Một số vấn đề về quy trình gia hạn, thu hồi, hủy bỏ quyết định hành chính

Một số vấn đề về quy trình gia hạn, thu hồi, hủy bỏ các quyết định hành chính.

Ban hành Quyết định hành chính luôn gắn liền với việc gia hạn, thu hồi và hủy bỏ quyết định hành chính, khi không đáp ứng được đầy đủ các tiêu chí của Quyết định hành chính (các tiêu chí gồm: Trình tự, thủ tục, thẩm quyền ban hành quyết định và nội dung quyết định).

Việc gia hạn, thu hồi hoặc hủy bỏ là những vấn đề thuộc phạm vi áp dụng, thực thi pháp luật, liên quan hiệu lực của quyết định hành chính. Về thực chất, việc thu hồi hoặc hủy bỏ một quyết định hành chính là xuất phát từ việc phát hiện và có căn cứ cho rằng Quyết định hành chính, là trái pháp luật và quyết định đó buộc phải bị chấm dứt hiệu lực. Và để chấm dứt hiệu lực của một quyết định hành chính, cơ quan nhà nước có thẩm quyết phải ra quyết định thu hồi hoặc hủy bỏ quyết định hành chính đó.

Vấn đề gia hạn, thu hồi và hủy bỏ quyết định hành chính là những vấn đề khó và phức tạp, vì vậy, cần đặt chúng trong tổng thể nghiên cứu xây dựng và hoàn thiện pháp luật về ban hành và thực thi quyết định hành chính trong hoạt động của Nhà nước pháp quyền ở nước ta, để có thể đi sâu nghiên cứu trong mối quan hệ biện chứng với các vấn đề khác có liên quan, từ đó mới có cơ sở lý luận và thực tiễn vững chắc để đề xuất đầy đủ những yêu cầu và nội dung điều chỉnh pháp lý đối với các vấn đề này.

Tác giả Nguyễn Phước Thọ, Văn phòng Chính phủ đã có bài viết nghiên cứu về “Một số vấn đề về quy trình gia hạn, thu hồi, hủy bỏ quyết định hành chính”. Để hiểu hơn những nội dung mà tác giả đã đề cập, bạn đọc có thể xem thêm nội dung của bài viết được đăng trên Tạp chí Dân chủ và Pháp luật, số chuyên đề 32 trang “Dự án Luật ban hành quyết định hành chính” tháng 12/2014.

Việt Tiến

SOẠN HỢP ĐỒNG, ĐƠN, VĂN BẢN THEO YÊU CẦU CHỈ 500.000đ

--- Gọi ngay 1900.0191 ---

(Tư vấn Miễn phí - Hỗ trợ 24/7)

Công ty Luật LVN - Địa chỉ: Số 16B Nguyễn Thái Học, Yết Kiêu, Hà Đông, Hà Nội, Việt Nam

Gmail: luatlvn@gmail.com