Quyết định kỷ luật sinh viên

Quyết định kỷ luật sinh viên là văn bản do chủ thể có thẩm quyền của trường Đại học, cao đẳng,…….ban hành đối với sinh viên vi phạm nội quy, quy chế theo quy định của nhà trường.. Dưới đây là mẫu văn bản quyết định cụ thể:

Luật sư Tư vấn trực tuyến – Gọi ngay 1900.0191

Mẫu Quyết định kỷ luật sinh viên


TRƯỜNG ĐẠI HỌC ……

Số:…/QĐ-..

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

….,ngày ….tháng….năm…..

QUYẾT ĐỊNH KỶ LUẬT SINH VIÊN

(V/v kỷ luật đối với các sinh viên……)

Căn cứ Quyết định số:../QĐ-………….. về nội quy, quy chế thi cử của học sinh, sinh viên và xử lý vi phạm;

Căn cứ Quyết định số:…/QĐ-ĐH…. Quy định về nội quy, quy chế tổ chức của Trường…………….;

Căn cứ Nội quy, quy chế của nhà trường về hình thức khen thưởng và kỷ luật sinh viên….;

Căn cứ Biên bản kỷ luật đối với các sinh viên vi pham quy chế kỳ thi của trường ngày…./…../….;

Căn cứ………………….;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Quyết định kỷ luật đối với các sinh viên có danh sách kèm theo quyết định này đã vi phạm quy chế kỳ thi ………. Do trường……… tổ chức ngày…/…./……

Điều 2: Tất cả các sinh viên có trong danh sách kỷ luật sẽ không được tham gia các kỳ thi tiếp theo do trường tổ chức trong vòng…………

Điều 3: Sinh viên vi phạm sẽ bị hạ bằng tốt nghiệp

Điều 4: Phòng đào tạo, thầy cô chủ nhiệm và tất cả các sinh viên có trách nhiệm tiếp nhận và thi hành quyết định này.

Điều 5: Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:–         Như điều 4

 

–         Phòng đào tạo

–         Lưu VT

BAN GIÁM HIỆU

DỊCH VỤ SOẠN THẢO ĐƠN, HỢP ĐỒNG, CÔNG VĂN CHỈ  500 NGÀN ĐỒNG -> GỌI NGAY 1900.0191

 

Tham khảo thêm:

SOẠN HỢP ĐỒNG, ĐƠN, VĂN BẢN THEO YÊU CẦU CHỈ 500.000đ

--- Gọi ngay 1900.0191 ---

(Tư vấn Miễn phí - Hỗ trợ 24/7)

Công ty Luật LVN - Địa chỉ: Số 16B Nguyễn Thái Học, Yết Kiêu, Hà Đông, Hà Nội, Việt Nam

Gmail: luatlvn@gmail.com