Hợp đồng chuyển nhượng shop, kiot quần áo – Hợp đồng chuyển nhượng cửa hàng tạp hoá

Hợp đồng chuyển nhượng shop, kiot quần áo, Hợp đồng chuyển nhượng cửa hàng tạp hoá.

1. Hợp đồng chuyển nhượng shop được sử dụng trong bối cảnh nào

Hợp đồng chuyển nhượng shop, cửa hàng quần áo được sử dụng khi mộ chủ cửa hàng có mong muốn chuyển quyền sở hữu cho một người khác. Người mua sẽ trả chi phí để có được quyền sở hữu của hàng này. Hai bên mua bán khi tham gia hợp đồng phải hoàn toàn tự nguyện, không bị ép buộc hay có hành vi gian dối.

2. Hợp đồng chuyển nhượng shop sẽ có điều khoản gì đặc biệt

Điều khoản đặc biệt trong hợp đồng chuyển nhượng shop đó là:

1) Chuyển giao lại hồ sơ và các giấy tờ liên quan đến đối tượng cửa hàng được chuyển nhượng. Bên chủ cửa hàng sẽ bàn giao lại những hồ sơ, giấy tờ sau:

a) Giấy phép kinh doanh và các Phụ lục, văn bản, giấy phép con kèm theo của Giấy phép này.

b) Các chứng từ tài chính khác (ví dụ như chứng từ nộp tiền thuê nhà cho chủ sở hữu nhà, nộp thuế,…)

…………………………………………………………………………………………

c) Bản sao chứng minh thư hoặc hộ chiếu, hộ khẩu, giấy tờ chứng minh tình trạng hôn nhân và các giấy tờ liên quan khác của cá nhân chuyển nhượng; giấy chứng nhận doanh nghiệp hoặc quyết định thành lập và các giấy tờ liên quan khác… (đối với tổ chức).

2) Xác nhận hợp đồng chuyển nhượng shop, cửa hàng quần áo

Xác nhận của Chủ sở hữu nhà về hợp đồng chuyển nhượng shop, cửa hàng quần áo là bộ phận không tách rời của Hợp đồng chuyển nhượng này và là cơ sở xác định bên chủ cửa hàng đã hoàn thành việc chuyển nhượng hợp đồng.

Kể từ thời điểm được Chủ sở hữu nhà xác nhận về hợp đồng chuyển nhượng shop, cửa hàng quần áo thì:

– Bên chủ cửa hàn chấm dứt toàn bộ giao dịch với Chủ sở hữu nhà và bên mua sẽ trực tiếp giao dịch với Chủ sở hữu nhà để tiếp tục thực hiện Hợp đồng thuê nhà.

– Toàn bộ quyền và nghĩa vụ của chủ cửa hàng trong Hợp đồng thuê nhà và các kết quả thực hiện hợp đồng được chuyển giao cho bên mua; bên mua sẽ kế thừa toàn bộ quyền và nghĩa vụ của bên chủ cửa hàng trong hợp đồng thuê nhà và các kết quả thực hiện hợp đồng.

– Bên chủ cửa hàng chấm dứt toàn bộ quyền và nghĩa vụ trong hợp đồng thuê nhà; Bên B phát sinh toàn bộ quyền và nghĩa vụ của bên mua nhà trong hợp đồng thuê nhà.

– Bên mua sẽ trở thành bên thuê nhà trong hợp đồng thuê nhà.

– Cả hai bên mua bán tự chịu trách nhiệm về việc thực hiện các cam kết trong Thỏa thuận chuyển nhượng này; Chủ sở hữu nhà không liên đới bất kỳ trách nhiệm pháp lý đối với việc thực hiện các cam kết trong Thỏa thuận chuyển nhượng này giữa hai bên

3. Hướng dẫn soạn thảo Hợp đồng chuyển nhượng shop

Để có thể soạn thảo hợp đồng thuê nhân viên quán café cần chú ý tới những điều khoản cơ bản sau:

a, Quốc hiệu, tiêu ngữ, ngày tháng hợp đồng được kí kết. Tiếp đến là tên hợp đồng cùng với căn cứ pháp luật dùng để soạn thảo lên hợp đồng

b, Thông tin chủ thể tham gia hợp đồng

Cá nhân hay tổ chức tham gia kí kết hợp đồng giữ chỗ cần cung cấp thông tin cá nhân cần thiết vào trong hợp đồng. Với phía chủ thể là tổ chức, cơ sở kinh doanh thì trong  hợp đồng cần cung cấp chính xác thông tin về tổ chức của mình, mã số thuế, người đại diện……

Chủ thể lao động trong hợp đồng cần phải có đủ năng lực hành vi dân sự thì mới làm cho hợp đồng có hiệu lực.

c, Về đối tượng của hợp đồng

Đối tượng hợp đồng cụ thể sẽ là cửa hàng được chuyển nhượng. Theo đó thông tin về cửa hàng sẽ cần được cung cấp đó là địa chỉ ở đa chủ nhà với quyền sử dụng đất và quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất hợp pháp là ai; hợp đồng thuê nhà; giấy phép kinh doanh và các giấy tờ pháp lí có liên quan khác…….

d, Thanh toán

Hai bên cần đưa ra con số để thanh toán cho đối tượng chuyển nhượng là cửa hàng mua bán. Giá trị hợp đồng được tính bằng việt nam đồng hay ngoại tệ các bên cần ghi rõ. Ngoài ra các bên còn cần phải thoả thuận về hình thức thanh toán hợp đồng, thanh toán bằng tiền mặt hay chuyển khoản. Còn phương thức thanh toán thì được thanh toán 1 lần hay được chia thành nhiều đợt.

f, Quyền và nghĩa vụ của các bên

Hợp đồng là văn bản ràng buộc trách nhiệm cuả các bên chủ thể với nhau, làm phát sinh quyền và nghĩa vụ của các chủ thể. Cho nên cần có điều khoản về quyền và nghĩa vụ của mỗi bên. Có thể cụ thể được một vài điều về quyền và nghĩa vụ của từng bên như sau;

Quyền và nghĩa vụ của bên chuyển nhượng

– Yêu cầu mua thanh toán đầy đủ, đúng hạn số tiền theo hợp đồng chuyển nhượng shop, cửa hàng quần áo này;

– Cam kết chịu trách nhiệm về hợp đồng thuê nhà là: Không có tranh chấp, không được sử dụng để cầm cố hoặc thế chấp và chưa chuyển nhượng cho người khác;

– Giao cho bên mua các tài liệu, giấy tờ quy định trong hợp đồng và các giấy tờ liên quan khác theo thỏa thuận;

– Cung cấp cho bên mua biên lai đã thực hiện nghĩa vụ tài chính liên quan đến việc chuyển nhượng theo quy định;

– Cung cấp các giấy tờ, tài liệu cần thiết cho Chủ sở hữu nhà để thực hiện việc xác nhận chuyển nhượng hợp đồng;

Quyền và nghĩa vụ của bên nhận chuyển nhượng

– Thanh toán tiền hợp đồng chuyển nhượng shop, cửa hàng quần áo cho bên chuyển nhượng theo đúng thỏa thuận (có giấy biên nhận do 2 bên ký xác nhận hoặc chứng từ tài chính theo quy định);

– Tiếp nhận từ bên chuyển nhượng các tài liệu, giấy tờ quy và các giấy tờ liên quan khác theo thỏa thuận;

– Thực hiện các quyền và nghĩa vụ liên quan đến hợp đồng thuê nhà theo thỏa thuận với chủ sở hữu nhà;

– Cung cấp các giấy tờ, tài liệu cần thiết cho Chủ sở hữu nhà để thực hiện việc xác nhận chuyển nhượng hợp đồng;

– Nộp phạt vi phạm theo thỏa thuận; bồi thường thiệt hại cho bên chuyển nhượng nếu gây thiệt hại

g, Vi phạm và phạt vi phạm

Việc một trong các bên vi phạm hợp đồng tức là đang làm trái với những thoả thuận, các cam kết thực hiện của các bên. Việc vi phạm này có thể dẫn đến thiệt hại đến một trong các chủ thể. Do vậy cần có điều khoản phạt vi phạm để ràng buộc trách nhiệm của mình với hợp đồng và cũng để giảm thiểu thiệt hại nếu có hành vi vi phạm xảy ra

h, Giải quyết tranh chấp

Khi có tranh chấp xảy ra hoặc các hành vi vi phạm không được khắc phục thì hai bên cần đưa ra hướng giải quyết tranh chấp. Các bên cùng nhau thương lượng giải quyết trên nguyên tắc tôn trọng quyền lợi của nhau; trong trường hợp không giải quyết được, thì một trong hai bên có quyền khởi kiện để yêu cầu tòa án có thẩm quyền giải quyết theo quy định của pháp luật.

4. Trách nhiệm các bên trong Hợp đồng chuyển nhượng shop

Trách nhiệm của bên chuyển nhượng

– Cam kết chịu trách nhiệm về hợp đồng thuê nhà là: Không có tranh chấp, không được sử dụng để cầm cố hoặc thế chấp và chưa chuyển nhượng cho người khác;

– Giao cho bên mua các tài liệu, giấy tờ quy định trong hợp đồng và các giấy tờ liên quan khác theo thỏa thuận;

– Cung cấp cho bên mua biên lai đã thực hiện nghĩa vụ tài chính liên quan đến việc chuyển nhượng theo quy định;

– Cung cấp các giấy tờ, tài liệu cần thiết cho Chủ sở hữu nhà để thực hiện việc xác nhận chuyển nhượng hợp đồng;

– Không được đơn phương chấm dứt hợp đồng nếu các bên không có thỏa thuận về các trường hợp được đơn phương chấm dứt hợp đồng

Trách nhiệm của bên nhận chuyển nhượng

– Thanh toán tiền hợp đồng chuyển nhượng shop, cửa hàng quần áo cho bên chuyển nhượng theo đúng thỏa thuận (có giấy biên nhận do 2 bên ký xác nhận hoặc chứng từ tài chính theo quy định);

– Tiếp nhận từ bên chuyển nhượng các tài liệu, giấy tờ quy và các giấy tờ liên quan khác theo thỏa thuận;

– Thực hiện các quyền và nghĩa vụ liên quan đến hợp đồng thuê nhà theo thỏa thuận với chủ sở hữu nhà;

– Cung cấp các giấy tờ, tài liệu cần thiết cho Chủ sở hữu nhà để thực hiện việc xác nhận chuyển nhượng hợp đồng;

– Nộp phạt vi phạm theo thỏa thuận; bồi thường thiệt hại cho bên chuyển nhượng nếu gây thiệt hại

5. Điều khoản Đơn phương chấm dứt trong Hợp đồng chuyển nhượng shop

Việc đi đến kí kết hợp đồng ban đầu đều được dựa trên sự thống nhất về ý chí của các chủ thể trong hợp đồng. Do vậy nếu trong thời hạn của hợp đồng mà một trong các bên có chủ thể đơn phương chấm dứt hợp đồng thì được coi là vi phạm so với sự thống nhất ban đầu. Hành vi đơn phương chấm dứt hợp đồng của một bên có thể ảnh hưởng tới quyền và lợi ích còn lại, không những thế việc đơn phương chấm dứt hợp đồng có thể gây ra thiệt hại.

Do vậy việc đơn phương chấm dứt hợp đồng các bên có thể đưa vào trong điều khoản những trường hợp vi phạm hợp đồng nhằm tránh gây ra những thiệt hại. Hoặc các bên có thể thoả thuận về việc đơn phương chấm dứt hợp đồng để đưa ra những trường hợp đơn phương chấmm dứt được coi là phù hợp

6. Mẫu Hợp đồng chuyển nhượng cửa hàng tạp hoá

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc

Hà Nội, ngày … tháng … năm 20…

HỢP ĐỒNG CHUYỂN NHƯỢNG CỬA HÀNG TẠP HOÁ

Số:…../HĐCNVTTC

Căn cứ Luật Kinh doanh bất động sản ngày 25 tháng 11 năm 2014;

Căn cứ Luật Đất đai ngày 29 tháng 11 năm 2013 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

– Căn cứ theo Bộ luật dân sự Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam ngày 24 tháng 11 năm 2015

– Căn cứ các nghị định có liên quan

I, BÊN CHUYỂN NHƯỢNG A (CỬA HÀNG)

– Chủ cửa hàng: ……………………………………………………………………

– Năm sinh: ………………………………………………………………………..

– Quốc tịch: ………………………………………………………………………..

– Số CCCD/CMT: …………………………………………………………………

– Ngày cấp: ………………………………………Nơi cấp………………………..

– Địa chỉ thường trú: ………………………………………………………………

– Số điện thoại: ……………………………………………………………………

II, BÊN NHẬN CHUYỂN NHƯỢNG B

– Họ tên: …………………………………………………………………………..

– Năm sinh: ………………………………………………………………………..

– Quốc tịch: ………………………………………………………………………..

–  Số CCCD/CMT: …………………………………………………………………

– Ngày cấp: ………………………………………Nơi cấp………………………..

– Địa chỉ thường trú: ………………………………………………………………

– Số điện thoại: ……………………………………………………………………

Theo như thoả thuận giữa hai bên, bên A và bên B đã đồng ý với nhau và đi đến kí kết hợp đồng chuyển nhượng sạp chợ của phía bên A, hợp đồng có những điều khoản sau:

Điều 1: Nội dung hợp đồng

Chủ cửa hàng A vì một số lí do trong kinh doanh mà muốn chuyển nhượng cửa hàng của mình, không tiếp tục kinh doanh tại địa điểm đó nữa. Bên B đã đồng ý với yêu cầu của bên A nên đã cùng bên A kí kết hợp đồng chuyển nhượng cửa hàng và sẽ thanh toán cho hợp đồng này. Bên A sẽ bàn giao lại cửa hàng cho bên B theo thoả thuận

Điều 2: Thông tin về của hàng chuyển nhượng

a) Thông tin của hàng

– Địa điểm cửa hàng:……………………………………………………………………

– Cửa hàng đặt tại tầng số: …………… /Cửa hàng hoạt động có……………….tầng

– Diện tích cửa hàng: …………………………………………………………………

– Số Giấy phép đăng ký kinh doanh: …….

– Các giấy tờ khác: …….

– Hiện trạng cơ sở vật chất: …………………………………………. (Có ảnh kèm theo)

– Giá thuê nhà ……………. đồng (bằng chữ:………………………………………… )

– Thời hạn nộp tiền thuê nhà ở các đợt tiếp theo:………………………………………..

– Thời hạn bàn giao mặt bằng:………………………………………

b) Thông tin về bên cho thuê nhà (là chủ sở hữu nhà nếu có)

– Công ty/Cá nhân: ……………………………………………………………………

– Số CMND ……………….ngày cấp ……………………… Nơi cấp ………………

– Địa chỉ: ……………………………………………………………………………

(Ghi theo thông tin của bên cho thuê nhà có trong Hợp đồng thuê nhà)

Điều 3: Mục đích chuyển nhượng

Bên A nhượng lai phần diện tích sạp chợ cho bên B để bên B tiến hành hoạt động kinh doanh theo đúng ngành, nghề kinh doanh mà bên B đăng ký với cơ quan đăng ký có thẩm quyền.

Điều 4: Thực hiện hợp đồng

Để có thể tiến hành thực hiện hợp đồng trước tiên bên A sẽ cung cấp thông tin, giấy tờ pháp lí cho phía bên B và bên B sẽ kiểm tra mọi thông tin của cửa hàng. Sau khi kí kết hợp đồng bên B sẽ thanh toán trước cho phía bên A một khoản tiền cọc để đảm bảo thực hiện hợp đồng. Để đến bàn giao cửa hàng mà hai bên đã thống nhất là ngày…….tháng…….năm…….. Sau khi bàn giao xong cửa hàng bên B sẽ tiến hành thanh toán nốt số tiền còn lại của hợp đồng

Điều 5: Bàn giao hồ sơ, giấy tờ kèm theo

1, Bên A bàn giao cho Bên B bản gốc và bản sao các tài liệu, giấy tờ sau đây:

a) Giấy phép kinh doanh và các Phụ lục, văn bản, giấy phép con kèm theo của Giấy phép này.

b) Các chứng từ tài chính khác (ví dụ như chứng từ nộp tiền thuê nhà cho chủ sở hữu nhà, nộp thuế,…) …………………………………………………………

c) Bản sao chứng minh thư hoặc hộ chiếu, hộ khẩu, giấy tờ chứng minh tình trạng hôn nhân và các giấy tờ liên quan khác của cá nhân chuyển nhượng; giấy chứng nhận doanh nghiệp hoặc quyết định thành lập và các giấy tờ liên quan khác… (đối với tổ chức).

d) Các giấy tờ liên quan khác (do các bên thỏa thuận).

2, Thời hạn bàn giao hồ sơ, giấy tờ quy định tại Điều này:

a) Bên A có trách nhiệm bàn giao cho Bên B các hồ sơ, giấy tờ này trong thời hạn tối đa ……… ngày kể từ ngày ký (hoặc tại thời điểm ký hợp đồng)

b) Các bên lập biên bản về việc bàn giao các giấy tờ, tài liệu nêu trên. Biên bản bàn giao là bộ phận gắn liền của Hợp đồng chuyển nhượng shop, cửa hàng quần áo này.

Bên A chịu trách nhiệm về tính hợp pháp, có thật, không bị giả mạo đối với các văn bản, tài liệu bàn giao cho Bên B.

3, Nếu trong trường hợp các thông tin sai lệch hoặc có dấu hiệu lừa dối thì hợp đồng sẽ bị chấm dứt. Và theo đó bên A sẽ bị phạt vi phạm hợp đồng cho phía bên B tại điều khoản phạt vi phạm của hợp đồng này

Điều 6: Giá trị hợp đồng và phương thức thanh toán

– Giá trị hợp đồng chuyển nhượng:………………………………………(VNĐ)

(Bằng chữ……………………………………………………………Việt Nam Đồng)

Giá trị trên chưa bao gồm:…………….

– Hình thức thanh toán: bên B có thể thanh toán cho bên A bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản

Số tài khoản:…………………

Ngân hàng:……………..

Người thụ hưởng:………………

– Phương thức thanh toán: bên B sẽ thanh toán cho bên B thành 2 đợt

Lần đầu sẽ thanh toán vào ngày……tháng…….năm……, đây là khoản thanh toán trước cho phía bên A để đảm bảo cho việc thực hiện hợp đồng.

Lần hai sẽ thanh toán nốt trong vòng …..ngày kể từ khi bên A chuyển nhượng quyền sử dụng

Điều 7: Giao, nhận tài sản chuyển nhượng

– Các bên tham gia ký kết Hợp đồng này là các bên duy nhất thực hiện quyền và nghĩa vụ giao, nhận tài sản tại thời điểm chuyển nhượng.

– Bên A tiến hành bàn giao mặt bằng cho bên B toàn bộ, một lần theo đúng thời hạn đã thỏa thuận.

– Thời gian bàn giao của hàng chuyển nhượng là ngày……tháng…….năm……

Điều 8: Tiền cọc

Bên B thanh toán trước cho phía bên A số tiền là ………………………………(VNĐ) vào ngày …… tháng ……. năm …….. để đảm bảo việc thực hiện hợp đồng

Khi thanh toán hợp đồng số tiền cọc có thể chuyển lại cho bên B hoặc dùng để trừ vào số tiền thanh toán tuỳ thoả thuận các bên

Trong trường hợp hai bên không hoàn thành hợp đồng, hợp đồng bị chấm dứt, vô hiệu thì số tiền đặt cọc được chuyển lại cho bên B

Điều 9: Trách nhiệm nộp thuế, lệ phí

Thuế, lệ phí (nếu có) liên quan đến việc hợp đồng chuyển nhượng shop, cửa hàng quần áo này do Bên …… (các bên có thể tự do thỏa thuận) chịu trách nhiệm nộp.

Điều 10: Việc xác nhận hợp đồng chuyển nhượng shop, cửa hàng quần áo

a, Xác nhận của Chủ sở hữu nhà về hợp đồng chuyển nhượng shop, cửa hàng quần áo là bộ phận không tách rời của Hợp đồng chuyển nhượng này và là cơ sở xác định Bên A đã hoàn thành việc chuyển nhượng hợp đồng thuê nhà.

b, Kể từ thời điểm được Chủ sở hữu nhà xác nhận về hợp đồng chuyển nhượng shop, cửa hàng quần áo thì:

– Bên A chấm dứt toàn bộ giao dịch với Chủ sở hữu nhà và Bên B sẽ trực tiếp giao dịch với Chủ sở hữu nhà để tiếp tục thực hiện Hợp đồng thuê nhà.

– Toàn bộ quyền và nghĩa vụ của Bên A trong Hợp đồng thuê nhà và các kết quả thực hiện hợp đồng được chuyển giao cho Bên B; Bên B kế thừa toàn bộ quyền và nghĩa vụ của Bên A trong hợp đồng thuê nhà và các kết quả thực hiện hợp đồng của Bên A.

– Bên A chấm dứt toàn bộ quyền và nghĩa vụ trong hợp đồng thuê nhà; Bên B phát sinh toàn bộ quyền và nghĩa vụ của bên mua nhà trong hợp đồng thuê nhà.

– Bên B trở thành bên thuê nhà trong hợp đồng thuê nhà.

– Bên A và Bên B tự chịu trách nhiệm về việc thực hiện các cam kết trong Thỏa thuận chuyển nhượng này; Chủ sở hữu nhà không liên đới bất kỳ trách nhiệm pháp lý đối với việc thực hiện các cam kết trong Thỏa thuận chuyển nhượng này giữa Bên A và Bên B.

Điều 11: Quyền và nghĩa vụ của bên A

a) Quyền của bên chuyển nhượng A

– Yêu cầu mua thanh toán đầy đủ, đúng hạn số tiền theo hợp đồng chuyển nhượng shop, cửa hàng quần áo này;

– Có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng nếu bên B trễ hẹn thanh toán quá……ngày theo lịch thanh toán.

b) Nghĩa vụ của bên A

– Cam kết chịu trách nhiệm về hợp đồng thuê nhà là: Không có tranh chấp, không được sử dụng để cầm cố hoặc thế chấp và chưa chuyển nhượng cho người khác;

– Giao cho bên mua các tài liệu, giấy tờ quy định trong hợp đồng và các giấy tờ liên quan khác theo thỏa thuận;

– Cung cấp cho bên mua biên lai đã thực hiện nghĩa vụ tài chính liên quan đến việc chuyển nhượng theo quy định;

– Cung cấp các giấy tờ, tài liệu cần thiết cho Chủ sở hữu nhà để thực hiện việc xác nhận chuyển nhượng hợp đồng;

Điều 12: Quyền và nghĩa vụ của bên nhận chuyển nhượng

a, Quyền của bên nhận chuyển nhượng

– Thực hiện các quyền và nghĩa vụ liên quan đến hợp đồng thuê nhà theo thỏa thuận với chủ sở hữu nhà;

– Được nhận bàn giao của hàng theo đúng lịch trình hợp đồng

– Được quyền kiểm tra tính chính xác của tất cá hồ sơ, giấy tờ pháp lí mà bên A cung cấp

b, Nghĩa vụ của bên nhận chuyển nhượng

– Thanh toán tiền hợp đồng chuyển nhượng shop, cửa hàng quần áo cho bên chuyển nhượng theo đúng thỏa thuận (có giấy biên nhận do 2 bên ký xác nhận hoặc chứng từ tài chính theo quy định);

– Tiếp nhận từ bên chuyển nhượng các tài liệu, giấy tờ quy và các giấy tờ liên quan khác theo thỏa thuận;

– Cung cấp các giấy tờ, tài liệu cần thiết cho Chủ sở hữu nhà để thực hiện việc xác nhận chuyển nhượng hợp đồng;

– Nộp phạt vi phạm theo thỏa thuận; bồi thường thiệt hại cho bên chuyển nhượng nếu gây thiệt hại

Điều 13: Thanh lí hợp đồng

Sau khi bàn giao cửa hàng theo đúng lịch của hợp đồng, hai bên sẽ cùng nhau tiến hành thanh lí hợp đồng. Bên B sẽ thanh toán nốt số tiền còn lại và từ đó quyền sở hữu của bên A cũng sẽ chấm dứt từ ngày đó. Việc thanh toán của bên B không kéo dài quá ……ngày kể từ ngày bàn giao của hàng

Điều 14: Phạt vi phạm

– Trường hợp bên B chậm thực hiên nghĩa vụ thanh toán cho bên A chậm hơn so với thời hạn hai bên thoả thuận thì bên B phải trả thêm tiền lãi: ….% theo lãi suất do Ngân hàng Nhà nước công bố tại thời điểm thanh toán và được tính bắt đầu từ ngày phải thanh toán đến ngày thực trả. Bên chuyển nhượng A có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng này và số tiền cọc vẫn do bên A giữ

– Trường hợp bên A chậm bàn giao của hàng, bên A phải trả tiền phạt với mức phạt là ……………………………………………..VNĐ

– Trường hợp tài sản chuyển nhượng có tranh chấp với bên thứ ba mà bên B không biết và bên A cung cấp thông tin về vấn đề đó thì bên A phải trả lại tiền cọc và chịu thêm tiền phạt vi phạm tương đương …….% giá trị hợp đồng

– Trường hợp một trong các bên đơn phương chấm dứt hợp đồng mà không có lỗi vi phạm từ bên cong lại thì bên vi phạm phải trả tiền phạt với mức phạt bằng ……% giá trị hợp đồng.

Điều 15: Chấm dứt hợp đồng

Các trường hợp chấm dứt hợp đồng:

a) Hai bên thoả thuận về điều khoản chấm dứt hợp đồng.

b) Khi hai bên hoàn thành xong nghĩa vụ, trách nhiệm và tiến hành thủ tục thanh lý hợp đồng

c) Khi một trong hai bên vi phạm hợp đồng cà không có hướng giải quyết được hành vi vi phạm

d) Trong trường hợp bên bị tác động bởi sự kiện bất khả kháng không thể khắc phục được để tiếp tục thực hiện nghĩa vụ của mình trong thời hạn … ngày, kể từ ngày xảy ra sự kiện bất khả kháng và hai bên cũng không có thỏa thuận khác thì một trong hai bên có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng này và việc chấm dứt hợp đồng này không được coi là vi phạm hợp đồng.

Điều 16: Tranh chấp và giải quyết tranh chấp

– Mọi tranh chấp liên quan đến Hợp đồng này đều được giải quyết thông qua thương lượng, hòa giải giữa các bên.

– Trong trường hợp hòa giải không thành, các bên có quyền yêu cầu Tòa án nhân dân có thẩm quyền tiến hành giải quyết.

Điều 17: Sự kiện bất khả kháng

a, Sự kiện bất khả kháng được hiểu là những sự việc xảy ra một cách khách quan, không thểlường trước được bao gồm: nhưng không hạn chế các sự kiện như thiên tai, hỏa hoạn, động đất, chiến tranh, bạo loạn, xung đột vũ trang…gây ảnh hưởng đến việc thực hiện quyền và nghĩa vụ của các bên trong Hợp đồng này.

b, Khi xuất hiện một trong các trường hợp bất khả kháng thì bên bị tác động bởi trường hợp bất khả kháng phải thông báo bằng văn bản hoặc thông báo trực tiếp cho bên còn lại biết trong thời hạn … ngày, kể từ ngày xảy ra trường hợp bất khả kháng Việc bên bị tác động bởi trường hợp bất khả kháng không thực hiện được nghĩa vụ của mình sẽ không bị coi là vi phạm nghĩa vụ theo hợp đồng và cũng không phải là cơ sở để bên còn lại có quyền chấm dứt hợp đồng này.

Điều 18: Những điều khoản khác

– Hợp đồng có hiệu lực kể từ ngày … tháng …. năm ….

– Các Bên cam kết thực hiện đúng và đầy đủ các nghĩa vụ được quy định tại hợp đồng này.

– Mọi điều khoản sửa đổi, bổ sung đối với hợp đồng này chỉ có giá trị nếu được thực hiện bằng văn bản và được đại diện có thẩm quyền của hai bên ký kết (Văn bản này là một bộ phận không thể tách rời hợp đồng).

– Hợp đồng này được lập thành ….. bản có giá trị pháp lý như nhau, mỗi bên giữ ….. bản để thực hiện.

BÊN CHUYỂN NHƯỢNG A BÊN NHẬN CHUYỂN NHƯỢNG B

(Chữ kí) (Chữ kí)

7. Mẫu Hợp đồng chuyển nhượng shop, cửa hàng quần áo

Công ty Luật LVN – Luật sư Tư vấn trực tuyến – Gọi ngay 1900.0191


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

………, ngày … tháng … năm 201….

HỢP ĐỒNG CHUYỂN NHƯỢNG SHOP, CỬA HÀNG QUẦN ÁO

Căn cứ Bộ Luật Dân sự 2015;

Căn cứ nhu cầu của các bên;

Hai bên chúng tôi gồm:

BÊN CHUYỂN NHƯỢNG HỢP ĐỒNG (GỌI TẮT LÀ BÊN A)

– Ông (Bà):………………………………………………………………………………………………………….

– Số CMTND: …………………………. do CA …………. cấp ngày:……………………….

– Hộ khẩu thường trú:…………………………………………………………………………..

– Chỗ ở hiện tại:…………………………………………………………………………………………………..

– Số điện thoại:…………………………………………………………………………………………..

(Nếu bên chuyển nhượng là vợ và chồng hoặc Shop, cửa hàng quần áo là tài sản thuộc sở hữu chung vợ chồng theo quy định pháp luật phải ghi thông tin của cả vợ và chồng. Nếu bên chuyển nhượng là tổ chức thì ghi thông tin của tổ chức)

BÊN NHẬN CHUYỂN NHƯỢNG HỢP ĐỒNG (GỌI TẮT LÀ BÊN B)

– Ông (Bà):………………………………………………………………………………………………………….

– Số CMTND: …………………………. do CA …………. cấp ngày:……………………….

– Hộ khẩu thường trú:…………………………………………………………………………..

– Chỗ ở hiện tại:…………………………………………………………………………………………………..

– Số điện thoại:…………………………………………………………………………………………..

(Nếu bên nhận chuyển nhượng là vợ và chồng hoặc Shop, cửa hàng quần áo là tài sản thuộc sở hữu chung vợ chồng theo quy định pháp luật phải ghi thông tin của cả vợ và chồng. Nếu bên nhận chuyển nhượng là tổ chức thì ghi thông tin của tổ chức)

Sau quá trình bàn bạc thỏa thuận, hai bên nhất trí ký kết Hợp đồng chuyển nhượng Shop quần áo có tên ……………………………………………………………………… tại địa chỉ…………………………………………………………………………………….. với các nội dung sau đây:

Điều 1. Bên A chuyển nhượng cho Bên B Shop – Cửa hàng quần áo như sau:

1.Thông tin về Shop – Cửa hàng quần áo được chuyển nhượng

Tên: …….

Số Giấy phép đăng ký kinh doanh: …….

Các giấy tờ khác: …….

Diện tích: …………m(ghi theo hợp đồng thuê nhà)

Hiện trạng cơ sở vật chất: …………………………………………. (Có ảnh kèm theo)

Giá thuê nhà ……………. đồng (bằng chữ:…………………………………………………… )

Thời hạn nộp tiền thuê nhà ở các đợt tiếp theo: ………………………………………………..

Thời hạn bàn giao mặt bằng:………………………………………

Số nhân lực, người lao động đang làm việc tại cửa hàng: ………………………người

Số hàng còn tồn kho tại cửa hàng: ……………………….(có danh sách kèm theo)

2. Thông tin về bên cho thuê nhà (chủ sở hữu nhà):

– Công ty/Cá nhân: …………………………………………………………………………………………………………..

– Số CMND ……………….ngày cấp ……………………… Nơi cấp …………………

– Địa chỉ: ……………………………………………………………………………………………………………

(Ghi theo thông tin của bên cho thuê nhà có trong Hợp đồng thuê nhà)

Điều 2. Bàn giao Các hồ sơ, giấy phép kèm theo

1.Bên A bàn giao cho Bên B bản gốc và bản sao các tài liệu, giấy tờ sau đây:

a) Giấy phép kinh doanh và các Phụ lục, văn bản, giấy phép con kèm theo của Giấy phép này.

b) Các chứng từ tài chính khác (ví dụ như chứng từ nộp tiền thuê nhà cho chủ sở hữu nhà, nộp thuế,…)

………………………………………………………………………………………………………………………..

c) Bản sao chứng minh thư hoặc hộ chiếu, hộ khẩu, giấy tờ chứng minh tình trạng hôn nhân và các giấy tờ liên quan khác của cá nhân chuyển nhượng; giấy chứng nhận doanh nghiệp hoặc quyết định thành lập và các giấy tờ liên quan khác… (đối với tổ chức).

d) Các giấy tờ liên quan khác (do các bên thỏa thuận).

2.Thời hạn bàn giao hồ sơ, giấy tờ quy định tại Điều này:

a) Bên A có trách nhiệm bàn giao cho Bên B các hồ sơ, giấy tờ quy định tại Khoản 1 Điều 2 này trong thời hạn tối đa 2 ngày kể từ ngày ký (hoặc tại thời điểm ký hợp đồng)

b) Các bên lập biên bản về việc bàn giao các giấy tờ, tài liệu nêu trên. Biên bản bàn giao là bộ phận gắn liền của Hợp đồng chuyển nhượng shop, cửa hàng quần áo này.

Bên A chịu trách nhiệm về tính hợp pháp, có thật, không bị giả mạo đối với các văn bản, tài liệu bàn giao cho Bên B.

Điều 3. Giá chuyển nhượng, thời hạn và phương thức thanh toán

1.Giá chuyển nhượng hợp đồng là: ……………….đ (Bằng chữ:……………….đồng)

Giá chuyển nhượng này chưa bao gồm các loại thuế, phí, lệ phí khác nếu có.

2. Phương thức thanh toán:

a) Tiền thanh toán là: Tiền Đồng của Việt Nam

b) Hình thức: Bằng chuyển khoản hoặc tiền mặt.

3. Thời hạn thanh toán là ngày: ……………………. (do các bên ấn định)

Điều 4. Trách nhiệm nộp thuế, lệ phí

Thuế, lệ phí (nếu có) liên quan đến việc hợp đồng chuyển nhượng shop, cửa hàng quần áo này do Bên …… (các bên có thể tự do thỏa thuận) chịu trách nhiệm nộp.

Điều 5. Việc xác nhận hợp đồng chuyển nhượng shop, cửa hàng quần áo

1. Xác nhận của Chủ sở hữu nhà về hợp đồng chuyển nhượng shop, cửa hàng quần áo là bộ phận không tách rời của Hợp đồng chuyển nhượng này và là cơ sở xác định Bên A đã hoàn thành việc chuyển nhượng hợp đồng thuê nhà.

2. Kể từ thời điểm được Chủ sở hữu nhà xác nhận về hợp đồng chuyển nhượng shop, cửa hàng quần áo thì:

– Bên A chấm dứt toàn bộ giao dịch với Chủ sở hữu nhà và Bên B sẽ trực tiếp giao dịch với Chủ sở hữu nhà để tiếp tục thực hiện Hợp đồng thuê nhà.

– Toàn bộ quyền và nghĩa vụ của Bên A trong Hợp đồng thuê nhà và các kết quả thực hiện hợp đồng được chuyển giao cho Bên B; Bên B kế thừa toàn bộ quyền và nghĩa vụ của Bên A trong hợp đồng thuê nhà và các kết quả thực hiện hợp đồng của Bên A.

– Bên A chấm dứt toàn bộ quyền và nghĩa vụ trong hợp đồng thuê nhà; Bên B phát sinh toàn bộ quyền và nghĩa vụ của bên mua nhà trong hợp đồng thuê nhà.

– Bên B trở thành bên thuê nhà trong hợp đồng thuê nhà.

– Bên A và Bên B tự chịu trách nhiệm về việc thực hiện các cam kết trong Thỏa thuận chuyển nhượng này; Chủ sở hữu nhà không liên đới bất kỳ trách nhiệm pháp lý đối với việc thực hiện các cam kết trong Thỏa thuận chuyển nhượng này giữa Bên A và Bên B.

Điều 6. Quyền và nghĩa vụ của hai bên

1.Quyền và nghĩa vụ của Bên A:

a) Yêu cầu Bên B thanh toán đầy đủ, đúng hạn số tiền theo hợp đồng chuyển nhượng shop, cửa hàng quần áo này;

b) Cam kết chịu trách nhiệm về hợp đồng thuê nhà quy định tại Điều 1 của văn bản này là: Không có tranh chấp, không được sử dụng để cầm cố hoặc thế chấp và chưa chuyển nhượng cho người khác;

c) Giao cho Bên B các tài liệu, giấy tờ quy định tại Điều 2 của văn bản này và các giấy tờ liên quan khác theo thỏa thuận;

d) Cung cấp cho Bên B biên lai đã thực hiện nghĩa vụ tài chính liên quan đến việc chuyển nhượng theo quy định;

đ) Cung cấp các giấy tờ, tài liệu cần thiết cho Chủ sở hữu nhà để thực hiện việc xác nhận chuyển nhượng hợp đồng;

e) Chấm dứt các quyền và nghĩa vụ liên quan đến hợp đồng thuê nhà theo quy định tại Khoản 3 Điều 5 của văn bản này;

g) Đảm bảo, hỗ trợ về nhân lực, người lao động hiện tại cho Bên B ít nhất 1 tháng sau khi chuyển nhượng

h) Nộp phạt vi phạm theo thỏa thuận; bồi thường thiệt hại cho Bên B nếu gây thiệt hại;

i) Không được đơn phương chấm dứt hợp đồng nếu các bên không có thỏa thuận về các trường hợp được đơn phương chấm dứt hợp đồng;

k) Thực hiện các quyền và nghĩa vụ khác quy định trong hợp đồng và theo quy định pháp luật.

2. Quyền và nghĩa vụ của Bên B:

a) Thanh toán tiền hợp đồng chuyển nhượng shop, cửa hàng quần áo cho Bên A theo đúng thỏa thuận (có giấy biên nhận do 2 bên ký xác nhận hoặc chứng từ tài chính theo quy định);

b) Tiếp nhận từ Bên A các tài liệu, giấy tờ quy định tại Điều 2 của văn bản này và các giấy tờ liên quan khác theo thỏa thuận;

c) Thực hiện các quyền và nghĩa vụ liên quan đến hợp đồng thuê nhà theo thỏa thuận với chủ sở hữu nhà;

d) Cung cấp các giấy tờ, tài liệu cần thiết cho Chủ sở hữu nhà để thực hiện việc xác nhận chuyển nhượng hợp đồng;

đ) Nộp phạt vi phạm theo thỏa thuận; bồi thường thiệt hại cho Bên A nếu gây thiệt hại;

e) Không được đơn phương chấm dứt hợp đồng nếu các bên không có thỏa thuận về các trường hợp được đơn phương chấm dứt hợp đồng;

g) Thực hiện các quyền và nghĩa vụ khác quy định trong hợp đồng và theo quy định pháp luật.

Điều 7. Giải quyết tranh chấp

Trong trường hợp có tranh chấp về các nội dung của văn bản này thì các bên bàn bạc, thương lượng giải quyết. Nếu không thương lượng được thì các bên có quyền yêu cầu Tòa án nhân dân có thẩm quyền giải quyết theo quy định của pháp luật.

Điều 8. Hiệu lực và thời hạn thực hiện hợp đồng

Văn bản chuyển nhượng này có hiệu lực kể từ thời điểm đáp ứng đầy đủ các điều kiện sau đây: Được ký đầy đủ bởi các bên, được Chủ sở hữu nhà xác nhận việc chuyển nhượng.

Văn bản này được lập thành 03 bản và có giá trị pháp lý như nhau; mỗi bên giữ 01 bản và 01 bản chuyển cho Chủ sở hữu nhà.

BÊN A
(Ký và ghi rõ họ tên, nếu là tổ chức thì đóng dấu và ghi chức vụ người ký)
BÊN B
(Ký và ghi rõ họ tên, nếu là tổ chức thì đóng dấu và ghi chức vụ người ký)

Xác nhận của Chủ sở hữu nhà

Chủ sở hữu nhà là ……………… xác nhận ông/bà/tổ chức …………. là người đã nhận chuyển nhượng theo hợp đồng chuyển nhượng shop, cửa hàng quần áo ký ngày… tháng … năm 2018.

Kể từ ngày ký xác nhận này, Chủ sở hữu nhà ……….. sẽ chấm dứt giao dịch với ông/bà/tổ chức ……… và trực tiếp giao dịch với Bên nhận chuyển nhượng là ông/bà/tổ chức …….. theo địa chỉ ghi trong hợp đồng chuyển nhượng shop, cửa hàng quần áo này.

Bên nhận chuyển nhượng được quyền tiếp tục thực hiện các quyền và nghĩa vụ theo hợp đồng thuê nhà (Hợp đồng số: ………………) đã ký với chúng tôi./.

 

……….., ngày … tháng … năm …

Chủ sở hữu nhà
(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ và đóng dấu (nếu có))


Nếu có khó khăn trong việc soạn thảo một phần hay toàn bộ hợp đồng, quý khách có thể liên hệ ngay với chúng tôi qua hotline 1900.0191 để sử dụng Dịch vụ soạn thảo, rà soát Hợp đồng những Luật sư chuyên ngành sẽ trực tiếp biên soạn từng điều khoản nội dung trên từng trường hợp để đảm bảo cao nhất quyền và lợi ích hợp pháp cho quý khách.

DỊCH VỤ SOẠN THẢO ĐƠN, HỢP ĐỒNG, CÔNG VĂN CHỈ 500 NGÀN ĐỒNG -> LIÊN HỆ 1900.0191

Tham khảo thêm:

DỊCH VỤ TƯ VẤN SOẠN HỢP ĐỒNG TRỌN GÓI CHỈ 500.000đ

(Giao kết quả ngay lập tức sau 24h)

Liên hệ: 1900.0191

CÁC LOẠI HỢP ĐỒNGThời gian hoàn thành
Hợp đồng kinh tế, thương mại24h
Hợp đồng mua bán hàng hóa24h
Hợp đồng xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa24h
Hợp đồng mua bán nguyên liệu/xăng dầu/khí đốt24h
Hợp đồng mua bán lâm sản/hải sản/thủy sản/nông sản24h
Hợp đồng kinh doanh thương mại quốc tế24h
Hợp đồng gia công/đặt hàng24h
Hợp đồng lắp đặt24h
Hợp đồng quảng cáo/marketing/PR24h
Hợp đồng vận tải/vận chuyển24h
Hợp đồng dịch vụ24h
Hợp đồng tư vấn thiết kế24h
Hợp đồng thuê khoán24h
Hợp đồng thầu/đấu thầu24h
Hợp đồng xây dựng/thi công24h
Hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất24h
Hợp đồng chuyển nhượng căn hộ/nhà ở/thửa đất/dự án24h
Hợp đồng tặng cho quyền sử dụng đất24h
Hợp đồng thuê đất/nhà ở/mặt bằng24h
Hợp đồng thuê xưởng/khu công nghiệp/kho bãi24h
Hợp đồng góp vốn/tài sản24h
Hợp đồng chuyển nhượng vốn/cổ phần24h
Hợp đồng thuê mượn tài sản24h
Hợp đồng thuê thiết bị/dụng cụ24h
Hợp đồng thỏa thuận cho vay tiền24h
Hợp đồng liên doanh/liên danh24h
Hợp đồng hợp tác kinh doanh 2 bên24h
Hợp đồng hợp tác kinh doanh 3 bên24h
Hợp đồng chuyển giao quyền sở hữu công nghiệp24h
Hợp đồng chuyển giao công nghệ24h
Hợp đồng chuyển nhượng mô hình kinh doanh24h
Hợp đồng nhượng quyền thương hiệu24h
Hợp đồng đại diện hình ảnh24h
Hợp đồng quản lý ca sĩ/người mẫu24h
Hợp đồng ủy thác xuất nhập khẩu24h
Hợp đồng đầu tư24h
Hợp đồng đại lý/đại lý độc quyền24h
Hợp đồng lao động24h
Hợp đồng giáo dục/đào tạo24h
Hợp đồng tài trợ/ký quỹ24h
Hợp đồng đặt cọc24h
Hợp đồng ủy quyền24h
24h

Kho mẫu hợp đồng của chúng tôi luôn được cập nhật những mẫu Hợp đồng chi tiết, đầy đủ nhất. Tất cả các loại hợp đồng kinh tế; hợp đồng dân sự; hợp đồng thương mại; hợp đồng mua bán; hợp đồng dịch vụ; hợp đồng kinh doanh đều được xây dựng dựa trên các quy định về hợp đồng mới nhất căn cứ vào những điều chỉnh của Luật Thương mại, Luật Dân sự, Luật Doanh nghiệp tại từng thời kỳ.

Dựa trên nguyên tắc trung thực, thiện chí và tôn trọng thỏa thuận của các bên nằm trong hành lang pháp luật cho phép. Chúng tôi sẽ đảm bảo tính pháp lý cao nhất cho mỗi hợp đồng, có thể sử dụng làm căn cứ giải quyết mọi tranh chấp sau này và tham gia các thủ tục hành chính, khởi kiện, điều tra hợp pháp.

Với nguyên tắc nhanh chóng, chính xác, thuận tiện, chúng tôi đáp ứng được mọi nhu cầu dù khó khăn nhất từ phía khách hàng. Hãy liên hệ ngay để nhận được ưu đãi khi đặt Dịch vụ soạn Hợp đồng qua Hotline 1900.0191.

Dịch vụ Hợp đồng khác của Công ty Luật LVN

Bên cạnh dịch vụ soạn thảo Hợp đồng, để bảo vệ cho khách hàng mọi lúc mọi nơi trên những hợp đồng đã được ký kết, chúng tôi cung cấp các dịch vụ như kiểm tra, đánh giá hợp đồng; tùy chỉnh điều khoản theo yêu cầu thực tế; giải quyết các tranh chấp về hợp đồng; tư vấn xử lý vi phạm hợp đồng và hàng loạt những vướng mắc khác.

  • Rà soát nội dung của hợp đồng;
  • Phân loại hợp đồng;
  • Làm rõ bản chất, mục đích, ý nghĩa, đặc điểm của các loại hợp đồng;
  • Tư vấn đàm phán hợp đồng;
  • Giải quyết tranh chấp hợp đồng;
  • Giải quyết thanh lý hợp đồng và thu hồi công nợ;
  • Xây dựng hệ thống hợp đồng mẫu nội bộ;
  • Tư vấn cập nhật pháp luật về hợp đồng;
  • Bổ sung Phụ lục Hợp đồng;
  • Các vấn đề liên quan tới hóa đơn, thuế, giấy phép;

Mọi yêu cầu xin gửi về hòm thư: wikiluat@gmail.com hoặc liên hệ trực tiếp Hotline: 1900.0191 để được chúng tôi hỗ trợ.

Với thời gian tiếp nhận là 24/7, phục vụ khách hàng là hạnh phúc của chúng tôi.

Xin trân trọng cảm ơn!

SOẠN HỢP ĐỒNG, ĐƠN, VĂN BẢN THEO YÊU CẦU CHỈ 500.000đ

--- Gọi ngay 1900.0191 ---

(Tư vấn Miễn phí - Hỗ trợ 24/7)

Công ty Luật LVN - Địa chỉ: Số 16B Nguyễn Thái Học, Yết Kiêu, Hà Đông, Hà Nội, Việt Nam

Gmail: luatlvn@gmail.com