Đơn xin tạm ứng lương

Đơn xin tạm ứng lương là văn bản được người dân viết gửi tới cá nhân, đơn vị có thẩm quyền. Bạn đang thắc mắc, tìm kiếm mẫu để xem đơn có những nội dung gì, căn cứ pháp luật nào và viết ra sao. Xin mời theo dõi bài viết của chúng tôi.

Hướng dẫn viết Đơn xin tạm ứng lương

Những hướng dẫn cơ bản để tự viết Đơn xin tạm ứng lương đúng, cập nhật liên tục, đảm bảo pháp lý.

  • Cá nhân, tổ chức nhận đơn là cá nhân, tổ chức có thẩm quyền theo quy định pháp luật chuyên ngành (phần “Kính gửi:…”);
  • Dưới tên đơn là nêu ra nội dung chính của đơn (phần “V/v:…”);
  • Dẫn chiếu các văn bản, thỏa thuận, hợp đồng, pháp luật có liên quan (phần “Căn cứ:…”);
  • Chủ thể viết Đơn xin tạm ứng lương là người có quyền, lợi ích trực tiếp mong muốn giải quyết (phần “Tên tôi là:…”);
  • Các thông tin của người viết đơn cần được điền đầy đủ như năm sinh, nơi cư trú, số CMND/CCCD, số điện thoại (phần “Năm sinh:…, CMND/CCCD số:…”);
  • Nội dung đơn là nội dung sự việc cần được giải quyết (phần “Trình bày nội dung:…”);
  • Người viết đơn ký tên ở cuối đơn kèm theo lời cam đoan (phần “Người viết đơn:…”);
  • Hình thức đơn: Viết tay hoặc đánh máy không bắt buộc theo mẫu;

Mẫu Đơn xin tạm ứng lương

Đơn xin tạm ứng lương là văn bản được người lao động sử dụng để đề nghị người sử dụng lao động tạm ứng lương cho bản thân vì một số lý do hợp lý.


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

—–o0o—–

……………, ngày…. tháng…. năm…..

ĐƠN XIN TẠM ỨNG LƯƠNG

Kính gửi: – CÔNG TY…………

– Ông………………..- Giám đốc công ty……

(Hoặc những chủ thể khác có thẩm quyền giải quyết

đề nghị của bạn, tùy thuộc vào cơ cấu công ty)

Tên tôi là:………………………….. Sinh năm:……….

Chứng minh nhân dân số:…………….. do CA…………… cấp ngày …/…./…….

Địa chỉ thường trú:………………………………………

Địa chỉ hiện nay:…………………………………………

Số điện thoại liên hệ:…………………..

Là:………… (ví dụ, người lao động của Quý công ty theo Hợp đồng lao động số………….)

Đã làm việc cho Quý công ty từ…………. đến này và hiện đang làm việc tại vị trí…….. với mức lương tháng…./…… là………… VNĐ (bằng chữ:…………….- mức lương tháng gần nhất)/mức lương trung bình trong… tháng gần nhất là:………….VNĐ (bằng chữ:……….)

Tôi xin trình bày với Quý công ty sự việc sau:

……………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………..

(Đưa ra lý do, mục đích, các sự việc liên quan dẫn tới việc bạn xin tạm ứng lương)

Vì lý do trên, tôi làm đơn này kính mong Quý công ty có thể xem xét để tạm ứng lương tháng…./…… của tôi vào ngày…/…./…… với số tiền tạm ứng lương là:…………… VNĐ (bằng chữ:………….).

Số tiền này sẽ được Quý công ty trừ trực tiếp vào tiền lương tháng…./……. của tôi.

Tôi xin cam đoan vơi Quý công ty những thông tin tôi đã nêu trên là đúng sự thật. Kính mong Quý cơ quan xem xét giải quyết đề nghị này của tôi.

Tôi xin trân thành cảm ơn.

 

Người làm đơn

(Ký và ghi rõ họ tên)

 

DỊCH VỤ SOẠN THẢO ĐƠN, HỢP ĐỒNG, CÔNG VĂN CHỈ 500 NGÀN ĐỒNG -> GỌI NGAY 1900.0191

 

Tham khảo thêm:

SOẠN HỢP ĐỒNG, ĐƠN, VĂN BẢN THEO YÊU CẦU CHỈ 500.000đ

--- Gọi ngay 1900.0191 ---

(Tư vấn Miễn phí - Hỗ trợ 24/7)

Công ty Luật LVN - Địa chỉ: Số 16B Nguyễn Thái Học, Yết Kiêu, Hà Đông, Hà Nội, Việt Nam

Gmail: luatlvn@gmail.com