Công văn rà soát sổ bhxh

Luật sư Tư vấn trực tuyến – Gọi ngay 1900.0191

Mẫu Công văn rà soát sổ bhxh


BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM

 

————–

Số: …/…

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

Hà Nội, ngày … tháng … năm …..

CÔNG VĂN RÀ SOÁT SỔ BẢO HIỂM XÃ HỘI

Rà soát sổ bảo hiểm y tế

Kính gửi: Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố thuộc Trung ương…

Thực hiện Luật Bảo hiểm xã hội số 58/2014/QH13 Ngày 20/11/2014 quy định về quản lý sổ bảo hiểm, rà soát và bàn giao sổ BHXH…

A. RÀ SOÁT SỔ BHXH:

Nguyên tắc rà soát thông tin trên sổ BHXH:
  • Thực hiện rà soát sổ BHXH của người lao động đang tham gia BHXH bắt buộc tại các đơn vị sử dụng lao động (đơn vị) đảm bảo đầy đủ, chính xác các thông tin của người lao động ghi trên sổ BHXH.
  • Nội dung ghi trên sổ BHXH thực hiện rà soát các thông tin sau:
  • BHXH tỉnh/huyện tổ chức rà soát sổ BHXH theo phân cấp quản lý thu.
Quy trình rà soát sổ BHXH của người lao động:

Cơ quan BHXH

  • Tổ Thẩm định.
  • Tổ Nhập liệu.

B. TỔ CHỨC THỰC HIỆN:

  1. Trách nhiệm của Giám đốc BHXH tỉnh/huyện: …………………………………………
  2. Trách nhiệm của BHXH Việt Nam: ……………………………………………………..
  3. Trách nhiệm của BHXH Bộ Quốc phòng, BHXH Công an nhân dân:………………….

Nơi nhận:

– Như trên;

– VPCP;

– UBND thành phố …;

– Giám đốc BHXH… (để b/c );

– Cán bộ … (để b/c );

– Lưu VT.

TM GIÁM ĐỐC BHXH…

(ký)

DỊCH VỤ SOẠN THẢO ĐƠN, HỢP ĐỒNG, CÔNG VĂN CHỈ  500 NGÀN ĐỒNG -> GỌI NGAY 1900.0191

 

Tham khảo thêm:

SOẠN HỢP ĐỒNG, ĐƠN, VĂN BẢN THEO YÊU CẦU CHỈ 500.000đ

--- Gọi ngay 1900.0191 ---

(Tư vấn Miễn phí - Hỗ trợ 24/7)

Công ty Luật LVN - Địa chỉ: Số 16B Nguyễn Thái Học, Yết Kiêu, Hà Đông, Hà Nội, Việt Nam

Gmail: luatlvn@gmail.com