Thông báo về việc thay đổi mức cổ tức

Luật sư Tư vấn trực tuyến – Gọi ngay 1900.0191

Mẫu Thông báo về việc thay đổi mức cổ tức


CÔNG TY CỔ PHẦN ABC

 

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 123/TB-HĐQT

Hà Nội, ngày 18 tháng 04 năm 2019

THÔNG BÁO VỀ VIỆC THAY ĐỔI MỨC CỔ TỨC

Về việc thay đổi mức cổ tức

Kính gửi: Ông Nguyễn Thành An

Quốc tịch: Việt Nam

Địa chỉ thường trú: Số 39 đường Quang Trung, phường Yết Kiêu, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội.

CMND số: 0112847466 cấp ngày 12/04/2015 tại Cục Cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư.

Tên tổ chức: CÔNG TY CỔ PHẦN ABC

Địa chỉ trụ sở: số 238 Nguyễn Xiển, Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại: 023447625

Xin thông báo cho ông Nguyễn Thành An nội dung sau:

Ngày 18/03/2019, Công ty Cổ phần ABC tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông bất thường. Căn cứ Nghị quyết số 12/NQ-ĐHĐCĐ ngày 18/03/2019, Đại hội đồng cổ đông quyết định thay đổi mức trả cổ tức cho các cổ đông. Theo đó, mức cổ tức năm 2018 được thay đổi từ mức 10% lên mức 15% (tức 1 cổ phiếu được nhận 1.500 đồng).

Do vậy, thông tin về cổ phần và cổ tức ông Nguyễn Thành An được nhận như sau:

Loại cổ phần Số lượng cổ phần Mệnh giá cổ phần (đồng) Mức cổ tức Tổng cổ tức theo loại cổ phần (đồng)
Cổ phần phổ thông 2.000 10.000 15% 3.000.000
Tổng cổ tức thực nhận 3.000.000
  • Thời điểm trả cổ tức: trước ngày 30/04/2019
  • Phương thức trả cổ tức: Bằng chuyển khoản
NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

DỊCH VỤ SOẠN THẢO ĐƠN, HỢP ĐỒNG, CÔNG VĂN CHỈ  500 NGÀN ĐỒNG -> GỌI NGAY 1900.0191

 

Tham khảo thêm:

SOẠN HỢP ĐỒNG, ĐƠN, VĂN BẢN THEO YÊU CẦU CHỈ 500.000đ

--- Gọi ngay 1900.0191 ---

(Tư vấn Miễn phí - Hỗ trợ 24/7)

Công ty Luật LVN - Địa chỉ: Số 16B Nguyễn Thái Học, Yết Kiêu, Hà Đông, Hà Nội, Việt Nam

Gmail: luatlvn@gmail.com