Văn bản báo cáo tình trạng kinh doanh

Luật sư Tư vấn trực tuyến – Gọi ngay 1900.0191

Mẫu Văn bản báo cáo tình trạng kinh doanh


CÔNG TY XX

 

PHÒNG KINH DOANH

Số:…./……

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày……tháng……năm 2019

BÁO CÁO TÌNH TRẠNG KINH DOANH

(V/v tình trạng kinh doanh )

Kính gửi: BAN GIÁM ĐỐC CÔNG TY

Thực hiện quyết định của Ban Giám đốc về việc lập báo cáo hoạt động kinh doanh cuả Công ty quý 3 năm 2019, Phòng Kinh doanh thực hiện việc kiểm tra, rà soát, đánh giá và lập báo cáo trình Ban Giám đốc.

Kết quả hoạt động kinh doanh:

…………………………………………….

Đối chiếu, so sánh

…………………………………………….

Đánh giá chung về kết quả hoạt động kinh doanh

……………………………………………

Những tồn tại, hạn chế: Nguyên nhân và biện pháp khắc phục

……………………………………………

Những vấn đề phát sinh

…………………………………………..

Kiến nghị:

…………………………………………

Nơi nhận:

˗            Như trên;

˗            Lưu VT.

TRƯỞNG PHÒNG

DỊCH VỤ SOẠN THẢO ĐƠN, HỢP ĐỒNG, CÔNG VĂN CHỈ  500 NGÀN ĐỒNG -> GỌI NGAY 1900.0191

 

Tham khảo thêm:

SOẠN HỢP ĐỒNG, ĐƠN, VĂN BẢN THEO YÊU CẦU CHỈ 500.000đ

--- Gọi ngay 1900.0191 ---

(Tư vấn Miễn phí - Hỗ trợ 24/7)

Công ty Luật LVN - Địa chỉ: Số 16B Nguyễn Thái Học, Yết Kiêu, Hà Đông, Hà Nội, Việt Nam

Gmail: luatlvn@gmail.com