Mẫu Hợp đồng thuê hướng dẫn viên – Hợp đồng du lịch theo tour

Hợp đồng thuê hướng dẫn viên, Hợp đồng thuê hướng dẫn viên du lịch, Hợp đồng du lịch theo tour.

1. Hợp đồng thuê hướng dẫn viên là gì

Hợp đồng thuê hướng dẫn viên là văn bản ghi nhận sự thoả thuận giữa các bên trong đó các công ty lữ hành hoặc những cá nhân, tổ chức, nhóm, đoàn thể sẽ được thuê riêng hướng dẫn viên cho mục đích riêng của một các nhân hay tổ chức nào đó. Hợp đồng có thể được ký kết theo từng vụ việc, có thời hạn hoặc không xác định thời hạn.

2. Trợ cấp Hướng dẫn viên du lịch là gì

Ngành du lịch là một ngành dễ bị chịu ảnh hưởng nhất từ những hậu quả như thiên tai, dịch bệnh……… Đặc biệt là trong thời gian đại dịch Covid-19 tác động đến nền kinh tế của Việt Nam, ngành du lịch đã bị đóng băng trong thời gian dài do những lệnh phong toả được ban hành bởi chính phủ. Để tránh bị chịu ảnh hưởng nặng nề từ đại dịch, hướng dẫn viên du lịch có thể được nhận trợ cấp từ quyết định của Chính phủ.

3. Thủ tục nhận trợ cấp hướng dẫn viên du lịch

a, Hồ sơ đề nghị

Điều 33 Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg quy định cụ thể thành phần hồ sơ đề nghị như sau:

Hướng dẫn viên du lịch đáp ứng đủ các điều kiện theo Điều 31 Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg thì chuẩn bị hồ sơ đề nghị như sau:

“1. Đề nghị hỗ trợ theo Mẫu số 10 tại Phụ lục ban hành kèm theo Quyết định này;

2. Bản sao có chứng thực hoặc bản sao kèm theo bản chính để đối chiếu của một trong các giấy tờ sau đây:

a) Bản sao hợp đồng lao động với doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ lữ hành hoặc doanh nghiệp cung cấp dịch vụ hướng dẫn du lịch có hiệu lực trong khoảng thời gian từ ngày 01 tháng 01 năm 2020 đến thời điểm nộp hồ sơ.

b) Thẻ hội viên của tổ chức xã hội – nghề nghiệp về hướng dẫn du lịch”.

b, Về trình tự, thủ tục thực hiện

Hướng dẫn viên du lịch có nhu cầu hỗ trợ gửi hồ sơ đề nghị đến Sở Du lịch/Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch/Sở Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch (sau đây gọi chung là cơ quan chuyên môn về du lịch cấp tỉnh) nơi cấp thẻ cho hướng dẫn viên du lịch. Thời hạn tiếp nhận hồ sơ chậm nhất đến hết ngày 31.01.2022.

Trong 02 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ đề nghị hỗ trợ, cơ quan chuyên môn về du lịch cấp tỉnh thẩm định, lập danh sách đề nghị hỗ trợ trình Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định.

Trong 02 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được đủ hồ sơ của cơ quan chuyên môn về du lịch cấp tỉnh, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh ban hành quyết định phê duyệt danh sách và kinh phí hỗ trợ, đồng thời chỉ đạo thực hiện hỗ trợ. Trường hợp không phê duyệt, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh thông báo bằng văn bản và nêu rõ lý do.

4. Điều kiện để trở thành hướng dẫn viên du lịch

Điều kiện để trở thành hướng dẫn viên du lịch

a) Có quốc tịch Việt Nam, thường trú tại Việt Nam;

b) Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ;

c) Không mắc bệnh truyền nhiễm, không sử dụng chất ma túy;

d) Tốt nghiệp trung cấp trở lên chuyên ngành hướng dẫn du lịch; trường hợp tốt nghiệp trung cấp trở lên chuyên ngành khác phải có chứng chỉ nghiệp vụ hướng dẫn du lịch nội địa.

5. Mẫu Hợp đồng thuê hướng dẫn viên theo tour

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc

Hà Nội, Ngày…..tháng…..năm……

HỢP ĐỒNG THUÊ HƯỚNG DẪN VIÊN THEO TOUR

(Số…../HĐLĐ)

Căn cứ theo Bộ luật dân sự ngày 24 tháng 11 năm 2015

Căn cứ Luật Thương mại số 36/2005/QH11 năm 2005

Căn cứ vào nhu cầu thực tế của các bên,

Căn cứ vào nhu cầu và khả năng của các bên, hôm nay ngày … tháng …. .năm ….

tại địa chỉ………………………………………………………………………………..chúng tôi bao gồm:

I, BÊN CÔNG TY DU LỊCH A

– Tên công ty: …………………………………………………………………….

– Người đại diện: ………………………………………………………………….

– Chức vụ: …………………………………………………………………………

– Mã số thuế:………………………………………………Fax:………………….

– Địa chỉ: …………………………………………………………………………..

– Số điện thoại: ……………………………………………………………………

– Emai: …………………………………………………………………………….

II, BÊN THUÊ B

– Tên công ty: …………………………………………………………………….

– Người đại diện: ………………………………………………………………….

– Chức vụ: …………………………………………………………………………

– Mã số thuế:………………………………………………Fax:………………….

– Địa chỉ: …………………………………………………………………………..

– Số điện thoại: ……………………………………………………………………

– Emai: …………………………………………………………………………….

Theo như thoả thuận các bên đã thống nhất kí kết hợp hướng dẫn viên du lịch theo tour, hợp đồng kí kết gồm có những điều khoản sau:

Điều 1: Nội dung hợp đồng

Bên công ty B muốn tổ chức một tour du lịch dài ngày và muốn thuê hướng dẫn viên từ phía công ty du lịch A. Bên A đồng ý với lời đề nghị và sẽ cho thuê hướng dẫn viên du lịch trong chuyến tour của A. Bên A sẽ chi trả chi phí dịch vụ thuê hướng dẫn viên này.

Điều 2: Thông tin hướng dẫn viên

– Tên hướng dẫn viên 1:………………………

Giới tính:………………….

Tuổi:…………………….

Số điện thoại:……………………………

– Tên hướng dẫn viên 2:………………………

Giới tính:………………….

Tuổi:…………………….

Số điện thoại:……………………………

Điều 3: Lộ trình tour du lịch

Tour du lịch sẽ kéo dài trong………ngày.

– Ngày đầu: Ngày …….. tháng…….năm……Tour du lịch sẽ bắt đầu tại địa điểm……………………………… và đi qua những địa điểm bao gồm:………………………………………………………

– Ngày thứ hai: chuyến đi tiếp tục xuất phát tại……………………………………… và

và đi qua những địa điểm bao gồm:………………………………………………………

Điều 4: Địa điểm đón xe

Địa điểm du khách và hướng dẫn viên đón xe có địa chỉ tại………………………………………………………………………………………

Đây cũng là địa điểm kết thúc chuyến đi khi du khách quay về

Điều 5: Thời hạn hợp đồng

Hợp đồng bắt đầu có thời hạn ngày……. tháng…….năm…… và kết thúc vào ngày…….. tháng…….năm……

Điều 6: Chi phí hợp đồng và phương thức thanh toán

a, Chi phí

Chi phí thuê hướng dẫn viên:……………………………………………..VNĐ

Chi phí phụ cấp (gồm tiền ăn, tiền ở) ……………………………………………..VNĐ

Tổng chi phí: …………………………………………………………….VNĐ

(Bằng chữ…………………………………………………….Việt Nam Đồng)

b, Hình thức thanh toán

Hai bên thống nhất thanh toán bằng (tiền mặt/chuyển khoản):………………………….

Số tài khoản bên A:…………….. ……………………….

Ngân hàng:…………….. ……………………….

Tên người thụ hưởng: ……………………….……………………….

c, Phương thức thanh toán

Bên B sẽ thanh toán trước cho phía bên A 50% giá trị hợp đồng để đảm bảo thực hiện hợp đồng

Sau khi kết thúc chuyến du lịch, bên B sẽ thanh toán nốt hợp đồng trong vòng…….ngày

Điều 7: Tiền cọc

Đê đảm bảo thực hiện hợp đồng bên B sẽ thanh toán trước cho phía bên A 50% giá trị hợp đồng, tương đường……………………………………………………….……………………VNĐ

Số tiền này sẽ được trả lại ben B sau khi các bên hoàn thành mọi nghĩa vụ trong hợp đồng hoặc được trừ vào lần thanh toán thứ hai.

Nếu bên B đơn phương chấm dứt hợp đồng trước.…..ngày tổ chức chuyến đi thì bên A sẽ giữ lại một phần tiền đặt cọc là………………………………………………..VNĐ. Số tiền còn lại sẽ được trả cho bên B

Điều 8: Quyền và nghĩa vụ của bên A

a, Quyền của bên A

– Được nhận đầy đủ chi phí thanh toán theo đúng như hợp đồng đã thoả thuận

– Có quyền yêu cầu bên B thanh toán nếu để ra hành vi chậm thanh toán

– Có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng nếu bên B để vi phạm nghĩa vụ thanh toán quá …..ngày

b, Nghĩa vụ của bên A

– Đảm bảo hướng dẫn đoàn khách tham quan theo đúng lộ trình đã thống nhất

– Có trách nhiệm thông báo cho bên B nếu có bất kì sự thay đối nào phát sinh trong suốt hành trình từ ngày bắt đấu cho đến ngày kết thúc chuyến tham quan

– Thực hiện các nhiệm vụ như: thuyết trình trên xe, tổ chức ăn uống tại nhà hàng, nghỉ ngơi tại khách sạn và hướng dẫn trong suốt quá trình tham quan

Điều 9 Quyền và nghĩa vụ của bên B

a, Quyền của bên B

– Bên B có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng, nhưng nếu huỷ trước …… ngày tổ chức chuyến đi theo như điều 7 thì sẽ phải để bên A giữ lại một khoản tiền

– Có quyền chọn người hướng dẫn viên từ phía công ty du lịch

– Được thay đổi lộ trình nhưng phải báo cho bên A biết trước ….ngày tổ chức chuyến đi và cũng phải lập thành văn bản sửa đổi cùng với tăng, giảm chi phí

b, Nghĩa vụ của bên B

– Thanh toán đầy đủ và đúng lịch cho phía bên A theo như hợp đồng đã thoả thuận

– Thông báo trước cho bên A nếu có sự thay đổi

– Tất cả du khách trong chuyến đi phải tự giác, tự bảo vệ tư trang, tuân theo những yêu cầu của hướng dẫn viên để đảm bảo cho chuyến đi được ổn định

Điều 10: Các trường hợp rủi ro

– Trường hợp mà bên B có nguyên nhân huỷ hợp đồng trong vòng …..ngày trước khi tổ chức chuyến đi thì sẽ chịu bồi thường theo như Điều 7 quy định

– Trường hợp các vật dụng tư trang, vật dụng cá nhân bị mất trong chuyến đi thì bên A sẽ không chịu trách nhiệm, lịch trình vẫn được giữ nguyên trong quá trình

– Trường hợp nếu có nguyên nhân từ phía bên B mà khiến cho lịch trình bị gián đoạn như có người bị lạc, mất tích, bị bệnh……. thì phía bên A không chịu trách nhiệm tới hợp đồng của chuyến đi. Bên B vẫn phải chi trả chi phí thuê hướng dẫn viên như bình thường

Điều 11: Điều khoản về thay đổi thoả thuận

Nếu có bất kì sự thay đổi nào so với thoả thuận ban đầu trong hợp đồng, hai bên phải có trách nhiệm thông báo cho phía còn lại trong vòng ……..ngày trước khi tổ chức chuyến đi. Mọi sự thay đổi sẽ được lập thành một văn bản mới và có chữ kí của hai bên.

Điều 12: Vi phạm hợp đồng và phạt vi phạm

– Nếu bên B chậm chi trả số tiền để tất toán hợp đồng trong lần hai thì bên B sẽ phải chịu thêm tiền lãi với lãi suất là ………%

– Nếu đến ngày thanh toán trước tiền cọc mà bên B không chịu thanh toán thì bên A có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng. Các bên không có nghĩa vụ gì với nhau

– Nếu bên A cử hướng dẫn viên khác so với ban đầu thì phải thông báo trước chi phía bên B. Nếu không thông báo trước thì sẽ bị phạt số tiền………………………….VNĐ

– Hai bên sẽ không bị coi là vi phạm hợp đồng khi không thực hiện nghĩa vụ của mình trong trường hợp xảy ra sự kiện bất khả kháng. Tuy nhiên, trường hợp bất khả khác không ảnh hưởng đến nghĩa vụ thanh toán hoặc bồi hoàn chi phí mà bên kia được hưởng trước khi xảy ra trường hợp nêu trên

Điều 13: Chấm dứt hợp đồng

Hợp đồng sẽ được chấm dứt trong những trường hợp sau:

– Khi các bên hoàn thành trách nhiệm và không có thoả thuận khác

– Nếu các bên có trao đổi về điều khoản chấm dứt hợp đồng

– Trường hợp bên B chậm thanh toán tiền đặt cọc chậm……ngày

– Trường hợp bên A không cử được nhân viên hướng dẫn thì hợp đồng sẽ bị chấm dứt, bên A sẽ phải chịu bồi thường số tiền…….% giá trị hợp đồng

– Khi các bên xảy ra tranh chấp và tranh chấp được xử lí bằng việc các bên thống nhất thương lượng hoặc chấm dứt bằng quyết định của toà án

Điều 14: Giải quyết tranh chấp hợp đồng

Trong quá trình thực hiện hợp đồng nếu có phát sinh tranh chấp sẽ được giải quyết trước bằng phương thức thương lượng giữa hai bên. Nếu các bên không thể tự giải quyết được trong vòng ….. lần thì mỗi bên có quyền gửi đơn lên phía Toàn án có thẩm quyền để giải quyết vụ việc

Điều 15: Các điều khoản khác

– Hợp đồng này có giá trị từ ngày ký đến ngày thanh lý hợp đồng

– Các Bên cam kết thực hiện đúng và đầy đủ các nghĩa vụ được quy định tại hợp đồng này.

– Hợp đồng này được lập thành ….. bản có giá trị pháp lý như nhau, mỗi bên giữ ….. bản để thực hiện.

       BÊN CÔNG TY DU LỊCH A                                            BÊN THUÊ B

              (Chữ kí)                                                                 (Chữ kí)

6. Mẫu Hợp đồng trọn gói du lịch

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc

Hà Nội, Ngày…..tháng…..năm……

HỢP ĐỒNG DỊCH VỤ LỮ HÀNH

(Số…../HĐLĐ)

Căn cứ theo Bộ luật dân sự ngày 24 tháng 11 năm 2015

Căn cứ Luật Thương mại số 36/2005/QH11 năm 2005

Căn cứ vào nhu cầu thực tế của các bên,

Căn cứ vào nhu cầu và khả năng của các bên, hôm nay ngày … tháng …. .năm ….

tại địa chỉ……………………………………………………………………………….. chúng tôi bao gồm:

I, BÊN CÔNG TY LỮ HÀNH A

– Tên công ty: …………………………………………………………………….

– Người đại diện: ………………………………………………………………….

– Chức vụ: …………………………………………………………………………

– Mã số thuế:………………………………………………Fax:………………….

– Địa chỉ: …………………………………………………………………………..

– Số điện thoại: ……………………………………………………………………

– Emai: …………………………………………………………………………….

II, BÊN THUÊ B

– Tên công ty: …………………………………………………………………….

– Người đại diện: ………………………………………………………………….

– Chức vụ: …………………………………………………………………………

– Mã số thuế:………………………………………………Fax:………………….

– Địa chỉ: …………………………………………………………………………..

– Số điện thoại: ……………………………………………………………………

– Emai: …………………………………………………………………………….

Theo như thoả thuận các bên đã thống nhất kí kết hợp đồng du lịch trọn gói từ phía bên công ty lữ hành A, hợp đồng kí kết gồm có những điều khoản sau:

Điều 1: Nội dung hợp đồng

Phía bên công ty B muốn tổ chức một chuyến tour du lịch cho nhân viên nên muốn thuê dịch vụ từ phía công ty lữ hành A với quyết định đăng kí trọn gói tất cả dịch vụ của bên A. Bên A đồng ý với yêu cầu của phía bên B và bên B sẽ thanh toán chi phí cho hợp đồng này

Điều 2: Lộ trình tour du lịch

Tour du lịch sẽ kéo dài trong………ngày.

– Ngày đầu: Ngày …….. tháng…….năm……Tour du lịch sẽ bắt đầu tại địa điểm……………………………………………………… và đi qua những địa điểm bao gồm:………………………………………………………

– Ngày thứ hai: chuyến đi tiếp tục xuất phát tại……………………………………… và

và đi qua những địa điểm bao gồm:……………………………………………………

-………….

Điều 3: Các gói dịch vụ du lịch

a, Xe đưa đón:

– Loại xe được sử dụng để đưa đón khác là xe……………………………………

– Xe sẽ bắt đầu đón khách tại điểm xuất phát, đưa khách đi đến địa điểm theo như lộ trình du lịch và đưa khách về đến điểm kết thúc

b, Dịch vụ ăn uống

– Phía bên công ty sẽ phục vụ khách du lịch 3 bữa một ngày bằng sự tiếp đãi bởi các nhà hàng có liên kết với phía bên công ty lữ hành

– Khách sẽ được đưa đến các nhà hàng và khách sạn nổi tiếng theo lộ trình định sẵn

c, Dịch vụ nghỉ ngơi

– Khách được đưa tới khách sạn, nhà nghỉ chất lượng cao để phục vụ cho việc ngủ nghỉ. Các khách sạn, nhà nghỉ này đã được liên kết với phía công ty để phù hợp với lịch trình di chuyển của chuyến du lịch

– Phòng nghỉ tiêu chuẩn 3 sao, dành cho từ 2-4 người

d, Hướng dẫn viên

Bên A sẽ cung cấp hướng dẫn viên đi theo đoàn du khách để phục vụ cho các chuyến tham quan tới các địa điểm trong chuyến du lịch

e, Các dịch vụ khác

– Vé tham quan các địa điểm du lịch

– Tàu thuyền tham quan (nếu có)

– Nước uống, thuốc chống say…….

Điều 4: Thông tin hướng dẫn viên

– Tên hướng dẫn viên 1:………………………

Giới tính:………………….

Tuổi:…………………….

Số điện thoại:……………………………

– Tên hướng dẫn viên 2:………………………

Giới tính:………………….

Tuổi:…………………….

Số điện thoại:……………………………

Điều 5: Địa điểm đón xe

Địa điểm đón du khách có địa chỉ tại………………………………………………………………………………………

Thời điểm đón khác: ………..h ngày…….tháng……..năm……..

Đây cũng là địa điểm kết thúc chuyến đi khi du khách quay về

Điều 6: Số lượng khách

– Số lượng khách tham quan của bên B: …… người. (Gồm có: …… người lớn,……..trẻ em)

Nếu bên A giảm quá số lượng khách tối thiểu như trên hợp đồng đã ký …. khách, bên A chịu 50% đơn giá mỗi khách giảm theo hợp đồng. Số lượng khách tăng được tính phát sinh theo đơn giá trên hợp đồng.

Điều 7: Thời hạn hợp đồng

Hợp đồng bắt đầu có thời hạn ngày……. tháng…….năm…… và kết thúc vào ngày…….. tháng…….năm……

Điều 8: Chi phí hợp đồng và phương thức thanh toán

a, Chi phí

Chi phí thuê hướng dẫn viên:……………………………………………..VNĐ

Chi phí phụ cấp (gồm tiền ăn, tiền ở) ……………………………………………..VNĐ

Tổng chi phí: …………………………………………………………….VNĐ

(Bằng chữ…………………………………………………….Việt Nam Đồng)

b, Hình thức thanh toán

Hai bên thống nhất thanh toán bằng (tiền mặt/chuyển khoản):………………………….

Số tài khoản bên A:…………….. ……………………….

Ngân hàng:…………….. ……………………….

Tên người thụ hưởng: ……………………….……………………….

c, Phương thức thanh toán

Bên B sẽ thanh toán trước cho phía bên A 50% giá trị hợp đồng để đảm bảo thực hiện hợp đồng

Sau khi kết thúc chuyến du lịch, bên B sẽ thanh toán nốt hợp đồng trong vòng…….ngày

Điều 9: Tiền cọc

Đê đảm bảo thực hiện hợp đồng bên B sẽ thanh toán trước cho phía bên A 50% giá trị hợp đồng, tương đường……………………………………………………….……………………VNĐ

Số tiền này sẽ được trả lại ben B sau khi các bên hoàn thành mọi nghĩa vụ trong hợp đồng hoặc được trừ vào lần thanh toán thứ hai.

Nếu bên B đơn phương chấm dứt hợp đồng trước.…..ngày tổ chức chuyến đi thì bên A sẽ giữ lại một phần tiền đặt cọc là………………………………………………..VNĐ. Số tiền còn lại sẽ được trả cho bên B

Điều 10: Quyền và nghĩa vụ của bên A

a, Quyền của bên A

– Được nhận đầy đủ chi phí thanh toán theo đúng như hợp đồng đã thoả thuận

– Có quyền yêu cầu bên B thanh toán nếu để ra hành vi chậm thanh toán

– Có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng nếu bên B để vi phạm nghĩa vụ thanh toán quá …..ngày

b, Nghĩa vụ của bên A

– Đảm bảo hướng dẫn đoàn khách tham quan theo đúng lộ trình đã thống nhất

– Có trách nhiệm thông báo cho bên B nếu có bất kì sự thay đối nào phát sinh trong suốt hành trình từ ngày bắt đấu cho đến ngày kết thúc chuyến tham quan

– Thực hiện các nhiệm vụ như: thuyết trình trên xe, tổ chức ăn uống tại nhà hàng, nghỉ ngơi tại khách sạn và hướng dẫn trong suốt quá trình tham quan

Điều 11: Quyền và nghĩa vụ của bên B

a, Quyền của bên B

– Bên B có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng, nhưng nếu huỷ trước …… ngày tổ chức chuyến đi theo như điều 7 thì sẽ phải để bên A giữ lại một khoản tiền

– Có quyền chọn người hướng dẫn viên từ phía công ty du lịch

– Được thay đổi lộ trình nhưng phải báo cho bên A biết trước ….ngày tổ chức chuyến đi và cũng phải lập thành văn bản sửa đổi cùng với tăng, giảm chi phí

b, Nghĩa vụ của bên B

– Thanh toán đầy đủ và đúng lịch cho phía bên A theo như hợp đồng đã thoả thuận

– Thông báo trước cho bên A nếu có sự thay đổi

– Tất cả du khách trong chuyến đi phải tự giác, tự bảo vệ tư trang, tuân theo những yêu cầu của hướng dẫn viên để đảm bảo cho chuyến đi được ổn định

Điều 12: Các trường hợp rủi ro

– Trường hợp mà bên B có nguyên nhân huỷ hợp đồng trong vòng …..ngày trước khi tổ chức chuyến đi thì sẽ chịu bồi thường theo như Điều 9 quy định

– Trường hợp các vật dụng tư trang, vật dụng cá nhân bị mất trong chuyến đi thì bên A sẽ không chịu trách nhiệm, lịch trình vẫn được giữ nguyên trong quá trình

– Trường hợp nếu có nguyên nhân từ phía bên B mà khiến cho lịch trình bị gián đoạn như có người bị lạc, mất tích, bị bệnh……. thì phía bên B phải chịu trách nhiệm có vấn đền này. Bên B vẫn phải chi trả chi phí theo hợp đồng như bình thường

Điều 13: Điều khoản về thay đổi thoả thuận

Nếu có bất kì sự thay đổi nào so với thoả thuận ban đầu trong hợp đồng, hai bên phải có trách nhiệm thông báo cho phía còn lại trong vòng ……..ngày trước khi tổ chức chuyến đi. Mọi sự thay đổi sẽ được lập thành một văn bản mới và có chữ kí của hai bên.

Điều 14: Vi phạm hợp đồng và phạt vi phạm

– Nếu bên B chậm chi trả số tiền để tất toán hợp đồng trong lần hai thì bên B sẽ phải chịu thêm tiền lãi với lãi suất là ………%

– Nếu đến ngày thanh toán trước tiền cọc mà bên B không chịu thanh toán thì bên A có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng. Các bên không có nghĩa vụ gì với nhau

– Nếu bên A cử hướng dẫn viên khác so với ban đầu thì phải thông báo trước chi phía bên B. Nếu không thông báo trước thì sẽ bị phạt số tiền………………………….VNĐ

– Hai bên sẽ không bị coi là vi phạm hợp đồng khi không thực hiện nghĩa vụ của mình trong trường hợp xảy ra sự kiện bất khả kháng. Tuy nhiên, trường hợp bất khả khác không ảnh hưởng đến nghĩa vụ thanh toán hoặc bồi hoàn chi phí mà bên kia được hưởng trước khi xảy ra trường hợp nêu trên

Điều 15: Chấm dứt hợp đồng

Hợp đồng sẽ được chấm dứt trong những trường hợp sau:

– Khi các bên hoàn thành trách nhiệm và không có thoả thuận khác

– Nếu các bên có trao đổi về điều khoản chấm dứt hợp đồng

– Trường hợp bên B chậm thanh toán tiền đặt cọc chậm……ngày

– Trường hợp bên A không cử được nhân viên hướng dẫn thì hợp đồng sẽ bị chấm dứt, bên A sẽ phải chịu bồi thường số tiền…….% giá trị hợp đồng

– Khi các bên xảy ra tranh chấp và tranh chấp được xử lí bằng việc các bên thống nhất thương lượng hoặc chấm dứt bằng quyết định của toà án

Điều 16: Giải quyết tranh chấp hợp đồng

Trong quá trình thực hiện hợp đồng nếu có phát sinh tranh chấp sẽ được giải quyết trước bằng phương thức thương lượng giữa hai bên. Nếu các bên không thể tự giải quyết được trong vòng ….. lần thì mỗi bên có quyền gửi đơn lên phía Toàn án có thẩm quyền để giải quyết vụ việc

Điều 17: Các điều khoản khác

– Hợp đồng này có giá trị từ ngày ký đến ngày thanh lý hợp đồng

– Các Bên cam kết thực hiện đúng và đầy đủ các nghĩa vụ được quy định tại hợp đồng này.

– Hợp đồng này được lập thành ….. bản có giá trị pháp lý như nhau, mỗi bên giữ ….. bản để thực hiện.

       BÊN CÔNG TY DU LỊCH A                                            BÊN THUÊ B

              (Chữ kí)                                                                 (Chữ kí)

Hợp đồng, thỏa thuận thuê hướng dẫn viên du lịch có thể được sử dụng cho các công ty lữ hành hoặc những cá nhân, tổ chức, nhóm, đoàn thể sử dụng để thuê riêng hướng dẫn viên cho mục đích riêng của mình. Hợp đồng có thể được ký kết theo từng vụ việc, có thời hạn hoặc không xác định thời hạn.

7. Hướng dẫn cách viết Hợp đồng thuê hướng dẫn viên

Hợp đồng thuê hướng dẫn viên du lịch có khả năng sử dụng tương đối rộng rãi, không chỉ giới hạn trong các công ty, đơn vị lữ hành.

 • Nội dung thỏa thuận, thời gian thực hiện;
 • Căn cứ nhân thân, giấy phép hoạt động, visa, hộ chiếu;
 • Mức thanh toán, chi phí quy đổi nếu có;
 • Trách nhiệm của hướng dẫn viên (đặc biệt quan trọng);
 • Các trường hợp phạt vi phạm, trở ngại khách quan mà các bên có thể lường trước gây ảnh hưởng tới quá trình du lịch;
 • Các dịch vụ, chương trình phát sinh trong quá trình hướng dẫn;
 • Các kết thúc hợp đồng, thỏa thuận.

8. Mẫu Hợp đồng thuê hướng dẫn viên


Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

—————-

……. , ngày … tháng … năm …

HỢP ĐỒNG THUÊ HƯỚNG DẪN VIÊN

( Số : … / HĐDV – …… )

 • Căn cứ Bộ luật dân sự 2015;
 • Căn cứ Luật Thương mại 2005;
 • Căn cứ Luật Du lịch 2017;
 • Căn cứ các văn bản khác có liên quan;
 • Căn cứ vào sự tự nguyện, thỏa thuận của các bên;

Hôm nay , ngày … / … / … tại ….. , chúng tôi gồm :

BÊN A : Ông/Bà …. ( Bên thuê)

Giới tính: ………

Sinh ngày: ………………

CMND số: …. cấp tại ….. ngày cấp …. / …../ ….

Địa chỉ thường trú: ….

Mã số thuế (nếu có): ……

Số điện thoại liên lạc: ….

BÊN B : Ông/Bà …. ( Bên được thuê)

Giới tính: ………

Sinh ngày: ………………

CMND số : …. Cấp tại ….. ngày cấp …. / …../ ….

Địa chỉ thường trú: ….

Mã số thuế (nếu có): ……

Số điện thoại liên lạc : ….

Sau khi bàn bạc, hai bên thống nhất cùng ký kết Hợp đồng số … ngày …./…/…  với nội dung như sau :

Điều 1. Nội dung của hợp đồng

Bên A thuê Bên B làm hướng dẫn viên với mục đích thực hiện công việc với những nội dung được mô tả như sau:

 • Hành trình :
 • Thời gian :
 • Đón / trả khách :
 • Các thỏa thuận khác :

Điều 2. Thời gian thực hiện hợp đồng

 • Hợp đồng có giá trị từ ngày …/…/… đến ngày …/…/….
 • Sau khi hết hạn của hợp đồng nếu Bên A có nhu cầu tiếp tục thuê và Bên B tiếp tục cung cấp dịch vụ thì các bên tự thỏa thuận và ký tiếp hợp đồng bằng phụ lục kèm theo.

Điều 3. Tiền công và phương thức thanh toán

1. Tiền công:

 • Lương cơ bản : …../ ngày ( chưa bao gồm thuế VAT)
 • Phụ cấp : ….. / ngày ( gồm tiền ăn, ở, chi phí đi lại,…)
 • Số ngày : ….. ngày
 • Tổng cộng :…. ( bằng chữ : …..)

2. Tạm ứng:

Bên A tạm ứng cho Bên B số tiền là ………… vào thời điểm ký kết để đảm bảo thực hiện những thỏa thuận tại Hợp đồng này.

3. Phương thức thanh toán

– Thanh toán thông qua chuyển khoản

– Bên A chuyển khoản vào tài khoản ngân hàng cá nhân của Bên B

 • Tên tài khoản :
 • Số tài khoản :
 • Ngân hàng :
 • Chi nhánh :

Điều 4. Quyền và nghĩa vụ của các bên

1. Bên A

 • Bên A có quyền yêu cầu Bên B thực hiện các công việc theo quy định tại Điều 1 của Hợp đồng .
 • Cung cấp đầy đủ thông tin , giấy tờ và các dụng cụ cần thiết khác … cho Bên B thực hiện công việc theo quy định của Hợp đồng
 • Trường hợp có sự thay đổi phải được sự đồng ý của Trưởng đoàn và điều hành Bên A . Trong trường hợp có phát sinh chi phí khác do thay đổi hành trình Bên A phải trả thêm chi phí cho Bên B ít nhất là 10% của hợp đồng .
 • Thanh toán đầy đủ chi phí dịch vụ cho Bên B theo quy định của Hợp đồng
 • Các quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật

2. Bên B

 • Đảm bảo hướng dẫn Bên B hoặc đoàn khách của Bên B thăm quan theo đúng lịch trình đã thống nhất .
 • Bên B phải thông báo cho điều hành Bên B những thay đổi phát sinh trong suốt hành trình từ ngày đầu tiên thăm quan đến ngày cuối cùng thăm quan
 • Trường hợp có sự thay đổi phải được sự đồng ý của Trưởng đoàn và điều hành Bên A . Trong trường hợp có phát sinh chi phí khác do thay đổi hành trình Bên A phải trả thêm chi phí cho Bên B ít nhất là 10% của hợp đồng .
 • Bên B có quyền yêu cầu Bên A cung cấp đầy đủ thông tin , tài liệu liên quan đến công việc
 • Bên B thực hiện các nhiệm vụ : thuyết trình trên xe, tổ chức ăn uống tại nhà hàng , nghỉ ngơi tại khách sạn và hướng dẫn trong quá trình thăm quan
 • Được trả đầy đủ phí dịch vụ như đã thỏa thuận
 • Thực hiên công việc theo nội dung quy định tại Điều 1 Hợp đồng với chất lượng cao nhất
 • Chịu trách nhiệm cho công việc mà mình thực hiện
 • Các quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật

Điều 5. Phạt vi phạm hợp đồng

Các Bên thỏa thuận hình thức xử lý vi phạm Hợp đồng như sau:

 1. Trường hợp một bên vi phạm bất kì điều khoản được quy định trong Hợp đồng, bên vi phạm phải chịu một khoản tiền phạt theo thỏa thuận nhưng không quá 8% giá trị phần nghĩa vụ Hợp đồng bị vi phạm;
 2. Trong trường hợp một trong hai bên đơn phương huỷ bỏ hợp đồng mà không do lỗi của Bên kia thì bên hủy bỏ Hợp Đồng thì sẽ phải chịu phạt 8% tổng giá trị hợp đồng .
 3. Hai bên sẽ không bị coi là vi phạm Hợp đồng khi không thực hiện nghĩa vụ của mình trong trường hợp xảy ra sự kiện bất khả kháng, bao gồm nhưng không giới hạn các sự kiện sau: Chiến tranh, hỏa hoạn, các thảm họa tự nhiên, dịch bệnh, sự ngăn cấm của cơ quan nhà nước, v.v… Tuy nhiên, trường hợp bất khả kháng không ảnh hưởng đến nghĩa vụ thanh toán hoặc bồi hoàn chi phí mà phía bên kia được hưởng trước khi xảy ra trường hợp nêu trên.

Điều 6. Chấm dứt hợp đồng

Các Bên thỏa thuận các trường hợp chấm dứt Hợp đồng như sau :

 • Các bên hoàn thành trách nhiệm của mình và không có thỏa thuận khác
 • Theo thỏa thuận của các bên
 • Trường hợp Bên A chậm thanh toán tiền thuê cho Bên B sau 07 ngày (không có thông báo trước ) thì Bên B có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng . Trong trường hợp này , Bên A phải chịu một khoản tiền bồi thường thiệt hại là 100 triệu đồng .
 • Trường hợp Bên B không thực hiện công việc cho Bên A ( không có thông báo trước ) thì Bên A có quyền đơn phương chấm dứt thực hiện hợp đồng . Trong trường hợp này, Bên B phải giới thiệu hướng dẫn viên khác thay thế và phải chịu môt khoản tiền bồi thường do gây thiệt hại là 8% giá trị hợp đồng .

Điều 7. Giải quyết tranh chấp hợp đồng

Các bên cam kết thực hiện các điều khoản đã ghi trong hợp đồng , trong quá trình thực hiện nếu có phát sinh tranh chấp sẽ được giải quyết trước bằng phương thức thương lượng đàm phán . Trường hợp một bên hoặc các bên không thể tự thương lượng được sẽ do Tòa án có thẩm quyền giải quyết . Khi giải quyết tranh chấp thì bản hợp đồng bằng Tiếng Việt sẽ được ưu tiên sử dụng .

Hợp đồng này được lập thành 04 bản gồm 02 bản tiếng việt và 02 bản tiếng anh .

Hợp đồng giao cho mỗi bên giữ 02 bản ( 01 bản tiếng việt và 01 bản tiếng anh ) . Hợp đồng có giá trị pháp lý như nhau .

Hợp đồng có hiệu lực kể từ ngày ký .

BÊN ABÊN B

DỊCH VỤ SOẠN THẢO ĐƠN, HỢP ĐỒNG, CÔNG VĂN CHỈ  500 NGÀN ĐỒNG -> GỌI NGAY 1900.0191

Tham khảo thêm:

DỊCH VỤ TƯ VẤN SOẠN HỢP ĐỒNG TRỌN GÓI CHỈ 500.000đ

(Giao kết quả ngay lập tức sau 24h)

Liên hệ: 1900.0191

CÁC LOẠI HỢP ĐỒNGThời gian hoàn thành
Hợp đồng kinh tế, thương mại24h
Hợp đồng mua bán hàng hóa24h
Hợp đồng xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa24h
Hợp đồng mua bán nguyên liệu/xăng dầu/khí đốt24h
Hợp đồng mua bán lâm sản/hải sản/thủy sản/nông sản24h
Hợp đồng kinh doanh thương mại quốc tế24h
Hợp đồng gia công/đặt hàng24h
Hợp đồng lắp đặt24h
Hợp đồng quảng cáo/marketing/PR24h
Hợp đồng vận tải/vận chuyển24h
Hợp đồng dịch vụ24h
Hợp đồng tư vấn thiết kế24h
Hợp đồng thuê khoán24h
Hợp đồng thầu/đấu thầu24h
Hợp đồng xây dựng/thi công24h
Hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất24h
Hợp đồng chuyển nhượng căn hộ/nhà ở/thửa đất/dự án24h
Hợp đồng tặng cho quyền sử dụng đất24h
Hợp đồng thuê đất/nhà ở/mặt bằng24h
Hợp đồng thuê xưởng/khu công nghiệp/kho bãi24h
Hợp đồng góp vốn/tài sản24h
Hợp đồng chuyển nhượng vốn/cổ phần24h
Hợp đồng thuê mượn tài sản24h
Hợp đồng thuê thiết bị/dụng cụ24h
Hợp đồng thỏa thuận cho vay tiền24h
Hợp đồng liên doanh/liên danh24h
Hợp đồng hợp tác kinh doanh 2 bên24h
Hợp đồng hợp tác kinh doanh 3 bên24h
Hợp đồng chuyển giao quyền sở hữu công nghiệp24h
Hợp đồng chuyển giao công nghệ24h
Hợp đồng chuyển nhượng mô hình kinh doanh24h
Hợp đồng nhượng quyền thương hiệu24h
Hợp đồng đại diện hình ảnh24h
Hợp đồng quản lý ca sĩ/người mẫu24h
Hợp đồng ủy thác xuất nhập khẩu24h
Hợp đồng đầu tư24h
Hợp đồng đại lý/đại lý độc quyền24h
Hợp đồng lao động24h
Hợp đồng giáo dục/đào tạo24h
Hợp đồng tài trợ/ký quỹ24h
Hợp đồng đặt cọc24h
Hợp đồng ủy quyền24h
24h

Kho mẫu hợp đồng của chúng tôi luôn được cập nhật những mẫu Hợp đồng chi tiết, đầy đủ nhất. Tất cả các loại hợp đồng kinh tế; hợp đồng dân sự; hợp đồng thương mại; hợp đồng mua bán; hợp đồng dịch vụ; hợp đồng kinh doanh đều được xây dựng dựa trên các quy định về hợp đồng mới nhất căn cứ vào những điều chỉnh của Luật Thương mại, Luật Dân sự, Luật Doanh nghiệp tại từng thời kỳ.

Dựa trên nguyên tắc trung thực, thiện chí và tôn trọng thỏa thuận của các bên nằm trong hành lang pháp luật cho phép. Chúng tôi sẽ đảm bảo tính pháp lý cao nhất cho mỗi hợp đồng, có thể sử dụng làm căn cứ giải quyết mọi tranh chấp sau này và tham gia các thủ tục hành chính, khởi kiện, điều tra hợp pháp.

Với nguyên tắc nhanh chóng, chính xác, thuận tiện, chúng tôi đáp ứng được mọi nhu cầu dù khó khăn nhất từ phía khách hàng. Hãy liên hệ ngay để nhận được ưu đãi khi đặt Dịch vụ soạn Hợp đồng qua Hotline 1900.0191.

Dịch vụ Hợp đồng khác của Công ty Luật LVN

Bên cạnh dịch vụ soạn thảo Hợp đồng, để bảo vệ cho khách hàng mọi lúc mọi nơi trên những hợp đồng đã được ký kết, chúng tôi cung cấp các dịch vụ như kiểm tra, đánh giá hợp đồng; tùy chỉnh điều khoản theo yêu cầu thực tế; giải quyết các tranh chấp về hợp đồng; tư vấn xử lý vi phạm hợp đồng và hàng loạt những vướng mắc khác.

 • Rà soát nội dung của hợp đồng;
 • Phân loại hợp đồng;
 • Làm rõ bản chất, mục đích, ý nghĩa, đặc điểm của các loại hợp đồng;
 • Tư vấn đàm phán hợp đồng;
 • Giải quyết tranh chấp hợp đồng;
 • Giải quyết thanh lý hợp đồng và thu hồi công nợ;
 • Xây dựng hệ thống hợp đồng mẫu nội bộ;
 • Tư vấn cập nhật pháp luật về hợp đồng;
 • Bổ sung Phụ lục Hợp đồng;
 • Các vấn đề liên quan tới hóa đơn, thuế, giấy phép;

Mọi yêu cầu xin gửi về hòm thư: wikiluat@gmail.com hoặc liên hệ trực tiếp Hotline: 1900.0191 để được chúng tôi hỗ trợ.

Với thời gian tiếp nhận là 24/7, phục vụ khách hàng là hạnh phúc của chúng tôi.

Xin trân trọng cảm ơn!

SOẠN HỢP ĐỒNG, ĐƠN, VĂN BẢN THEO YÊU CẦU CHỈ 500.000đ

--- Gọi ngay 1900.0191 ---

(Tư vấn Miễn phí - Hỗ trợ 24/7)

Công ty Luật LVN - Địa chỉ: Số 16B Nguyễn Thái Học, Yết Kiêu, Hà Đông, Hà Nội, Việt Nam

Gmail: luatlvn@gmail.com