà Đông, Hà Nội, Việt Nam

Gmail: luatlvn@gmail.com