Thông báo phát quần áo bảo hộ cho công nhân

Luật sư Tư vấn trực tuyến – Gọi ngay 1900.0191

Mẫu Thông báo phát quần áo bảo hộ cho công nhân


TÊN CÔNG TY ………………

…………………………………..

————————-

Số: ……../TB -………….

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

————————-

……………….., ngày … tháng … năm 20…

THÔNG BÁO PHÁT QUẦN ÁO BẢO HỘ CHO CÔNG NHÂN

V/v: Phát quần áo bảo hộ cho công nhân trong nhà máy ……………..

Căn cứ Quyết định số …/QĐ-UBND…. ngày … tháng … năm 20 … của UBND tỉnh/TPTTTW về an toàn vệ sinh lao động …….;

Căn cứ Biên bản kết luận cuộc họp ……

Công ty …………. ra thông báo về việc phát quần áo bảo hộ cho công nhân trong nhà máy…… như sau:

Mục đích

(Thực hiện theo pháp luật về an toàn vệ sinh lao động; theo quyết định của UBND; nhằm đảm bảo an toàn, vệ sinh trong quá trình lao động; …)

Hướng dẫn

Tổ chức phát quần áo bảo hộ cho công nhân trong nhà máy … theo hướng dẫn chi tiết sau:

Tổ chức thực hiện

Quản đốc nhà máy chỉ đạo các tổ trưởng kiểm tra chất lượng quần áo bảo hộ và nhận đủ số lượng để phát cho công nhân thuộc tổ theo hướng dẫn trên.

Đề nghị thực hiện nghiêm túc theo thông báo./.

Nơi nhận:

–          …

–          …

–          Lưu VT

CHỦ TỊCH

(Ký tên, đóng dấu)

DỊCH VỤ SOẠN THẢO ĐƠN, HỢP ĐỒNG, CÔNG VĂN CHỈ  500 NGÀN ĐỒNG -> GỌI NGAY 1900.0191

 

Tham khảo thêm:

SOẠN HỢP ĐỒNG, ĐƠN, VĂN BẢN THEO YÊU CẦU CHỈ 500.000đ

--- Gọi ngay 1900.0191 ---

(Tư vấn Miễn phí - Hỗ trợ 24/7)

Công ty Luật LVN - Địa chỉ: Số 16B Nguyễn Thái Học, Yết Kiêu, Hà Đông, Hà Nội, Việt Nam

Gmail: luatlvn@gmail.com