Biên bản hiện trường sự cố hàng hóa

Luật sư Tư vấn trực tuyến – Gọi ngay 1900.0191

Mẫu Biên bản hiện trường sự cố hàng hóa


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

——————–

BIÊN BẢN HIỆN TRƯỜNG SỰ CỐ HÀNG HÓA

(V/v: Sự cố với lô hàng số ……………………………………)

Thời gian và địa điểm:

Vào lúc …. giờ …… tại …………………………………………………………………………………………

Thành phần có mặt

BÊN GIAO HÀNG:

Đại diện:……………………………………………………………………………………………………………………….

Ông/Bà: ………………………………………….. Chức vụ …………………………………………………………….

BÊN NHẬN HÀNG:

Đại diện:……………………………………………………………………………………………………………………….

Ông/Bà: ………………………………………….. Chức vụ …………………………………………………………….

CHỨNG KIẾN

Đại diện:……………………………………………………………………………………………………………………….

Ông/Bà: ………………………………………….. Chức vụ …………………………………………………………….

Nội dung

  • Thời điểm phát hiện/xảy ra sự cố:………………………………………………………………………….
  • Mô tả sự cố xảy ra: ……………………………………………………………………………………………..
  • Hiện trạng/Thiệt hại:……………………………………………………………………………………………
  • Lý do:………………………………………………………………………………………………………………..
  • Bên chịu trách nhiệm:………………………………………………………………………………………….
  • Phương án xử lý: ………………………………………………………………………………………………..

Kết luận:

Các bên thống nhất các nội dung trên, biên bản được đọc cho các bên cùng nghe và ký tên.

Biên bản được lập thành ….. bản, mỗi bên giữ 01 bản có giá trị như nhau.

………………, ngày … tháng … năm 20…

CÁC BÊN KÝ XÁC NHẬN

DỊCH VỤ SOẠN THẢO ĐƠN, HỢP ĐỒNG, CÔNG VĂN CHỈ  500 NGÀN ĐỒNG -> GỌI NGAY 1900.0191

 

Tham khảo thêm:

SOẠN HỢP ĐỒNG, ĐƠN, VĂN BẢN THEO YÊU CẦU CHỈ 500.000đ

--- Gọi ngay 1900.0191 ---

(Tư vấn Miễn phí - Hỗ trợ 24/7)

Công ty Luật LVN - Địa chỉ: Số 16B Nguyễn Thái Học, Yết Kiêu, Hà Đông, Hà Nội, Việt Nam

Gmail: luatlvn@gmail.com