Mẫu Quy chế thi đua khen thưởng

Quy chế thi đua – khen thưởng là văn bản quy định các nội dung liên quan đến khen thưởng của các tổ chức (doanh nghiệp, cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập……..) được ban hành bởi thủ trưởng cơ quan và áp dụng cho toàn thể nhân viên, cán bộ thuộc cơ quan đó.

Luật sư Tư vấn trực tuyến – Gọi ngay 1900.0191

Mẫu Quy chế thi đua khen thưởng


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

—————–

QUY CHẾ THI ĐUA – KHEN THƯỞNG

Chương I. NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Quy chế này quy định về:

 1. Đối tượng, phạm vi, nguyên tắc khen hưởng đối với viên chức, người lao động của……………..
 2. Hồ sơ, thủ tục, trình tự xét khen thưởng.
Điều 2. Đối tượng áp dụng
 1. Tập thể và cá nhân là viên chức, người lao động thuộc thẩm quyền quản lý của……………….
Điều 3. Nguyên tắc khen thưởng
 1. Chính xác, công khai, công bằng, dân chủ, minh bạch, kịp thời;
 2. Kết hợp chặt chẽ, hài hoà giữa yếu tố tinh thần và yếu tố vật chất trong thi đua, khen thưởng;

Chương II. CÁC DANH HIỆU THI ĐUA – HÌNH THỨC KHEN THƯỞNG

Điều 4. Các hình thức khen thưởng

Tuỳ theo tình hình thực tế và đề xuất của Hội đồng thi đua khen thưởng, Giám đốc ……………..có các hình thức khen thưởng sau:

 1. Khen thưởng đột xuất: dành cho các cá nhân, tập thể đạt thành tích xuất sắc trong công tác chuyên môn, đoàn thể và thi đua.
 2. Khen thưởng định kỳ: Khen tặng danh hiệu “……………….” vào dịp sơ kết thi đua 6 tháng đầu năm và tổng kết thi đua 6 tháng cuối năm. Tiêu chuẩn danh hiệu này được quy định như tiêu chuẩn danh hiệu “Lao động tiên tiến” thuộc thẩm quyền……………….”.
Điều 5. Tiêu chuẩn khen thưởng danh hiệu “Lao động tiên tiến”
 1. Hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, đạt năng xuất và chất lượng cao;
 2. Chấp hành tốt chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà Nước, có tinh thần tự lực, tự cường, đoàn kết, tương trợ, tích cực tham gia các phong trào thi đua;
 3. Tích cực học tập văn hoá, chuyên môn, nghiệp vụ;
 4. Có đạo đức, lối sống lành mạnh.
Điều 6. Tiêu chuẩn khen thưởng danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cơ sở”
 1. Đạt tiêu chuẩn của danh hiệu “Lao động tiên tiến”;
 2. Có đề tài nghiên cứu khoa học (đã được cấp thẩm quyền đánh giá, nghiệm thu đạt loại B trở lên) hoặc có sáng kiến cải tiến kỹ thuật, áp dụng công nghệ mới, có giải pháp công tác để tăng năng xuất lao động góp phần nâng cao hiệu quả công tác của đơn vị (đã được cấp thẩm quyền nghiệm thu, công nhận và đã được ứng dụng).
Điều 7. Tiêu chuẩn khen thưởng danh hiệu “Tập thể lao động tiên tiến”

Danh hiệu này xét tặng hằng năm cho các tập thể đạt các tiêu chuẩn sau:

 1. Sáng tạo, vượt khó hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, thực hiện tốt các nghĩa vụ đối với Nhà nước;
 2. Có phong trào thi đua thường xuyên, thiết thực, hiệu quả;
 3. Có 100 % cá nhân trong tập thể hoàn thành nhiệm vụ được giao, trong đó có ít nhất 50 % cá nhân đạt danh hiệu Lao động tiên tiến.
 4. Có cá nhân đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở và không có cá nhân bị hình thức kỷ luật từ hình thức cảnh cáo trở lên;
 5. Nội bộ đoàn kết, gương mẫu chấp hành chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà Nước.

Chương III. QUY TRÌNH XÉT KHEN THƯỞNG

Điều 8. Hằng năm các khoa/phòng thuộc …………. tiến hành bình chọn các danh hiệu thi đua vào 6 tháng đầu năm và 6 tháng cuối năm. Đề xuất các danh hiệu thi đua, Hội đồng thi đua, khen thưởng sẽ họp và phê duyệt các danh hiệu do các khoa/ phòng gửi lên.

Điều 9. Hằng năm Hội đồng thi đua, khen thưởng ……. sẽ lựa chọn và giới thiệu các cá nhân, tập thể xuất sắc nhất cho các danh hiệu thi đua của Chủ tịch UBND thành phố, Thủ tướng Chính Phủ, Chủ tịch nước.

Chương IV. ĐĂNG KÝ DANH HIỆU THI ĐUA, HÌNH THỨC KHEN THƯỞNG VÀ THỜI GIAN TRÌNH HỒ SƠ ĐỀ NGHỊ KHEN THƯỞNG

Điều 10. Đăng ký danh hiệu thi đua và hình thức khen thưởng
 1. Trước ngày … tháng …. hằng năm các khoa/phòng đăng ký các danh hiệu thi đua và hình thức khen thưởng của tất cả các cấp để tổng họp trình …………
 2. Trước ngày …. tháng ….. hằng năm, …………..sẽ tổng hợp các danh hiệu của các cá nhân và các khoa/phòng đã đăng ký để trình Hội đồng thi đua khen thưởng…………
Điều 11. Thời gian trình hồ sơ đề nghị … xét khen thưởng

TM. BAN GIÁM ĐỐC

(Kí và ghi rõ họ tên)

DỊCH VỤ SOẠN THẢO ĐƠN, HỢP ĐỒNG, CÔNG VĂN CHỈ  500 NGÀN ĐỒNG -> GỌI NGAY 1900.0191

 

Tham khảo thêm:

SOẠN HỢP ĐỒNG, ĐƠN, VĂN BẢN THEO YÊU CẦU CHỈ 500.000đ

--- Gọi ngay 1900.0191 ---

(Tư vấn Miễn phí - Hỗ trợ 24/7)

Công ty Luật LVN - Địa chỉ: Số 16B Nguyễn Thái Học, Yết Kiêu, Hà Đông, Hà Nội, Việt Nam

Gmail: luatlvn@gmail.com