Tờ khai đăng ký lại khai sinh

Luật sư Tư vấn trực tuyến – Gọi ngay 1900.0191

Mẫu Tờ khai đăng ký lại khai sinh


Ban hành kèm Thông tư 15/2015/TT-BTP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật hộ tịch và Nghị định số 123/2015/NĐ-CP ngày 15 tháng 11 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật hộ tịch

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

———————-

TỜ KHAI ĐĂNG KÝ LẠI KHAI SINH

Kính gửi: (1)………………………………………………………………………………

Họ, chữ đệm, tên người yêu cầu:

Giấy tờ tùy thân: (2)………………………………………………………………………………………………

Nơi cư trú: (3)……………………………………………………………………………………………………….

Quan hệ với người được khai sinh: ………………………………………………………………………..

Đề nghị cơ quan đăng ký lại khai sinh cho người có tên dưới đây:

Họ, chữ đệm, tên:…………………………..

Ngày, tháng, năm sinh: ………………ghi bằng chữ:………….

………………………..

Nơi sinh: (4).…………………………

Giới tính:………………….. Dân tộc: ………………… ………..Quốc tịch: …………

Quê quán: ………………….

Họ, chữ đệm, tên cha: …………………………….……

Năm sinh: …………………. Dân tộc: ……………….. ………..Quốc tịch: ……..

Nơi cư trú: (3) ……………

Họ, chữ đệm, tên mẹ: ………………………………

Năm sinh: …………………. Dân tộc: ………..Quốc tịch: …………

Nơi cư trú: (3) …………………………….

Đã đăng ký khai sinh tại: (5)………………………

Giấy khai sinh số: (6)………, ngày ………. / ………./. ………

Lý do đăng ký lại: ……………………….

…………………………………………………..

Tôi cam đoan những nội dung khai trên đây là đúng sự thật và chịu trách nhiệm trước pháp luật về việc cam đoan của mình.

                                Làm tại: ………., ngày ……….. tháng ……… năm …………..

 

Người yêu cầu

(Ký, ghi rõ họ, chữ đệm, tên)

 

……………………………………

Chú thích:

(1) Ghi rõ tên cơ quan đăng ký lại khai sinh

Ví dụ: – Ủy ban nhân dân phường Điện Biên, Ba Đình, Hà Nội

           – Ủy ban nhân dân quận 1, thành phố Hồ Chí Minh

(2) Ghi thông tin về giấy tờ tùy thân của người đi đăng ký, ghi rõ số, cơ quan cấp, ngày cấp hộ chiếu, chứng minh nhân dân hoặc giấy tờ hợp lệ thay thế

Ví dụ: Chứng minh nhân dân số 001089123 do Công an thành phố Hà Nội cấp ngày 20/10/2004.

(3)  Ghi theo địa chỉ đăng ký thường trú; nếu không có nơi đăng ký thường trú thì ghi theo địa chỉ đăng ký tạm trú; trường hợp không có nơi đăng ký thường trú và nơi đăng ký tạm trú thì ghi theo địa chỉ đang sinh sống.

(4) Trường hợp sinh tại cơ sở y tế thì ghi rõ tên cơ sở y tế và địa danh hành chính nơi sinh ra; trường hợp sinh ra ngoài cơ sở y tế thì ghi địa danh của 03 cấp hành chính (xã, huyện, tỉnh); trường hợp không rõ nơi sinh đầy đủ thì chi ghi địa danh hành chính cấp tỉnh.

(5) Ghi tên cơ quan đã đăng ký khai sinh trước đây, số, ngày, tháng, năm cấp Giấy khai sinh trước đây (nếu có bản sao Giấy khai sinh).

DỊCH VỤ SOẠN THẢO ĐƠN, HỢP ĐỒNG, CÔNG VĂN CHỈ  500 NGÀN ĐỒNG -> GỌI NGAY 1900.0191

 

Tham khảo thêm:

SOẠN HỢP ĐỒNG, ĐƠN, VĂN BẢN THEO YÊU CẦU CHỈ 500.000đ

--- Gọi ngay 1900.0191 ---

(Tư vấn Miễn phí - Hỗ trợ 24/7)

Công ty Luật LVN - Địa chỉ: Số 16B Nguyễn Thái Học, Yết Kiêu, Hà Đông, Hà Nội, Việt Nam

Gmail: luatlvn@gmail.com