Biên bản bán cổ phần

Luật sư Tư vấn trực tuyến – Gọi ngay 1900.0191

Mẫu Biên bản bán cổ phần


CÔNG TY CỔ PHẦN …………..

 

 —————–

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

—————–

BIÊN BẢN BÁN CỔ PHẦN

(V/v: Bán cổ phần ……………………)

Thời gian và địa điểm

Vào hồi …h…, ngày … tháng … năm 20…, tại trụ sở Công ty cổ phần …………………..

Thành phần tham gia

BÊN BÁN:…………………………………………………………………………………………………………………..

CCCD/CMND số:…………………… Ngày cấp: …………………Nơi cấp:……………………….

Hộ khẩu thường trú:………………………………………………………………………………………………………

Chỗ ở hiện tại: ………………………………………………………………………………………………………………

Số điện thoại:………………………………………………………………………………………………………………..

BÊN MUA:………………………………………………………………………………………………………………….

CCCD/CMND số: …………………….Ngày cấp: ………………..Nơi cấp: ……………………….

Hộ khẩu thường trú:………………………………………………………………………………………………………

Chỗ ở hiện tại: ………………………………………………………………………………………………………………

Số điện thoại: ……………………………………………………………………………………………………………….

Nội dung

  • Bên bán đồng ý bán cho bên mua số cổ phần là ……… cổ phần, tương đương …..% vốn điều lệ của Công ty cổ phần ……………………………………………………………………………………………………………..
  • Giá bán thỏa thuận: ………………………. đồng
  • Phương thức thanh toán: …………………………………………………………………………………….
  • Thời hạn thanh toán: …………………………………………………………………………………………..
  • Hai bên ký kết hợp đồng và cam đoan thực hiện các cam kết và điều khoản đã nêu trong hợp đồng.

Biên bản được hai bên thống nhất về nội dung và được lập thành 2 bản, mỗi bên giữ 1 bản có giá trị như nhau.

……………., ngày … tháng … năm 20…

BÊN BÁN XÁC NHẬN BÊN MUA XÁC NHẬN

 

DỊCH VỤ SOẠN THẢO ĐƠN, HỢP ĐỒNG, CÔNG VĂN CHỈ  500 NGÀN ĐỒNG -> GỌI NGAY 1900.0191

 

Tham khảo thêm:

SOẠN HỢP ĐỒNG, ĐƠN, VĂN BẢN THEO YÊU CẦU CHỈ 500.000đ

--- Gọi ngay 1900.0191 ---

(Tư vấn Miễn phí - Hỗ trợ 24/7)

Công ty Luật LVN - Địa chỉ: Số 16B Nguyễn Thái Học, Yết Kiêu, Hà Đông, Hà Nội, Việt Nam

Gmail: luatlvn@gmail.com