Công văn yêu cầu rút kinh nghiệm

Công văn yêu cầu rút kinh nghiệm là văn bản được cá nhân, nhóm cá nhân, tổ chức sử dụng để yêu cầu chủ thể nhận đơn rút kinh nghiệm qua quá trình làm việc/… của những chủ thể thực hiện.

Công ty Luật LVN – Luật sư Tư vấn trực tuyến – Gọi ngay 1900.0191

Mẫu Công văn yêu cầu rút kinh nghiệm

CÔNG TY………PHÒNG/BAN…..

 

———

Số:……/CV-…..

Về việc yêu cầu rút kinh nghiệm

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

—————————————-

………, ngày… tháng….. năm………

CÔNG VĂN YÊU CẦU RÚT KINH NGHIỆM

Kính gửi: Ông/Bà………………….

(Hoặc chủ thể khác có thẩm quyền, tùy thuộc vào chủ thể mà bạn yêu cầu rút kinh nghiệm là chủ thể nào)

       Ngày…. tháng…. năm……, Phòng/ban chúng tôi có nhận được văn bản thông báo/Báo cáo/… về kết quả mà Ông/Bà/Nhóm của Ông/Bà đạt được khi thực hiện chương trình/kế hoạch/… trong thời gian từ ngày… tháng…. năm…. đến ngày… tháng…. năm…….

Sau khi xem xét văn bản thông báo/Báo cáo/… trên, Phòng/Ban chúng tôi nhận thấy kết quả mà Ông/Bà/Nhóm của Ông/Bà đạt được trong giai đoạn…………. khi thực hiện chương trình/kế hoạch/…. là không đáp ứng yêu cầu đặt ra/có sự chênh lệch với những cá nhân/nhóm khác do sự thiếu linh hoạt/…. trong quá trình thực hiện kế hoạch/… .

Do vậy, Phòng/Ban chúng tôi làm công văn này để đề nghị Ông/Bà làm một văn bản trình bày lý do dẫn đến kết quả này cũng như những kinh nghiệm mà Ông/Bà rút ra được sau quá trình thực hiện chương trình/kế hoạch/… trong giai đoạn…………. và gửi cho Phòng/Ban chúng tôi trước ngày… tháng… năm….

Kính gửi công văn này tới Ông/Bà để Ông/Bà xem xét và tổ chức rút kinh nghiệm trong quá trình thực hiện chương trình/kế hoạch/…. từ ngày…/…./….. đến hết ngày…../…./……

Trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:– Như trên;

 

– Lưu VT (……).

TRƯỞNG PHÒNG/BAN…….

 

(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)

 

DỊCH VỤ SOẠN THẢO ĐƠN, HỢP ĐỒNG, CÔNG VĂN CHỈ 500 NGÀN ĐỒNG -> GỌI NGAY 1900.0191

 

Tham khảo thêm:

SOẠN HỢP ĐỒNG, ĐƠN, VĂN BẢN THEO YÊU CẦU CHỈ 500.000đ

--- Gọi ngay 1900.0191 ---

(Tư vấn Miễn phí - Hỗ trợ 24/7)

Công ty Luật LVN - Địa chỉ: Số 16B Nguyễn Thái Học, Yết Kiêu, Hà Đông, Hà Nội, Việt Nam

Gmail: luatlvn@gmail.com