Thông báo sử dụng mẫu dấu mới

Mẫu Thông báo sử dụng mẫu dấu mới


CÔNG TY………..                              CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                                                           Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

……., ngày……tháng……năm……

THÔNG BÁO SỬ DỤNG MẪU DẤU MỚI

 Kính gửi: Phòng đăng ký kinh doanh tỉnh, thành phố

I. Thông tin cụ thể về doanh nghiệp

Tên công ty:…………………………………………………

1/ Loại hình doanh nghiệp:…………………………..

2/ Mã số doanh nghiệp:………………………………..

3/ Giấy chứng nhận đầu tư số:…………….cấp ngày……….tháng………năm……………

4/ Địa chỉ trụ trở chính:………………………………..

5/ Điện thoại:………………… Fax:……………………..

6/ Đại diện theo pháp luật:………………………………….. Chức vụ:……………………………

II. Thông báo về mẫu con dấu như sau:

  1. Lý do thay đổi mẫu dấu mới

……………………………………………………………….

  1. Nội dung thay đổi
Mẫu con dấu cũ Ghi chú
(Doanh nghiệp đóng dấu trực tiếp vào phần này)

 

 

 

 
Mẫu con dấu mới Ghi chú
(Doanh nghiệp đóng dấu trực tiếp vào phần này)

 

 

 

 

– Số lượng con dấu mới:……………………………….

– Thời điểm có hiệu lực của mẫu con dấu: từ ngày……tháng……năm……

Kính đề nghị Quý Phòng đăng ký kinh doanh nhanh chóng xác nhận và công bố mẫu con dấu mới của Công ty trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.

Doanh nghiệp cam kết những thông tin trên là hoàn toàn chính xác, trung thực và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về những thông tin này.

Xin chân thành cảm ơn./.

CÁC GIẤY TỜ GỬI KÈM: ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA DOANH NGHIỆP
– ………………………….

 

– ………………………….

(Ký, ghi rõ họ tên)

DỊCH VỤ SOẠN THẢO ĐƠN, HỢP ĐỒNG, CÔNG VĂN CHỈ  500 NGÀN ĐỒNG -> GỌI NGAY 1900.0191

 

Tham khảo thêm:

SOẠN HỢP ĐỒNG, ĐƠN, VĂN BẢN THEO YÊU CẦU CHỈ 500.000đ

--- Gọi ngay 1900.0191 ---

(Tư vấn Miễn phí - Hỗ trợ 24/7)

Công ty Luật LVN - Địa chỉ: Số 16B Nguyễn Thái Học, Yết Kiêu, Hà Đông, Hà Nội, Việt Nam

Gmail: luatlvn@gmail.com