Đối tượng nghiên cứu của khoa học luật Hiến pháp Việt Nam

Đối tượng nghiên cứu của khoa học luật Hiến pháp Việt Nam là các quy phạm, chế định và những quan hệ xã hội nhất định, bao gồm cả những quy phạm và chế định đã hết hiệu lực hoặc đang hiện hành.

_Khoa học Luật Hiến pháp nghiên cứu:

+Quá trình hình thành và phát triển của các quy phạm, chế định của ngành luật Hiến pháp.

+Thực tiễn vận dụng, áp dụng các quy phạm, chế định nhằm hoàn thiện chúng.

+Những quan hệ xã hội đang được, cần được hay có thể được Quy phạm pháp luật điều chỉnh. Ví dụ: Dân chủ là 1 vấn đề quan trọng của Luật Hiến pháp

+Các quan điểm chính trị pháp lí có liên quan đến Luật Hiến pháp. Ví dụ: Quan điểm xây dựng nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa.

SOẠN HỢP ĐỒNG, ĐƠN, VĂN BẢN THEO YÊU CẦU CHỈ 500.000đ

--- Gọi ngay 1900.0191 ---

(Tư vấn Miễn phí - Hỗ trợ 24/7)

Công ty Luật LVN - Địa chỉ: Số 16B Nguyễn Thái Học, Yết Kiêu, Hà Đông, Hà Nội, Việt Nam

Gmail: luatlvn@gmail.com