Thủ tục điều chỉnh giấy chứng nhận đủ điều kiện nhập khẩu thú y

Luật sư tư vấn:

Căn cứ pháp lý:

  • Luật Thú y 2015;
  • Nghị định 35/2016/NĐ-CP Quy định chi tiết một số điều của Luật Thú y 2015;
  • Thông tư 13/2016/TT-BNNPTNT Quy định về quản lý thuốc thú y;
  • Thông tư 18/2018/TT-BNNPTNT Quy định sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số điều của Thông tư số 13/2016/TT-BNNPTNT ngày 02/06/2016 của Bộ Trưởng bộ Nông Nghiệp và Phát Triển Nông Thôn Quy định về quản lý thuốc thú y.

Thủ tục điều chỉnh giấy CN đủ điều kiện nhập khẩu thú ý như sau:

-Chuẩn bị thành phần hồ sơ:

+Đơn đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận GMP, giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất, buôn bán, nhập khẩu thuốc thú y theo mẫu quy định tại Phụ lục XXXI ban hành kèm theo Thông tư 13/2016/TT-BNNPTNT;

+Tài liệu chứng minh nội dung thay đổi trong trường hợp thay đổi thông tin có liên quan đến tổ chức, cá nhân đăng ký;

+Giấy chứng nhận đủ điều kiện nhập khẩu thuốc thú y đã được cấp, trừ trường hợp bị mất;

+Đơn đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận GMP, giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất, buôn bán, nhập khẩu thuốc thú y theo mẫu quy định tại Phụ lục XXXI ban hành kèm theo Thông tư 13/2016/TT-BNNPTNT;

Sau khi hoàn thành đủ hồ sơ như trên thì bạn đến cục thú y vùng của bạn để nộp thủ tục hành chính

Trong thời hạn 5 ngày kể từ ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ, Cục thú y cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện nhập khẩu thuốc thú y, trường hợp không chấp nhận cấp phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

SOẠN HỢP ĐỒNG, ĐƠN, VĂN BẢN THEO YÊU CẦU CHỈ 500.000đ

--- Gọi ngay 1900.0191 ---

(Tư vấn Miễn phí - Hỗ trợ 24/7)

Công ty Luật LVN - Địa chỉ: Số 16B Nguyễn Thái Học, Yết Kiêu, Hà Đông, Hà Nội, Việt Nam

Gmail: luatlvn@gmail.com