Biên bản kiểm tra

Biên bản kiểm tra là văn bản của cá nhân, tổ chức soạn thảo sau khi tiến hành hoạt động kiểm tra một công việc, một vấn đề nào đó trên thực tế, cụ thể như sau:

Mẫu Biên bản kiểm tra

Công ty Luật LVN – Luật sư Tư vấn trực tuyến – Gọi ngay 1900.0191


Tên đơn vị thực hiện
kiểm tra
——–
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————
Số ………/…..

….., ngày … tháng … năm …..

BIÊN BẢN KIỂM TRA

(Về việc ………………………………)

Vào lúc……giờ….ngày……tháng……năm…, tại ………………Ban kiểm tra thành lập theo Quyết định số…….QĐ-…. ngày ……. của Về việc kiểm …………………………. tại ………………………

I. Đại diện Ban kiểm tra:

– Ông (bà) ……………………………………………….. chức vụ ………………………..

– Ông (bà) ……………………………………………….. chức vụ ………………………..

– Ông (bà) ……………………………………………….. chức vụ ………………………..

II. Đại diện bộ phận được kiểm tra:

– Ông (bà) ……………………………………………….. chức vụ ………………………..

– Ông (bà) ……………………………………………….. chức vụ ………………………..

III. Nội dung kiểm tra:

………………………………………………………………………………………………………

IV. Kiến nghị:

………………………………………………………………………………………………………

V. Ý kiến của bộ phận được kiểm tra:

………………………………………………………………………………………………………

Biên bản kết thúc vào lúc ……… giờ ………. ngày …………………………

Biên bản đã được đọc lại cho những người có tên nêu trên nghe và ký xác nhận; biên bản được lập thành … bản có giá trị như nhau, mỗi bên giữ một bản./.

Đại diện Ban kiểm tra Đại diện bộ phận được KT

Người ghi biên bản

DỊCH VỤ SOẠN THẢO ĐƠN, HỢP ĐỒNG, CÔNG VĂN CHỈ  500 NGÀN ĐỒNG -> GỌI NGAY 1900.0191

 

Tham khảo thêm:

SOẠN HỢP ĐỒNG, ĐƠN, VĂN BẢN THEO YÊU CẦU CHỈ 500.000đ

--- Gọi ngay 1900.0191 ---

(Tư vấn Miễn phí - Hỗ trợ 24/7)

Công ty Luật LVN - Địa chỉ: Số 16B Nguyễn Thái Học, Yết Kiêu, Hà Đông, Hà Nội, Việt Nam

Gmail: luatlvn@gmail.com