Biên bản cuộc họp triển khai công tác tuyển sinh

Luật sư Tư vấn trực tuyến – Gọi ngay 1900.0191

Mẫu Biên bản cuộc họp triển khai công tác tuyển sinh


TRƯỜNG ĐẠI HỌC ……………

 

…………………………………….

——————-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

————————

…………….., ngày … tháng … năm 20…

BIÊN BẢN CUỘC HỌP TRIỂN KHAI CÔNG TÁC TUYỂN SINH

Cuộc họp triển khai công tác tuyển sinh khóa 20… – 20…

Thời gian và địa điểm

Thời gian bắt đầu: …………………………………………………………………………………………………………

Địa điểm: ……………………………………………………………………………………………………………………..

Thành phần tham gia

*Cán bộ từ Bộ, Sở, Ngành:

Ông/Bà:…………………………………………………………Chức vụ:…………………………….

Ông/Bà:…………………………………………………………Chức vụ:…………………………….

Ông/Bà:…………………………………………………………Chức vụ:…………………………….

*BGH Trường Đại học ……………………………….:

Ông/Bà:…………………………………………………………Chức vụ:…………………………….

Ông/Bà:…………………………………………………………Chức vụ:…………………………….

Ông/Bà:…………………………………………………………Chức vụ:…………………………….

*Các giảng viên là Trưởng khoa, Phó Trưởng khoa, …

*Chủ trì (chủ tọa):………………………………………………………………………………………………………….

*Thư ký:……………………………………………………………………………………………………………………….

Nội dung

  • Cán bộ, Hiệu trưởng trường phát biểu về tình hình kết quả đào tạo
  • Trình bày việc tuyển sinh khóa trước
  • Đưa ra chỉ tiêu dự tính
STT Ngành học Chỉ tiêu dự kiến Điểm chuẩn năm trước Ghi chú
20… 20… 20…
             
             
             
  • Phương án tuyển sinh năm nay:…………………………………………………………………………….

Điểm sàn, điểm chuẩn dự kiến:……………………………………………………………………………..

  • Phân công triển khai phương án tuyển sinh:……………………………………………………………
  1. Kết luận

……………………………………………………………………………………………………………………………………

Cuộc họp kết thúc vào …h… cùng ngày./

THƯ KÝ

 

(Ký tên)

CHỦ TRÌ

 

(Ký tên, đóng dấu)

DỊCH VỤ SOẠN THẢO ĐƠN, HỢP ĐỒNG, CÔNG VĂN CHỈ  500 NGÀN ĐỒNG -> GỌI NGAY 1900.0191

 

Tham khảo thêm:

SOẠN HỢP ĐỒNG, ĐƠN, VĂN BẢN THEO YÊU CẦU CHỈ 500.000đ

--- Gọi ngay 1900.0191 ---

(Tư vấn Miễn phí - Hỗ trợ 24/7)

Công ty Luật LVN - Địa chỉ: Số 16B Nguyễn Thái Học, Yết Kiêu, Hà Đông, Hà Nội, Việt Nam

Gmail: luatlvn@gmail.com